Mwy o Sgorio – Nos Fercher am 6:30

MoS
Sion Richards

Sion Richards

Dydd Mercher, 13 Maw 2019, 10:36

Prif sgoriwr holl hanes Uwch Gynghrair Cymru, Marc Lloyd-Williams a Malcolm Allen sy’n ymuno â Dylan Ebenezer ar soffa Mwy o Sgorio yr wythnos hon, gyda digon i’w drafod ar drothwy wythnos ryngwladol fawr. Bydd sgwrs arbennig i’w chlywed rhwng Malcolm a Chris Mepham, amddiffynnwr canol Bournemouth a Chymru, sy’n dechrau mwynhau bywyd yn Uwch Gynghrair Lloegr. Clwb pêl-droed Glan Conwy fu’n ceisio Cicio’r Bwced a bydd cystadleuaeth arbennig iawn i ennill pâr o docynnau i wylio Cymru.