JD Cymru Premier: 12 chwaraewr allweddol

Insall

Golwg sydyn ar y chwaraewyr dylanwadol sydd am fod yn allweddol i’r 12 clwb yn y Cymru Premier JD y tymor hwn.

AberystwythMarc Williams
Mae Aberystwyth wedi enwi’r chwaraewr creadigol Marc Williams fel eu capten ar gyfer y tymor newydd.

Bellach yn ei 30au, mae cyn-ymosodwr Wrecsam a Chymru dan21 wedi profi ei dalent yn Uwch Gynghrair Cymru pan enillodd wobr ‘Chwaraewr y Tymor’ yn 2015/16 ar ôl sgorio 16 o goliau ac arwain Llandudno i Ewrop.

Wedi ambell i dymor tawelach gyda Llandudno ac yna Bangor, efallai bydd y cyfrifoldeb o wisgo band y capten yn ysgogiad i Williams ail-ddarganfod y brwdfrydedd, awch a’r angerdd oedd yn ei osod ar lefel uwch na’i gyd-chwaraewyr mewn tymhorau a fu.

Airbus UKCurtis Strong
Bydd Strong yn sicr yn un i’w wylio yn yr Uwch Gynghrair ar ôl tymor arbennig i Airbus yn Nghynghrair Gogledd Cymru.

Bu’r cefnwr chwith yn arddangos ei gyflymder a’i ffitrwydd yn gwibio i fyny a lawr yr asgell y tymor diwethaf yn creu llond trol o goliau gyda chroesiadau i’r blaenwyr.

Mae’n deg dweud bod y cefnwr, ddaeth drwy academi Stoke, wedi serennu llynedd, ac roedd hi’n amlwg y dylai fod yn chwarae ar safon llawer uwch.

CaerfyrddinChris Jones
Ar ôl syrthio o’r gynghrair gyda Llanelli y tymor diwethaf, mae’r asgellwr Chris Jones wedi arwyddo i’r Hen Aur – ei 6ed clwb yn y Cymru Premier.

Dechreuodd ei yrfa gyda Abertawe ac aeth ymlaen i ennill pencampwriaeth UG Cymru ddwywaith gyda’r Seintiau Newydd yn ogystal âg ennill gwobr ‘Chwaraewr Ifanc y Tymor’ yn 2010/11.

Yn llawn sgiliau, mae Jones yn dal i fod yn ei ugeiniau, ac fe all fod yn allweddol lawr yr asgell ar Barc Waun Dew yn bwydo’r blaenwyr Luke Bowen a Liam Thomas y tymor yma.

CaernarfonLeo Smith
Wedi iddo gael ei ryddhau gan Wrecsam dros yr haf, bydd Leo Smith yn benderfynol o osod ei farc ar Uwch Gynghrair Cymru.

Treuliodd gyfnod ar fenthyg gyda’r Cofis y tymor diwethaf, ac er ei fod ond yn 21 mlwydd oed mae’n chwarae gydag aeddfedrwydd yng nghanol cae, yn greadigol pan bo angen, ac yn sicr ddim yn ofn tacl.

Roedd Smith yn siomedig o beidio cael mwy o gyfle gyda Wrecsam, ond bydd ei dalent yn bendant yn cael ei werthfawrogi ar yr Oval y tymor yma.

Cei ConnahJamie Insall
Cawson ni flas o beth i’w ddisgwyl gan Jamie Insall ar ddiwedd y tymor diwethaf, ac mae’r ymosodwr tanllyd yn awyddus i ddod a mwy o lwyddiant i Lannau Dyfrdwy.

Mae’r blaenwr wedi gorfod dysgu gwers galed ar ôl cael ei wahardd o chwarae pêl-droed ‘nôl yn 2017 am fethu prawf cyffuriau.

Ond ar ôl haf i’w chofio yn Ewrop, bydd Insall yn ysu i blesio Andy Morrison y tymor yma, a gyda’r blaenwr profiadol Michael Wilde bron yn 36 mlwydd oed erbyn hyn, ac Andy Owens wedi gadael am Airbus, efallai mae Insall yw’r gŵr i gasglu’r goliau i Gei Connah eleni.

Derwyddon CefnDean Rittenberg
Roedd hi’n dymor digon diflas i’r Derwyddon y tymor diwethaf ar ôl gorffen dim ond un safle uwchben y cwymp gan sgorio cyfartaledd o 1.3 gôl y gêm.

Daeth Rittenberg drwy academi Blackburn gan gynrychioli Lloegr dan18 cyn sgorio goliau godidog i Fangor yn Uwch Gynghrair Cymru.

Dyw’r blaenwr 23 mlwydd oed heb danio cymaint ers cyrraedd y Graig ond pe bae’n cael y gwasanaeth gan ei gyd-chwaraewyr eleni fe ddylai basio ei gyfanswm o wyth gôl y sgoriodd y tymor diwethaf yn hawdd.

Met CaerdyddWill Fuller
Llwyddodd Met Caerdydd i sicrhau pêl-droed Ewropeaidd am y tro cyntaf yn eu hanes y tymor diwethaf yn ogystal â chodi Cwpan Nathaniel MG am y tro cyntaf.

