Caerfyrddin v Rhydaman – Yn fyw ar S4C

Sion Richards

Sion Richards

Dydd Iau, 14 Tach 2019, 10:00

Sgorio i ddarlledu Darbi Sir Gar yn nhrydedd rownd Cwpan Cymru

Bydd y ddarbi rhwng Caerfyrddin a Rhydaman yn fyw ar S4C nos Wener 6ed Rhagfyr am 7:55yh, gyda’r gic gyntaf am 8yh.

Bydd Rhydaman o’r Cymru South, ail haen pyramid pêl-droed Cymru, yn teithio i wynebu Caerfyrddin o’r Cymru Premier yn nhrydedd rownd Cwpan Cymru ar ôl Curo Ton Pentre 3-1 yn yr ail rownd.

Dyw Caerfyrddin heb ennill gêm eto yn y Cymru Premier a bydd yr ymwelwyr yn gobeithio am sioc ar Barc Waun dew.

Un o wynebau cyfarwydd carfan Rhydaman yw cyn-ymosodwr Abertawe, Lee Trundle sy’n wynebu un o’i gyn cyd-chwaraewyr tra’n chwarae i Abertawe, Kristian O’Leary – sydd wedi ei benodi yn reolwr ar yr Hen Aur yn ddiweddar.

Bydd uchafbwyntiau trydedd rownd Cwpan Cymru ar Sgorio nos Lun 9 Rhagfyr am 5:30 ar S4C.