Diwedd y daith Ewropeaidd i Gei Connah

EA6UL-sWsAEQ7DQ
Rhys Llwyd

Rhys Llwyd

Dydd Gwener, 2 Awst 2019, 10:05

Ar ôl colli 3-0 yn Stadiwm Partizan yn ail gymal ail rownd ragbrofol Cynghrair Europa, mae taith Ewropeaidd y Nomadiaid wedi dod i ben.

Roedd hi wastad am fod yn dasg anodd i dîm Andy Morrison oedd yn dechrau’r gêm ar ei hôl hi o 1-0 wedi’r cymal cyntaf yn erbyn Partizan.

Er i Gei Connah amddiffyn yn ‘styfnig trwy’r hanner cyntaf, roedd yn rhaid iddyn nhw fentro ymlaen yn yr ail hanner, ac wrth wneud hynny fe agorodd y bylchau yn y cefn.

Ar ôl i Gei Connah golli’r bêl yng nghanol cae fe fanteisiodd cyn-asgellwr Manchester United, Zoran Tosic gan gyfuno’n daclus gyda Seydouba Soumah cyn gyrru’r bêl heibio i Lewis Brass wedi 53 munud.

Yr eilydd Ognjen Ozegovic gwnaeth hi’n 2-0 wedi 68 munud, yn dangos ei gryfder yn y cwrt cyn claddu’r bêl i gefn y rhwyd.

Ac o fewn tri munud, daeth y drydedd i’r tîm cartref gyda’r eilydd ifanc, 16 blwydd oed, Filip Stevanovic yn dangos ei sgiliau cyn taro ergyd isel o dan y golwr.

Doedd gan Andy Morrison ddim cwynion wedi’r chwiban olaf, yn nodi y byddai ei dîm wedi gallu cadw llechen lân, ond gan bod rhaid iddyn nhw fentro ‘mlaen roedd hi’n anochel y byddai tîm o safon Partizan yn manteisio ar hynny.

Y Seintiau Newydd yw’r unig glwb o Gymru sydd ar ôl yn Ewrop, ac mi fydd criw Croesoswallt yn herio Ludogorets o Fwlgaria yn nhrydedd rownd ragbrofol Cynghrair Europa yr wythnos nesaf.