Mwy o Sgorio

MoS
Sion Richards

Sion Richards

Dydd Mercher, 20 Chw 2019, 10:46

Sioned Dafydd, y gohebydd a chyflwynydd, yw’r cwmni i Dylan Ebenezer ac Owain Tudur Jones ar soffa Mwy o Sgorio i drafod straen yr wythnos o fyd y bêl gron. Bydd cyfle i drafod tymor Abertawe hyd yma a bydd sylw arbennig i garfan ryngwladol merched Cymru’n ogystal. Cawn flas o bêl-droed llawr gwlad mewn gêm fawr yn y gorllewin yn Llanboidy a bydd Geraint Hardy yn sgwrsio gyda cyn-ymosodwr Cymru, Simon Church am ei fywyd ar ôl pêl-droed. Bydd cyfle i weld y goliau gorau o Gwpan Irn Bru a’r Uwch Gynghrair.