Mwy o Sgorio, dydd Mercher am 6:30!

Sion Richards

Sion Richards

Dydd Mawrth, 15 Ion 2019, 09:51

Y llenor a chefnogwr Lerpwl Manon Steffan Ros sy’n ymuno a chyn-chwaraewr canol cae Cymru, Owain Tudur Jones, i drafod y diweddaraf o’r byd pel-droed. Byddwn yn clywed gan glwb Cambrian a Clydach o’r Cymoedd cyn eu rownd derfynol fawr yng Nghwpan Nathaniel MG, yn profi darbi Abertawe v Caerdydd yn Uwch Gynghrair Merched Cymru ac yn gweld clwb pêl-droed Corwen yn ‘Cicio’r Bwced’!