10 gêm gofiadwy yn nhymor UG Cymru 2018/19

AERON 2

Golwg ar rai o’r gemau allweddol yn nhymor cyffrous UG Cymru 2018/19 arweiniodd at yr wythfed pencampwriaeth yn olynol i’r Seintiau Newydd.

1) Y Bala 2-1 Caerfyrddin (10/08/18)
Yn gêm fyw gynta’r tymor fe welson ni ‘assist’ gorau’r tymor wrth i Henry Jones groesi gan ddefnyddio’r techneg ‘rabona’ i greu gôl gyntaf Steven Tames yn UG Cymru cyn i’r blaenwr rwydo ei ail gôl yn yr ail hanner, o du allan y cwrt y tro yma, i sicrhau’r fuddugoliaeth i fechgyn Colin Caton. Roedd y bartneriaeth rhwng Tames a Jones yn argyhoeddi i fod yn un fyddai’n cyffroi’r cefnogwyr ym Maes Tegid y tymor yma.

2) Llanelli 0-7 Cei Connah (12/08/18)
Roedd hi’n ddechrau difrifol i Lanelli wrth iddyn nhw ddychwelyd i UG Cymru ac mae’n deg dweud na wnaeth pethau ddim gwella llawer i’r Cochion yn ystod y tymor. Ond o ran Cei Connah fe brofon nhw ar y penwythnos agoriadol eu bod nhw’n mynd i fod yn fygythiad cryf y tymor yma gyda Michael Bakare’n enwedig yn serennu gan sgorio ddwywaith yn y grasfa ar Barc Stebonheath.

3) Y Barri 3-2 Y Bala (19/08/18)
Gêm hynod o ddramatig ar Barc Jenner – tri cerdyn coch i’r Bala a gôl fuddugol ddadleuol i’r Barri. Chris Venables yn sgorio ddwywaith gyda’i dalcen cyn cael cerdyn coch yn y munudau olaf. Cic rydd ragorol gan Thomas Fry i’r Barri, y cefnwr Macauley Southam-Hales yn rhoi blas i ni o beth oedd i ddod ganddo fo, cyn i Kayne McLaggon rwydo’r gôl fuddugol gyda’i law! Dechrau cyfnod arbennig i’r Barri ac arwydd o’r rhwystredigaeth oedd i ddod i’r Bala.

4) Llandudno 0-4 Cei Connah (22/09/18)
Sgoriodd Cei Connah bedair gôl o giciau gosod gan fwlio Llandudno’n llwyr yn eu cartref eu hunain ym mis Medi. Roedd Andy Morrison yn amlwg yn falch gyda’r fuddugoliaeth wrth ystyried bod aelodau o dîm Llandudno wedi ymuno â’r clwb ar ôl gadael Cei Connah yn yr haf. Hon oedd y golled gyntaf mewn rhediad o 17 gêm cynghrair heb fuddugoliaeth i Landudno.

5) Met Caerdydd 4-1 Y Seintiau Newydd (30/09/18)
Y myfyrwyr yn dangos bod dim i’w ofni pan yn herio’r Seintiau wrth i awch a brwdfrydedd Met Caerdydd eu harwain i fuddugoliaeth swmpus yn erbyn y Seintiau. Eliot Evans yn dangos ei safon a’r cwestiynau yn dechrau codi – a’i dyma’r tymor y byddai’r Seintiau’n siglo ac yn syrthio o’r brig? Ond Greg Draper yn rhwydo gôl gysur i’r pencampwyr ar ôl dod ymlaen fel eilydd, wrth gwrs!

