Mwy o Sgorio

MoS
Sion Richards

Sion Richards

Dydd Mercher, 30 Ion 2019, 09:24

Bydd y rhyngwladol a’r lleol yn dwyn y sylw yn y bennod hon o’r rhaglen hwyliog bel-droed yng nghwmni Dylan Ebenezer. Draw ym Mrwsel, bydd Sioned Dafydd yn cael sgwrs gyda James Lawrence, y Cymro sydd wedi treulio ei yrfa gyfan yn chwarae dramor. Yn nes at adre, byddwn yn dod i adnabod cymeriadau lliwgar clwb Amaturiaid y Blaenau. Yn ogystal a sylw i Gwpan Cymru JD a dechrau ail ran y tymor yn Uwch Gynghrair Cymru, byddwn yn darganfod pwy yw’r y tim diweddaraf i wynebu her Cicio’r Bwced.