Cei Connah 0-1 Partizan

EAVwrp0WwAAWPVo
Rhys Llwyd

Rhys Llwyd

Dydd Gwener, 26 Gor 2019, 08:42

Y Nomadiaid yn brwydro’n ddewr ond yn colli’r cymal cyntaf gartref yn erbyn cewri Serbia.

Mae’r cyfan dal yn y fantol i Gei Connah fydd yn teithio i Belgrade nos Iau nesaf gan wybod mae dim ond un gôl y mae nhw ei angen i unioni’r sgôr dros ddau gymal.

Yn y gwres tanbaid yn Stadiwm Belle Vue, Y Rhyl fe lwyddodd y Nomadiaid i rwystro Partizan rhag creu unrhyw gyfle gwirioneddol yn yr hanner cyntaf, ond gyda ychydig dros awr ar y cloc fe yrrodd Aleksander Šćekić foli isel droed chwith heibio i Lewis Brass ac i gefn y rhwyd.

Mae gan y sgoriwr, Šćekić 16 o gapiau i Montenegro, ac roedd tîm Partizan yn llawn sêr rhyngwladol, yn cynnwys cyn-asgellwr Man Utd, Zoran Tošić.

Roedd Andy Morrison yn falch iawn o berfformiad Cei Connah yn erbyn clwb mor brofiadol, ac roedd yn hyderus y gallai’r Nomadiaid achosi sioc arall yn yr ail gymal nos Iau nesaf, fel y gwnaethon nhw yn erbyn Kilmarnock yn y rownd ddiwethaf.