Mwy o Sgorio – Nos Fercher am 10

MoS
Sion Richards

Sion Richards

Dydd Mercher, 8 Mai 2019, 10:44

Cyfle i edrych edrych yn ôl ar rownd derfynol Cwpan Cymru JD yn ogystal ag edrych ymlaen at y gemau ail gyfle Ewropeaidd i dimau’r Uwch Gynghrair, gydag eitem arbennig ar un o’r clybiau’n gobeithio am le annisgwyl yng Nghynghrair Europa. Bydd Gôl y Mis ar gyfer Ebrill yn cael ei dewis a bydd un o dimau llawr gwlad Cymru’n ceisio curo her Cicio’r Bwced. Yng nghwmni Dylan Ebenezer, y cyn-flaenwr rhyngwladol Malcolm Allen a gwestai arbennig.