Gemau Calan Uwch Gynghrair Cymru

IMG_3862

Mae’r ras am y Chwech Uchaf yn poethi yn Uwch Gynghrair Cymru.

Nos Lun, 30 Rhagfyr

Aberystwyth v Y Drenewydd | Nos Lun – 19:45
Tair gêm i fynd tan yr hollt ac mae’r Drenewydd yn hafal ar bwyntiau gyda’r Derwyddon (6ed) yn y ras am y Chwech Uchaf.

Dyw’r Robiniaid heb ildio yn eu pum gêm ddiwethaf ym mhob cystadleuaeth.

Connor Roberts oedd seren y gêm ar Barc Latham ar ddydd San Steffan, yn rhwystro sawl cynnig gan y Drenewydd gan sicrhau pwynt i Aberystwyth.

Record cynghrair diweddar:
Aberystwyth: ❌❌✅❌➖
Y Drenewydd: ❌✅✅✅➖

Airbus UK v Cei Connah | Nos Lun – 19:45
Dim ond pwynt sy’n gwahanu Cei Connah a’r ceffylau blaen, Y Seintiau Newydd.

Pwynt hefyd sy’n gwahanu Airbus a’r ddau isaf yn Uwch Gynghrair Cymru.

Mae Cei Connah wedi ennill eu wyth gêm ddiwethaf yn erbyn Airbus, yn cynnwys buddugoliaeth 5-1 yng Nghwpan Nathaniel MG yn gynharach y tymor hwn.

Record cynghrair diweddar:
Airbus UK: ❌❌❌➖❌
Cei Connah: ✅➖❌✅✅

Met Caerdydd v Y Barri | Nos Lun – 19:45
Dyw Met Caerdydd yn sicr ddim allan o’r ras am y Chwech Uchaf gan eu bod ond triphwynt y tu ôl i’r Derwyddon yn dilyn eu gêm gyfartal ar Barc Jenner.

Byddai buddguoliaeth i’r Barri yn sicrhau eu lle yn yr hanner uchaf.

Ond dyw’r Dreigiau heb ennill yng Nghyncoed ers 2006, gan golli eu pedair gêm ddiwethaf oddi cartref yn erbyn Met Caerdydd.

Record cynghrair diweddar:
Met Caerdydd: ❌❌❌✅➖
Y Barri: ✅❌❌✅➖

Y Bala v Caernarfon | Nos Lun – 19:45
Mae’r Bala’n dal yn y ras am y bencampwriaeth ar ôl sicrhau buddugoliaeth ddramatig yn hwyr ar yr Oval ar ddydd San Steffan.

Sgoriodd Chris Venables ddwywaith yn yr ail hanner wrth i dîm Colin Caton ennill yng Nghaernarfon am y tro cyntaf erioed yn Uwch Gynghrair Cymru.

Mae’n werth cofio fod gan Gaernarfon gyfle da i selio lle yn y Chwech Uchaf gan fod ganddynt gêm wrth gefn i’w chwarae yn erbyn Pen-y-bont yr wythnos nesaf.

Record cynghrair diweddar:
Y Bala: ✅✅✅❌✅
Caernarfon: ❌✅✅✅❌

Y Seintiau Newydd v Derwyddon Cefn | Nos Lun – 19:45
Roedd hi’n grasfa ar y Graig i hogiau Huw Griffiths gollodd 0-5 yn erbyn y Seintiau yn eu gêm ddiwethaf.

Er hynny, dyw’r Derwyddon ond wedi colli un o’u chwe gêm ddiwethaf a nhw sy’n parhau i fod yn y 6ed safle hollbwysig yna.

Ond mae 12 blynedd wedi mynd heibio ers y tro diwethaf i’r Derwyddon guro’r Seintiau Newydd yn Uwch Gynghrair Cymru.

Record cynghrair diweddar:
Y Seintiau Newydd: ✅✅✅❌✅
Derwyddon Cefn: ✅✅✅➖❌

Dydd Mercher, 1 Ionawr

Pen-y-bont v Caerfyrddin | Dydd Mercher – 14:30
Roedd hi’n fuddugoliaeth felys i’r Hen Aur ar ddydd San Steffan wrth i Gaerfyrddin ennill gartref am y tro cynta’r tymor hwn a chodi oddi ar waelod y tabl am y tro cyntaf ers mis Medi.

Roedd Caerfyrddin ar rediad o bum gêm heb sgorio cyn taro deirgwaith yn erbyn Pen-y-bont.

Bydd y ddau dîm yn benderfynol o ddringo o’r ddau isaf – a byddai gêm gyfartal yn gallu golygu mae Airbus fyddai’n syrthio i waelod y domen pe bae nhw yn colli yn erbyn Cei Connah.

Record cynghrair diweddar:
Caerfyrddin: ❌❌❌❌✅
Pen-y-bont: ❌➖❌❌❌

Bydd uchafbwyntiau gemau’r penwythnos i’w gweld ar Sgorio nos Lun am 5:30 ar S4C.