Rhagolwg Cymru Premier JD

Barry Vs Bala34

Ar ôl tair gêm yr un mae hanner timau’r cynghrair yn dal heb eu curo, ond mae hynny’n siwr o newid dros y penwythnos.

Nos Wener, 30 Awst

Caerfyrddin v Y Barri | Nos Wener – 19:45
Mae’r Barri’n hafal ar y brig gyda’r Bala a Met Caerdydd ar ôl dechrau da i’r tymor newydd.

Mae Caerfyrddin ar y llaw arall wedi dechrau’n araf, ond fe gafon nhw eu pwynt cyntaf o’r tymor oddi cartref yng Nghei Connah brynhawn Llun (1-1).

Nid yw Caerfyrddin wedi curo’r Barri ers bron i 20 blynedd… ers mis Mawrth 2000 (Cfin 3-2 Barr), ac mae’r Dreigiau wedi ennill pob un o’u saith gêm yn erbyn yr Hen Aur ers 2016.

Record cynghrair:
Caerfyrddin: ❌❌➖
Y Barri: ✅✅➖

Derwyddon Cefn v Aberystwyth | Nos Wener – 19:45
Mae’r Derwyddon yn un o’r chwech o glybiau sydd heb golli hyd yma yn dilyn dwy gêm gyfartal ac un buddugoliaeth yn y Cymru Premier.

Bydd Aberystwyth yn awyddus i roi’r golled hunllefus yn erbyn y Seintiau brynhawn Llun y tu cefn iddyn nhw (Aber 1-10 YSN) – roedd y golled yn hafal â’r record am y golled drymaf gartref i unrhyw glwb yn holl hanes yr uwch gyngrair.

Dyw’r Derwyddon heb golli dim un o’u pedair gêm ddiwethaf yn erbyn Aberystwyth (ennill 3, cyfartal 1), ac mae hogiau Huw Griffiths wedi ennill eu pedair gêm gartref ddiwethaf yn erbyn Aberystwyth.

Record cynghrair:
Derwyddon Cefn: ➖✅➖
Aberystwyth: ✅❌❌

Met Caerdydd v Y Drenewydd | Nos Wener – 19:45
Dyma ddau arall sydd heb golli y tymor yma, ond efallai bydd Y Drenewydd yn teimlo y dylen nhw wedi ennill eu gemau cartref yn erbyn y Derwyddon a Phen-y-bont.

Mae’r Drenewydd yn teithio i Gampws Cyncoed yn chwilio am eu buddugoliaeth cyntaf oddi cartref yn erbyn Met Caerdydd.

Fel y Bala a’r Barri, mae’r myfyrwyr wedi hel saith o bwyntiau ar ôl ennill dwy a chael un gêm gyfartal hyd yma.

Record cynghrair:
Met Caerdydd: ➖✅✅
Y Drenewydd: ➖✅➖

Y Bala v Cei Connah | Nos Wener – 19:45
Y Bala sy’n dechrau’r penwythnos ar frig y tabl, ond hynny o achos trefn yr wyddor yn unig!

Mae record Y Bala a’r Barri yn hollol hafal yn dilyn eu gêm gyfartal ar Barc Jenner brynhawn llun (Barr 2-2 Bala).

Er nad yw’r Nomadiaid wedi colli hyd yma, bydd Andy Morrison yn siomedig fod Cei Connah yn dechrau’r penwythnos yn yr hanner isaf ar ôl tair gêm gyfartal.

Mae Cei Connah wedi ennill eu tair gêm ddiwethaf yn erbyn Y Bala, ac ond wedi colli un o’u 14 gêm ddiwethaf yn erbyn criw Colin Caton.

Record cynghrair:
Y Bala: ✅✅➖
Cei Connah: ➖➖➖

Airbus UK v Caernarfon | Nos Wener – 20:00 (S4C)
Mae Airbus a Chaernarfon yn ddau o’r pum clwb sydd yn dal heb ennill gêm gynghrair y tymor hwn.

Dyw perfformiadau Airbus heb fod yn wael o bell ffordd ond wedi tair colled yn olynol bydd Steve O’Shaughnessy yn anelu am y triphwynt nos Wener.

Mae Caernarfon wedi bod yn perfformio’n ddigon taclus hefyd ond wedi cael trafferth sgorio yn eu tair gêm agoriadol ac ond wedi taro’r rhwyd unwaith hyd yma.

Mae bron i 12 blynedd wedi hedfan heibio ers y tro diwethaf i Gaernarfon ennill oddi cartref yn erbyn Airbus UK yn y Cymru Premier (Air 1-2 Cfon – Hydref 2007).

Record cynghrair:
Airbus UK: ❌❌❌
Caernarfon: ❌➖➖

Dydd Sadwrn, 31 Awst

Y Seintiau Newydd v Pen-y-bont | Dydd Sadwrn – 14:30
Ar ôl eu colled cyntaf erioed yn erbyn Y Bala yn y cynghrair roedd Scott Ruscoe yn disgwyl ymateb gan ei chwaraewyr yn erbyn Aberystwyth brynhawn Llun, a dyna’n union y gafodd o!

Sgoriodd y Seintiau ddeg o goliau ar Goedlan y Parc gan ddod yn hafal â’r record am y fuddugoliaeth fwyaf oddi cartref yn holl hanes y cynghrair (Aber 1-10 YSN).

Cafodd Pen-y-bont eu pwynt cyntaf o’r tymor yn erbyn Y Drenewydd brynhawn Llun (Dre 1-1 Pen), ond mi fydd hi’n her a hanner i’r newydd ddyfodiaid yn Neuadd y Parc ddydd Sadwrn.

Record cynghrair:
Y Seintiau Newydd: ✅❌✅
Pen-y-bont: ❌❌➖

Bydd uchafbwyntiau holl gemau’r penwythnos i’w gweld ar Sgorio ddydd Llun am 5:35 ar S4C.