5-y-penwythnos

5 y pen

Sgorio sydd yn rhoi sylw i bum chwaraewr sydd wedi serennu yn Uwch Gynghrair Cymru dros y penwythnos.

Lee Idzi (Caerfyrddin)
Roedd y Derwyddon ar rediad o chwe gêm heb golli cyn i’r Hen Aur eu curo ar y Graig brynhawn Sadwrn. Fe gadwodd Idzi lechen lân wrth i Gaerfyrddin ddringo uwchben eu gwrthwynebwyr i’r 9fed safle.

Jon Routledge (Y Seintiau Newydd)
Chwaraeodd Routledge ran allweddol ym mhob un o dair gôl y Seintiau yn erbyn y Cofis nos Sadwrn. Mae Routledge wedi profi i fod yn un o chwaraewyr canol cae amddiffynnol gorau’r cynghrair yn y tymhorau diwethaf, ond mae hefyd wedi arddangos ei allu creadigol i greu goliau.

Yalany Baio (Llandudno)
Fel bysiau Llundain, ar ôl disgwyl 17 o gemau i sgorio ei gôl gyntaf yn UG Cymru fe darodd Baio ddwywaith mewn 5 munud yn erbyn Llanelli dros y penwythnos.

Chris Venables (Y Bala)
Rhwydodd Venables ddwy gôl gyda’i dalcen ar Barc Latham brynhawn Gwener i godi gobeithion Y Bala cyn y gemau ail gyfle fis nesaf.

Darren Thomas (Caernarfon)
Roedd y Cofi Messi yn anlwcus i fod ar y tîm oedd yn colli ar Neuadd y Parc nos Sadwrn. Sgoriodd gôl fendigedig yn yr hanner cyntaf cyn rhedeg hyd y cae yn yr ail hanner ond gweld ei ergyd nerthol yn taro’r postyn. Am gôl fydda honna wedi bod!