Mwy o Sgorio – Nos Fercher am 10

MoS
Sion Richards

Sion Richards

Dydd Mercher, 1 Mai 2019, 10:13

Rhydian Bowen Phillips, y llais ar y meic yn gemau rhyngwladol Cymru ac arch-gefnogwr Caerdydd, yw cwmni Dylan Ebenezer ac Owain Tudur Jones yr wythnos hon ar soffa piws Mwy o Sgorio. Bydd cyfle i roi’r byd yn ei le am holl straeon y byd pêl-droed, yn enwedig tynged Caerdydd, yn ogystal ag edrych ymlaen at Rownd Derfynol Cwpan Cymru gyda un o arwyr y Seintiau Newydd – Steve Evans. Bydd gêm ddarbi o dde Cymru yn cael sylw ynghyd â’r diweddaraf o’r Uwch Gynghrair a Chicio’r Bwced.