6) Y Seintiau Newydd 3-0 Cei Connah (20/10/18)
Sioe Aeron Edwards oedd hi wrth i’r ddau ar y brig fynd benben ym mis Hydref. Roedd y Seintiau ddau bwynt y tu ôl i Gei Connah wedi 10 gêm a’r Nomadiaid oedd yn rheoli’r gêm yn Neuadd y Parc cyn i Edwards rwydo gôl ragorol wedi 26 munud cyn troi at fainc Cei Connah a dathlu o flaen Andy Morrison. Sgoriodd Edwards eto’n yr ail hanner ar ôl rhediad deallus o ganol cae, cyn i Hudson selio’r triphwynt i’r Seintiau. Roedd hi’n chwa o awyr iach cael gweld yr angerdd yn llygaid chwaraewyr y Seintiau – roedden nhw’n gwybod pa mor allweddol oedd y fuddugoliaeth hon.

7) Y Bala 1-3 Caernarfon (12/01/19)
Roedd Caernarfon eisoes wedi gwneud yn arbennig i sicrhau lle’n y Chwech Uchaf, ond y geirios ar y gacen oedd curo’r Bala i orffen rhan gynta’r tymor uwchben Y Bala yn y 5ed safle. Ac ers hynny mae Caernarfon wedi aros yn uwch na’r Bala yn dilyn un o berfformiadau gorau’r tymor gan y golwr Alex Ramsay. Meistr y ciciau gosod, Nathan Craig yn rhwydo’r drydedd i Gaernarfon o’r smotyn – ei 11eg gôl yn y tymor ar y pryd (8 c.o.s, 3 cic rydd).

8) Y Seintiau Newydd 2-2 Y Barri (16/02/19)
Yn ail ar y pryd, dau bwynt y tu ôl i Gei Connah a dau bwynt uwchben Y Barri, byddai buddugoliaeth i’r Seintiau fwy neu lai yn gyrru’r Barri allan o’r ras am y bencampwriaeth. Sgoriodd Kurtis Byrne yn y funud gyntaf wedi i Mike Lewis fentro ymhell oddi ar ei linell. Roedd YSN 2-1 ar y blaen yn dilyn goliau pellach gan Jamie Mullan a Kayne McLaggon yn yr hanner cyntaf, cyn i Tom Holland gael ei hel o’r maes wedi 73 munud. Yna gyda 96 munud wedi ei chwarae fe yrrodd Jonathan Hood roced o gic rydd i’r gornel uchaf gyda chic ola’r gêm – ergyd fawr i obeithion y Seintiau, a gôl oedd yn golygu mae dim ond triphwynt oedd yn gwahanu’r tri thîm ar y copa gyda wyth gêm ar ôl yn y tymor.

9) Cei Connah 0-2 Y Seintiau Newydd (09/03/19)
Byddai buddugoliaeth i’r Nomadiaid wedi mynd a hogiau Andy Morrison bum pwynt yn glir ar y copa, ond doedd Cei Connah yn methu delio â’r pwysau ac fe ddangosodd y Seintiau eu profiad a’u gallu i gystadlu’n gorfforol wrth i Aeron Edwards unwaith yn rhagor brofi’n ddraenen yn ystlys y Nomadiaid gan chwarae rhan allweddol yn y fuddugoliaeth fawr i’r pencampwyr roddodd y Seintiau ar y brig, ble arhoson nhw am weddill y tymor.

10) Y Bala 0-7 Y Seintiau Newydd (03/04/19)
Doedd y Seintiau heb golli ers mis Tachwedd ac yng nghanol rhediad o 18 gêm gynghrair heb golled fe chwalodd y Seintiau’r Bala ar eu tomen eu hunain gan daro saith ar Faes Tegid. Wedi’r gêm, fe ddywedodd y sylwebydd profiadol, Bryn Tomos, ei fod erioed wedi gweld perfformiad cystal gan dîm yn Uwch Gynghrair Cymru. Ar ôl dechrau sigledig fe hwyliodd y Seintiau tuag at eu hwythfed pencampwriaeth yn olynol, a nawr bydd Scott Ruscoe’n gobeithio parhau â’r rhediad cadarn pan fydd y pencampwyr yn cynrychioli Cymru yn Ewrop fis nesaf (Mehefin).