5-y-penwythnos

5 y penwythnos

Sgorio sydd yn rhoi sylw i bum chwaraewr sydd wedi serennu yn Uwch Gynghrair Cymru dros y penwythnos.

Alex Ramsay (Caernarfon)
Yn dilyn llechen lân yn erbyn Y Bala nos Wener fe ddaeth rhediad Caernarfon o bedair colled yn olynol i ben. Roedd rhaid i golwr Cymru C, Alex Ramsay fod ar ei orau i rwystro dau gynnig hwyr gan Mike Hayes i sicrhau’r fuddugoliaeth i’r Cofis.

Aeron Edwards (Y Seintiau Newydd)
Yn y gêm fawr rhwng y ddau uchaf, Aeron Edwards oedd yr arwr i’r pencampwyr gan sgorio gôl hyfryd i roi’r Seintiau ar y blaen cyn dangos sgiliau safonol arweiniodd at yr ail gôl. Bydd Edwards yn aelod allweddol o dîm Cymru C yn erbyn Lloegr C yr wythnos nesaf.

Joe Kenton (Y Drenewydd)
Mae’r Drenewydd fwy neu lai wedi chwalu gobeithion Y Barri o gael eu dwylo ar dlws Uwch Gynghrair Cymru, a tybed os all y Robiniaid gau’r bwlch o chwe phwynt sydd rhyngddyn nhw â’r Dreigiau i gamu i’r trydydd safle…? Fe wnaeth Kenton bopeth heblaw sgorio ar Barc Latham: ennill cic o’r smotyn, dwyn y bêl i greu’r ail gôl, taro’r postyn a tharo’r trawst!

Geoff Kellaway (Aberystwyth)
Sgoriodd Geoff Kellaway ei bedwaredd gôl mewn pum gêm gynghrair i helpu Aber i guro Caerfyrddin gartref ar Goedlan y Parc am y tro cyntaf ers pedair blynedd. Ac yntau bron yn 33 mlwydd oed, mae Kellaway wedi profi ei fod dal yn arf amhrisiadwy yng ngharfan Aberystwyth.

Adam Roscrow (Met Caerdydd)
Roedd hi’n noson i’w chofio i Adam Roscrow ar Barc Stebonheath nos Wener wrth i flaenwr Cymru C daro pob un o bedair gôl y myfyrwyr i’w cadw ar frig y Chwech Isaf. Er colli cyfnod helaeth o’r tymor oherwydd anaf, mae Roscrow bellach wedi rhwydo 12 gôl gynghrair y tymor yma.