5-y-Penwythnos

5 y pen 16×9
Sion Richards

Sion Richards

Dydd Mawrth, 10 Rhag 2019, 09:20

Sgorio sy’n dewis pum chwaraewr sydd wedi serennu dros benwythnos trydedd rownd Cwpan Cymru JD

Gareth Williams – Abertyleri
Er i Abertyleri golli 0-3 i Gei Connah, y golwr Gareth Williams oedd seren y gêm.
Sawl arbediad rhagorol i gadw’r gêm yn ddi-sgôr am awr cyn i enillwyr Cwpan Cymru 2017/18 gipio’r fuddugoliaeth yn hwyr.
Cafodd y golwr glod gan reolwr yr ymwelwyr, Andy Morrison am ei ymdrechion gan gadw’r sgôr yn barchus i’r tîm o bedwaredd haen y pyramid pêl-droed.

Wes Baynes – Aberystwyth
Ergyd nerthol o du allan i’r cwrt cosbi yn amser cafodd ei ganiatáu am anafiadau yn sicrhau fod Aber yn cyrraedd y bedwaredd rownd.

Tom McCready – Bae Colwyn
Gôl fuddugol McCready yn amser ychwanegol yn sicrhau fod Bae Colwyn o’r Cymru North yn curo Airbus UK o’r Cymru Premier!
Mae Bae Colwyn yn cael tymor arbennig yn eu tymor cyntaf ym mhyramid pêl-droed Cymru, gan ennill wyth o’u deg gêm ddiwethaf ym mhob cystadleuaeth.
Bydd Bae Colwyn yn wynebu’r Fflint oddi cartref yn y bedwaredd rownd.

Andrew Brown – Y Fflint
Sioc ar Gae’r Castell wrth i rediad da’r Fflint o’r Cymru North barhau gan guro’r Bala sy’n eistedd yn y trydydd safle yn y Cymru Premier!
Dyma’r seithfed fuddugoliaeth yn olynol i’r Fflint, ac yn sicrhau fod y clwb yn yr het am y bedwaredd rownd am y tro cyntaf ers 2017/18.
Llwyddodd Brown i greu’r gôl gyntaf cyn penio’r gôl fuddugol i sicrhau gêm gartref yn erbyn Bae Colwyn yn y bedwaredd rownd.

Gavin Jones – Rhydaman
Seren y gêm wrth i Rydaman drechu’r Hen Aur 0-4 ar y Waun Dew.
Sgoriodd yr ymosodwr ifanc ddwywaith – yr olaf yn ymdrech fendigedig, rhediad cryf o ganol cae ac ergyd nerthol heibio’r golwr profiadol, Lee Idzi.
Bydd Rhydaman yn croesawu Caernarfon ar gyfer eu gêm nesaf yn y gystadleuaeth.