Y Nomadiaid yn pentyrru’r pwysau ar y pencampwyr

NCM_3786

Mae Cei Connah wedi cau’r bwlch ar y brig, ac fe all y Nomadiaid ddringo i’r copa brynhawn Sadwrn, cyn i’r Seintiau fentro i’r brifddinas ddydd Sul.

Nos Wener, 28 Medi

Derwyddon Cefn v Caernarfon | Nos Wener – 19:45
Mae’r Derwyddon yn dal yn y ddau isaf ar ôl colli yn y funud olaf yn erbyn Y Barri brynhawn Sadwrn diwethaf.

Mae tîm Huw Griffiths wedi colli pump o’u saith gêm gynghrair hyd yma, yn cynnwys eu colled yn erbyn Caernarfon ar yr Oval ar y penwythnos agoriadol (1-0).

Bydd Sean Eardley yn hynod o falch gyda’r ffordd y mae Caernarfon wedi ymdopi’n y brif adran hyd yma gan fod y Canerîs yn y 4ydd safle ar ddechrau’r penwythnos.

Mae Caernarfon wedi ennill a cholli bob yn ail yn UG Cymru hyd yma, felly os yw’r patrwm am barhau yna’r Derwyddon ddylai fynd a hi nos Wener!

Dyw’r timau heb gwrdd ar Y Graig ers diwedd tymor 2015/16 yng Nghynghrair Huws Gray pan roddodd y Cofis grasfa i’r Derwyddon (0-7)!

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Derwyddon Cefn: ❌✅❌✅❌
Caernarfon: ✅❌✅❌✅

Y Bala v Llandudno | Nos Wener – 19:45
Mae hi wedi bod yn ddechrau digon rhwystredig i’r ddau glwb yma fydd yn anelu am ddim llai na triphwynt nos Wener.

Roedd Y Bala’n fwy na bodlon gyda’u gêm ddi-sgôr yng nghartre’r pencampwyr y penwythnos diwethaf, ond bydd rhaid i griw Colin Caton wneud yn well yn erbyn y clybiau llai os am gystadlu ger y brig gan eu bod chwe phwynt tu ôl i’r Seintiau erbyn hyn.

Ar ôl dechrau araf, roedd hi’n edrych fel bod tymor Llandudno’n gwella gyda buddugoliaethau diweddar yn erbyn Met Caerdydd a’r Barri – ond yn dilyn colled drom yn erbyn Cei Connah y penwythnos diwethaf (0-4) mae hogiau Iwan Williams wedi syrthio i’r 9fed safle.

Dyw Llandudno heb ennill dim un o’u pedair gêm blaenorol ar Faes Tegid yn UG Cymru.

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Y Bala: ✅❌✅❌➖
Llandudno: ➖❌✅✅❌

Llanelli v Y Drenewydd | Nos Wener – 20:00
Mae Llanelli wedi colli eu pedair gêm gynghrair ddiwethaf ac angen dechrau tanio os nad ydyn nhw am golli gafael ar weddill y pac.

Mae cochion Andy Hill wedi ildio 21 gôl mewn saith gêm hyd yn hyn (cyfartaledd o 3 gôl y gêm).

Bydd y Drenewydd yn ddigon bodlon gyda eu tymor hyd yma gan eu bod yn dechrau’r penwythnos yn y Chwech Uchaf.

Mae’r Drenewydd wedi ennill eu tair gêm gartref y tymor hwn, ond heb ennill dim un o’u pedair gêm oddi cartref yn UGC.

Dyw Llanelli heb guro’r Drenewydd ar Barc Stebonheath yn UG Cymru ers Medi 2011 mewn gêm ryfeddol orffenodd yn 9-2 i’r tîm cartref (hatric i Craig Moses a Rhys Griffiths, dwy gôl i Chris Venables ac un i Craig Williams)!

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Llanell: ➖❌❌❌❌
Y Drenewydd: ➖✅❌❌✅

Dydd Sadwrn, 29 Medi

Aberystwyth v Y Barri | Dydd Sadwrn – 14:30
Mae’r Barri yn mwynhau yn yr uchelfannau, ac hynny ar ôl curo Cei Connah, Y Bala, Derwyddon Cefn a Chaernarfon y tymor hwn.

Ar ôl colli yn erbyn Cambrian a Clydach yng Nghwpan Nathaniel MG yng nghanol wythnos, bydd Neville Powell yn disgwyl ymateb gan chwaraewyr Aberystwyth.

Bydd Aberystwyth yn gobeithio curo’r Barri ar Goedlan y Parc yn UGC am y tro cyntaf ers 15 mlynedd (Rhagfyr 2003).

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Aberystwyth: ❌✅❌✅➖
Y Barri: ➖✅❌✅✅

Cei Connah v Caerfyrddin | Dydd Sadwrn – 14:30
Gall Cei Connah ddringo uwchben YSN i frig tabl UG Cymru pe bae nhw’n curo Caerfyrddin yn Stadiwm Glannau Dyfrdwy brynhawn Sadwrn.

Dim ond un pwynt sy’n gwahanu’r Nomadiaid a’r Seintiau gyda record y ddau glwb yn union yr un fath ac yr oedd hi’r adeg yma’r tymor diwethaf.

Mae’r Hen Aur yn dechrau’r penwythnos yn y 10fed safle ac wedi colli eu tair gêm oddi cartref yn UGC hyd yma.

Bydd golwr Cei Connah, John Danby yn gwneud ei 100fed ymddangosiad yn UG Cymru brynhawn Sadwrn (99 gêm, 39 llechen lân).

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Cei Connah: ❌❌✅✅✅
Caerfyrddin: ❌✅✅❌➖

Dydd Sul, 30 Medi

Met Caerdydd v Y Seintiau Newydd | Dydd Sul – 12:45
Amser cinio ddydd Sul bydd Met Caerdydd yn croesawu criw Scott Ruscoe i Gampws Cyncoed gan obeithio sicrhau eu buddugoliaeth gyntaf erioed yn erbyn Y Seintiau Newydd.

Mae’r myfyrwyr yn eu trydydd tymor yn yr Uwch Gynghrair, ac ar ôl cyrraedd rownd derfynol y gemau ail gyfle yn eu dau dymor diwethaf – Ewrop yn sicr yw’r targed eleni.

Ond dyw’r Met heb fod ar eu gorau yn ddiweddar gan golli pedair o’u pum gêm gynghrair ddiwethaf.

Y Seintiau Newydd sy’n dechrau’r penwythnos ar frig UG Cymru, ac mae’r cewri o Groesoswallt yn llygadu eu wythfed pencampwriaeth yn olynol.

Mae’r Seintiau ar rediad o bum gêm gynghrair heb golli, ac heb ildio gôl yn ystod y rhediad hwnnw!

Dyw’r Seintiau ond wedi ildio dwy gôl mewn saith gêm yn UGC hyd yma, gan sgorio 22 o goliau (dros 3 gôl y gêm ar gyfartaledd).

Mae naw mis wedi hedfan heibio ers i’r Seintiau drechu’r myfyrwyr yn rownd derfynol Cwpan Nathaniel MG (1-0), ond mae’r ddwy gêm gynghrair rhwng y ddau dîm ers hynny wedi gorffen yn gyfartal.

Ymunwch â chriw Sgorio am 12:30 ar gyfer yr holl gyffro yn fyw o Gampws Cyncoed.

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Met Caerdydd: ❌❌✅❌❌
YSN: ✅✅✅✅➖


Bydd uchafbwyntiau holl gemau UG Cymru i’w gweld ar Sgorio bob prynhawn Llun am 5:30 ar S4C.