Y Seintiau yn sicrhau eu lle yn nhrydedd rownd ragbrofol Cynghrair Europa

A34I6421e

Tîm Scott Ruscoe yn curo Licoln Red Imps o Gibraltar 2-3 dros ddau gymal i sicrhau gêm yn erbyn Midtjylland o Denmarc yn nhrydedd rownd Cynghrair Europa.

Llwyddodd Y Seintiau Newydd i gamu i drydedd rownd ragbrofol Cynghrair Europa ar ôl gêm gyfartal 1-1 oddi cartref yn erbyn Lincoln Red Imps. Sgoriodd Dean Ebbe yn yr ail hanner i unioni’r sgôr i’r Seintiau ar ôl i Montesinos Romero rwydo i’r tîm cartref.

Cafodd Y Seintiau fuddugoliaeth yn eu cymal cartref o 2-1, gyda pencampwyr Uwch Gynghrair Cymru yn ennill ail rownd ragbrofol Cynghrair Europa o 2-3 dros ddau gymal.

Bydd Y Seintiau Newydd yn wynebu Midtjylland o Denmarc nos Iau, 9 Awst yn Stadiwm Dinas Caerdydd yn cymal cyntaf trydedd rownd ragbrofol Cynghrair Europa.