Wedi dweud hynny byddai’r rheolwr Christian Edwards wedi gobeithio gorffen yn uwch na’r 7fed safle, ac efallai byddai hynny wedi bod yn bosib pe bae’r golwr dylanwadol Will Fuller heb golli y rhan fwyaf o’r tymor yn dilyn llawdriniaeth i’w goes.

Daeth drwy academi Ipswich, ac ar ôl treulio’r wyth blynedd diwethaf yn datblygu perthynas gryf gydag amddiffynwyr Met, Bradley Woolridge ac Emlyn Lewis mae ei brofiad yn gosod sail gadarn o’r cefn i’r myfyrwyr.

Pen-y-bontKane Owen
Mae gan y cefnwr chwith brofiad o chwarae yn Uwch Gynghrair Cymru gydag Aberystwyth a Lido Afan, ond mae Owen wedi datblygu’n eithriadol fel chwaraewr ers ymuno â Phen-y-bont.

Yn hynod beryglus o giciau gosod, fe sgoriodd Owen naw gôl ac ennill gwobr ‘Chwaraewr y Tymor’ i’w glwb wrth i Ben-y-bont fynd trwy’r tymor cyfan heb golli gêm gynghrair yn 2018/19.

Roedd hefyd yn cynrychioli Prifysgol De Cymru ble enillodd y gynghrair a’r gwpan, ac mae’n edrych ymlaen at yr her sydd yn disgwyl yn Uwch Gyngrhair Cymru.

Y BalaLouis Robles
Mae gan Louis Robles esgidiau mawr i’w llenwi ar Faes Tegid yn dilyn ymadawiad Steven Tames, ond ar ôl sgorio hatric yn ei gêm gystadleuol gyntaf i’r Bala yn erbyn Gresffordd mae’n edrych yn addawol i’r blaenwr ifanc.

Ymunodd â Bangor yn Ionawr 2017, ond gadawodd yn syth ar ôl sgorio ddwywaith yn ei gêm gyntaf vs Llandudno (4-0) yng Nghwpan Cymru.

Chwaraeodd yn y drydedd haen yn Sbaen a threulio cyfnod byr gyda Grimsby Town cyn ymuno â’r Bala yn haf 2019 a bydd yn anelu i arwain Y Bala yn ôl i Ewrop eleni.

Y BarriClayton Green
Gorffennodd Y Barri yn y tri uchaf y tymor diwethaf a dychwelyd i Ewrop ar ôl 16 blynedd o absenoldeb a bu canmoliaeth mawr i’r ymosodwyr Momodou Touray, Kayne McLaggon a Jonathan Hood am eu perfformiadau ar hyd y daith.

Ond rhwng y goliau cofiadwy a’r sgiliau deiniadol roedd yna gythral ffyrnig yng nghanol cae yn gwneud y gwaith caib a rhaw ac yn torri ymosodiadau’r gwrthwynebwyr, a Clayton Green oedd hwnnw.

Hwyrach nad ydi ei gyfraniad yn cael ei amlygu cymaint ac eraill, ond roedd chwarae graenog Green yn allweddol i lwyddiant tîm Gavin Chesterfield, ac roedd y gŵr ifanc Robbie Patten yn elwa’n fawr o chwarae wrth ei ochr ar Barc Jenner.

Y DrenewyddLifumpa Mwandwe
Mae’r ymosodwr ifanc wedi ymuno ar fenthyg o’r Amwythig ac yn barod wedi creu argraff drwy sgorio yng Nghwpan Nathaniel MG yn ei gêm gyntaf i’r Drenewydd.

Mae sawl clwb o UG Cymru wedi manteisio ar arwyddo chwaraewr proffesiynol ar fenthyg yn y tymhorau diwethaf ac fe all Mwnadwe fod y nesaf ar y rhestr sydd yn mynd ymlaen i gael gyrfa lewyrchus ar ôl magu profiad ar y lefel yma.

Ar ôl arwyddo cytundeb newydd gyda’r Amwythig ym mis Mai 2019, bydd eu rheolwr Sam Ricketts yn cadw llygad ar ei ddatblygiad ar Barc Latham.

Y Seintiau NewyddChris Marriott
Un o arwyr tawel y pencampwyr yw un o’r chwaraewyr mwyaf medalog yn Uwch Gynghrair Cymru ac un sydd wedi dangos safon cyson dros y degawd diwethaf gyda’r Seintiau Newydd.

Yn gefnwr di-ffws mae Marriott wedi bod yn un o’r enwau cyntaf yn nhîm y Seintiau ers ymuno yn haf 2009 ac fe ddangosodd ei werth y tymor diwethaf, yn llenwi’r bwlch fel amddiffynnwr canol pan oedd angen, a gwneud hynny yn hynod effeithiol wrth i’r pencampwyr gadw 20 llechen lân mewn 32 o gemau.

Mae’n rhaid edmygu safon pasio Marriott – y pwysau cywir ar y bas bob amser ac honno i lwybr ei gyd-chwaraewr sydd byth yn gorfod oedi ei gam, ac mae ymosodiadau llyfn a sydyn y Seintiau yn deillio oherwydd hynny.

Bydd tymor newydd Cymru Premier JD yn dechrau nos Wener, 16 Awst – cliciwch yma i ddarllen am y chwe gêm sydd yn cael ei chwarae ar y penwythnos agoriadol.