Cei Connah v Cove Rangers

cei connah v cove rangers

Gêm fyw yng Nghwpan Her yr Alban rhwng Cei Connah a Cove Rangers yn fyw ar S4C nos Sadwrn am 17:00, gyda’r gic gyntaf am 17:15.

Llwyddodd Cei Connah i greu hanes llynedd wrth gyrraedd rownd derfynol Cwpan Her yr Alban – y tîm cyntaf o du allan i’r Alban i gyrraedd ffeinal y gystadleuaeth.

Fe gurodd y Nomadiaid Falkirk, Colerain, Queen’s Park a Dinas Caeredin ar eu ffordd i’r rownd derfynol y tymor diwethaf, ond i Ross County ennill y rownd derfynol 3-1 i gipio’r tlws.

Mae’r Nomadiaid wedi cael dechrau rhwystredig i’r tymor yn y Cymru Premier – ennill dim ond un o’u pedair gêm agoriadol gan sgorio dim ond tri gôl.

Dyma’r dechrau gwathaf Cei Connah mewn pedwar tymor yn y Cymru Premier!

Cymysgedd o flinder ar ôl eu hantur Ewropeaidd yn ogystal â charfan fechan o chwaraewyr yn cael effaith ar Gei Connah tybed?

Gadawodd wyth chwaraewr yn ystod yr haf gyda dim ond tri chwaraewr yn ymuno. Ymunodd Sameron Dool ar ddiwrnod olaf y ffenestr trosglwyddo, tra bod Callum Roberts a Kris Owens eisoes wedi ymddangos i Gei Connah yn UGC ers arwyddo.

Ond ar y llaw arall, dyw Cei Connah heb golli eto ac mae’r amddiffyn wedi cadw 2 llechen lân – y nifer uchaf yn y gynghrair (Met hefyd wedi cadw 2).

Roedd Andy Morrison yn canmol Cove Rangers mewn cyfwelaid wedi’r gêm yn erbyn Y Bala: “I am looking forward to it. We had a terrific run last season; we’ve been up to watch them. This is a very very good team and I’m not paying lip service – this is an exceptional team. We beat Edinburgh on penalties and these (Cove Rangers) turned Edinburgh over five nil.

Andy Morrison yn disgwyl gêm anodd gan Yr Albanwyr felly.

Mae Cove ar frig eu cynghrair ar ôl dechrau da i’r tymor (Chwarae 5, ennill 4, cyfartal 1) Rangers wedi sgorio 17 ac ildio 7 yn y gemau yma. Fel Cei Connah, dyw Cove heb golli gêm y tymor hwn.

2016-17 oedd y tymor cyntaf i Cove Rangers gystadlu yng Nghwpan Her Yr Alban – dyw’r clwb heb lwyddo i gyrraedd Rownd 4 yn eu hanes.

Cove Rangers wedi ennill 7 o’u 8 gêm ddiwethaf ym mhob cystadleuaeth (ennill 7, cyfartal 1) – gan sgorio 26 ac ildio 9 yn y gemau yma.

Wrecsam v Ayr United – Sadwrn am 15:00
Ar ôl y siom o golli yng Ngemau Ail Gyfle’r Gynghrair Genedlaethol llynedd, mi fydd cael cystadlu yng Nghwpan Her Yr Alban am y tro cyntaf yn gysur i Wrecsam. Ond, mi fydd bechgyn Bryan Hughes yn cynrychioli Lloegr yn y gystadleuaeth, nid Cymru!

Dyw Wrecsam heb ennill yn eu pum gêm ddiwethaf ym mhob cystadleuaeth felly bydd angen codi’r safon i gyrraedd y bedwaredd rownd. Ayr United yw’r ymwelwyr, tîm sydd wedi cyrraedd rownd derfynol y gwpan ar ddau achlysur ond erioed wedi ennill.

Stenhousemuir v Y Seintiau Newydd – Sadwrn am 15:00
Mi fydd Y Seintiau Newydd yn gobeithio am ddechrau gwell i’w hymgyrch yng Nghwpan Her yr Alban y tro hwn – bechgyn Scott Ruscoe yn cael eu trechu 2-4 gan Queen’s Park ar giciau o’r smotyn yn yr ail rownd llynedd. Eu gwrthwynebwyr yw Stenhousemuir – tîm sydd â phrofiad o fynd yr holl ffordd yn y gystadleuaeth (enillwyr 1995).

Cei Connah v Cove Rangers – trydedd rownd Tunnock’s Caramel Wafer Challenge Cup yn fyw ar S4C dydd Sadwrn am 17:00, gyda’r gic gyntaf am 17:15.