Mwy o Sgorio – Nos Fercher am 6:30

MoS
Sion Richards

Sion Richards

Dydd Mawrth, 5 Maw 2019, 14:54

Osian Roberts, is-reolwr Cymru, yw’r gwestai arbennig iawn ar soffa Mwy o Sgorio’r wythnos hon, yn cadw cwmni i Dylan Ebenezer ac Owain Tudur Jones. Ar drothwy dechrau ymgyrch rhagbrofol Euro 2020, bydd cyfle i glywed o lygad y ffynnon am baratoadau Cymru gan aelod allweddol o’r tîm hyfforddi. Yn un o hoelion wyth pêl-droed domestig ers degawdau, byddwn hefyd yn clywed gan Osian am y broses o ddod o hyd i dalent ifanc i’r garfan ryngwladol.