5-y-penwythnos

5 y pen 16×9

Sgorio sydd yn rhoi sylw i bum chwaraewr sydd wedi serennu dros y penwythnos.

George Ratcliffe (Y Barri)
Mae angen perfformiad arbennig iawn i gadw llechen lân ar Neuadd y Parc – a dyna’n union wnaeth y golwr George Ratcliffe ar y penwythnos. Ei arbedion rhagorol yn chwarae rhan enfawr yn y fuddugoliaeth i’r Barri, ac yn agor bwlch o bedwar pwynt ar y brig i fechgyn Gavin Chesterfield.

Evan Press (Y Barri)
Sgoriodd Evan Press ei gôl gyntaf yn UGC – ac am ffordd i wneud hynny! Ei ergyd nerthol o du allan i’r cwrt yn curo Paul Harrison ac yn ddigon i gipio’r triphwynt i’r Barri yng Nghroesoswallt.

Chris Venables (Y Bala)
Mae Chris Venables ar dân y tymor hwn – sgoriodd ddwy gôl arall ar y penwythnos i godi ei gyfanswm i wyth gôl mewn wyth gêm yn y gynghrair eleni. Dyma ail ymddangosiad prif sgoriwr y gynghrair yn 5-y-penwythnos y tymor hwn.

Jamie Insall (Cei Connah)
Ar ôl sgorio yn erbyn Cegidfa yn nhrydedd rownd Cwpan Cymru nos Fercher, ychwanegodd Jamie Insall ddwy gôl arall i’w gyfanswm y tymor hwn yn erbyn Pen-y-bont dydd Sul. Enillodd Insall gic o’r smotyn hefyd wrth i Gei Connah ddod yn gyfartal ar bwyntiau gyda’r Seintiau Newydd.

Jamie Breese (Caernarfon)
Gôl Jamie Breese oedd y gwahaniaeth rhwng Caernarfon a’i gyn clwb Y Drenewydd nos Wener – ymatebodd yn sydyn i gamgymeriad Dave Jones cyn rhwydo’n daclus ar ei 100fed ymddangosiad yn UGC wrth i Gaernarfon symud chwe phwynt yn glir o’r Chwech Isaf.