Cymal Cyntaf Rownd Gynragbrofol Cynghrair Europa

Sion Richards

Sion Richards

Dydd Gwener, 28 Meh 2019, 10:35

Wrth chwarae eu gêm gyntaf ar lefel Ewropeaidd ers 16 mlynedd, cafodd y Barri gêm gyfartal ddi-sgôr yn erbyn Cliftonville o Ogledd Iwerddon yng nghymal cyntaf rownd gynragbrofol Cynghrair Europa.

Teg dweud mai’r ymwelwyr oedd y cryfaf o’r ddau dîm trwy’r hanner cyntaf, er i’r Barri greu ambell i fflach gyda Jonathan Hood a Jordan Cotterill yn agos i sgorio cyn yr egwyl.

Roedd y bechgyn o Ogledd Iwerddon yn parhau i bwyso ar ddechrau’r ail hanner, ond fe ddaliodd amddiffyn y Barri yn gryf o flaen torf o 2,106 ar gae Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd.

Gorffennodd y gêm yn gyfartal a fe fydd Y Barri’n teithio i Belfast yr wythnos nesaf ar gyfer yr ail gymal gyda’r cyfan dal yn y fantol.

Fe fydd yr enillwyr dros y ddau gymal yn wynebu FK Haugesund o Norwy yn y rownd ragbrofol gyntaf Cynghrair Europa.

Yn y cyfamser, taith i Lwcsembwrg oedd yn wynebu myfyrwyr MET Caerdydd, ac er iddyn nhw lwyddo i gyrraedd yr egwyl yn ddi-sgôr, fe sgoriodd y tîm cartref – FC Progrès Niederkorn – wedi 12 munud o’r ail hanner diolch i beniad Mayron De Almeida.

Er nad yw’r canlyniad yn ddelfrydol i dîm Christian Edwards, ond mae colli o drwch blewyn yn erbyn gwrthwynebwyr profiadol fel Progrès yn un da.

Fe fydd y tîm o Lwcsembwrg yn ymweld â Chaerdydd ymhen wythnos.

Fe fydd yr enillwyr dros y ddau gymal yn wynebu Cork City o Weriniaeth Iwerddon yn y rownd ragbrofol gyntaf Cynghrair Europa.