Y Drenewydd v Llandudno – yn fyw ar S4C

Newtown vs Cardiff Fletch cele
Sgorio

Sgorio

Dydd Iau, 13 Rhag 2018, 12:37

Ymunwch â chriw Sgorio ar gyfer gêm fyw o Uwch Gynghrair Cymru JD ar Barc Latham nos Sadwrn, 15 Rhagfyr – Cic gyntaf 7.30.

Dau dîm sydd wedi synnu’r sylwebwyr – am resymau tra gwahanol – fydd yn cwrdd yn y canolbarth.

Roedd llawer yn proffwydo cyfnod anodd i’r Drenewydd ond mae’r Robiniaid wedi cael hanner cyntaf campus i’r tymor.

Ar y llaw arall, roedd disgwyliadau mawr o ran Llandudno ar ôl cryfhau dros yr haf.

Ond mae’r clwb o’r gogledd lawr yn y gwaelodion a’r pwysau yn cynyddu.

Y Drenewydd v Llandudno | Nos Sadwrn – 19:30 (S4C)
Parc Latham fydd lleoliad y gêm fyw y penwythnos yma wrth i’r Robiniaid groesawu Llandudno, gan anelu i barhau â’u record di-guro gartref yn UG Cymru y tymor yma.

Ond fe roedd ‘na sioc ar Barc Latham y penwythnos diwethaf wrth i’r Drenewydd golli gartref yn erbyn Y Rhyl yn nhrydedd rownd Cwpan Cymru.

Ar ôl dau dymor yn y Chwech Isaf, mae’r Drenewydd yn dechrau’r penwythnos yn y 6ed safle ac yn benderfynol o ddychwelyd i’r Chwech Uchaf eleni.

Mae Llandudno ar y llaw arall yn cael tymor rhwystredig ac wedi llithro i waelod y tabl yn dilyn eu rhediad hiraf erioed heb fuddugoliaeth yn UG Cymru (10 gêm – colli 9, cyfartal 1).

Fe ddechreuodd Llandudno’r tymor yn gadarn yn amddiffynnol gan ildio dim ond tair gôl mewn chwe gêm a chadw pedair llechen lân, yn cynnwys eu gêm ddi-sgôr gartref yn erbyn Y Drenewydd.

Ond ar ôl ennill dwy gêm yn olynol yn erbyn Y Barri a Met Caerdydd ym mis Medi mae hi wedi bod yn dri mis caled heb fuddugoliaeth i Landudno yn UG Cymru.

Yn yr wyth tymor ers newid y strwythur i’r 12 Disglair mae’r clwb sydd ar waelod y tabl wedi 16 o gemau wedi gorffen yn y ddau isaf ar saith achlysur (7/8), OND… dim ond 4 o’r 7 tîm hynny syrthiodd o’r gynghrair (gan i glybiau eraill fethu cael trwydded ddomestig).

Felly mae hanner y clybiau oedd ar waelod y tabl wedi 16 o gemau wedi llwyddo i osgoi’r cwymp rywsut neu’i gilydd!

Bangor yw’r unig glwb i fod ar waelod y tabl wedi 16 gêm ac i lwyddo i ddringo o’r ddau isaf gan orffen yn y 10fed safle yn 2014/15.

Enillodd Llandudno yn erbyn Llansawel yng Nghwpan Cymru y penwythnos diwethaf – a’i dyna’r fuddugoliaeth oedd ei hangen ar dîm Iwan Williams i ysgogi’r hogiau i ddechrau dringo o’r dyfnderoedd?

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Y Drenewydd: ➖➖✅➖❌
Llandudno: ➖❌❌❌❌