Y Fflint v Y Bala yw gêm fyw Sgorio yn Nhrydedd Rownd Cwpan Cymru

trail board ELIN
Sion Richards

Sion Richards

Dydd Mercher, 5 Rhag 2018, 10:00

Camerau Sgorio i ddarlledu gêm fyw o Gae-y-Castell am y tro cyntaf erioed yn nhrydedd rownd Cwpan Cymru 2018/19. Bydd enillwyr Cwpan Cymru 2017, Y Bala, yn teithio i gartref Y Fflint o Gynghrair Undebol Huws Gray ar ddydd Sadwrn 8fed o Ragfyr, gyda’r darllediad byw yn dechrau am 7:20 nos Sadwrn a’r gic gyntaf am 7:30.

Mae’r Fflint yn yr ail safle, yn brwydro tua’r brig yng Nghynghrair Undebol Huws Gray – Cynghrair cryf sy’n cynnwys Airbus, Bangor, Porthmadog a’r Rhyl.

Bydd dilynwyr Uwch Gynghrair Cymru yn gyfarwydd â rheolwr Y Fflint, Niall McGuinness, gŵr ifanc fuodd yn rheoli Y Rhyl yn y brif adran yn ddiweddar.

Un i’w wylio i’r tîm cartref yw cyn-chwaraewr Y Rhyl, Bangor a Chei Connah, Mark Cadwallader, ymosodwr sydd ar frig rhestr prif sgorwyr Cynghrair Huws Gray gyda 10 gôl y tymor hwn.

Mae’r Fflint eisoes wedi curo Gresffordd (3-2) a Llanrhaeadr (1-2) yn y gwpan, a bydd tîm McGuinness yn gobeithio am sioc ar Gae-y-Castell yn erbyn Y Bala yn y drydedd rownd.

Er i’r Bala godi tlws Cwpan Cymru yn 2017, fe gollodd Y Bala o 4-0 yn erbyn Aberystwyth yn nhrydedd rownd y gystadleuaeth y tymor diwethaf.

Bydd Colin Caton yn gobeithio am well perfformiad y tymor hwn, gyda gwobr ariannol sylweddol, cyfle i chwarae yn Ewrop a chyfle i godi tlws mwyaf hanesyddol pêl-droed Cymru yn y fantol.

Y Fflint v Y Bala – yn fyw ar S4C nos Sadwrn 8fed o Ragfyr gyda’r darllediad byw yn dechrau am 7:20, a’r gic gyntaf am 7:30