Rhagolwg gemau dydd Llun Gŵyl y Banc

gemau’r penwythnos 26-18 16.9

Chwe gêm i’w chwarae brynhawn Llun yn cynnwys y frwydr ar Barc Jenner rhwng y ddau ar y brig.

Dydd Llun, 26 Awst

Aberystwyth v Y Seintiau Newydd | Dydd Llun – 14:30
Bydd y Seintiau ac Aberystwyth yn gobeithio am ymateb cadarn yn dilyn colled yr un oddi cartref nos Wener.

Doedd y Seintiau erioed wedi colli gêm gynghrair yn erbyn Y Bala cyn y golled o 3-1 ar Faes Tegid nos Wener.

Aberystwyth oedd yn fuddugol yn y gêm ddiwethaf rhwng y timau – Lee Jenkins yn rhwydo unig gôl y gêm ar Goedlan y Parc ym mis Tachwedd 2018.

Caernarfon v Derwyddon Cefn | Dydd Llun – 14:30
Wedi dwy gêm galed yn erbyn y Seintiau a Chei Connah mi fydd y Cofis yn credu bod hon yn gêm y gallen nhw ei ennill ddydd Llun.

Enillodd Caernarfon 1-0 yn erbyn Derwyddon Cefn yn eu gêm agoriadol y tymor diwethaf wrth i gôl Cai Jones selio’r fuddugoliaeth i’r Cofis yn eu gêm gyntaf yn yr uwch gynghrair ers naw blynedd.

Dyw’r Derwyddon heb ennill ar yr Oval yn y Cymru Premier ers bron i 20 blynedd (27 Rhagfyr, 1999 – Cfon 2-3 Cefn).

Cei Connah v Caerfyrddin | Dydd Llun – 14:30
Wedi dwy gêm gyfartal, bydd Andy Morrison yn weddol siomedig mae dim ond dau bwynt sydd gan Cei Connah hyd yma.

Ond mae hynny ddau bwynt yn fwy na sydd gan yr Hen Aur wedi i Gaerfyrddin golli eu dwy gêm agoriadol yn erbyn Aberystwyth a’r Drenewydd.

Caerfyrddin enillodd y gêm gynghrair ddiwethaf rhwng y ddau dîm ‘nôl ym mis Chwefror (Cfin 3-2 Cei), ond bythefnos yn ddiweddarach fe dalodd Cei Connah y pwyth yn ôl ym mhedwaredd rownd Cwpan Cymru (Cfin 1-3 Cei).

Met Caerdydd v Airbus UK | Dydd Llun – 14:30
Mae Airbus yn dal i aros am eu pwyntiau cyntaf ers eu dyrchafiad, tra bo Met Caerdydd heb golli hyd yn hyn.

Mae tair blynedd wedi mynd heibio ers y gêm gyntaf rhwng y clybiau yn y Cymru Premier, sef gêm gyntaf erioed Met Caerdydd yn y brif adran (Air 1-0 Met).

Roedd saith o’r 11 ddechreuodd y gêm honno i Met Caerdydd ym mis Awst, yn dechrau i’r myfyrwyr yn erbyn Pen-y-bont nos Wener: Will Fuller, Bradley Woolridge, Emlyn Lewis, Eliot Evans, Chris Baker, Charlie Corsby a Jordan Lam.

Ryan Edwards yw’r unig un oedd yng ngharfan Airbus y diwrnod hwnnw sydd yn dal gyda’r clwb erbyn hyn.

Y Barri v Y Bala | Dydd Llun – 14:30
Hir yw pob ymaros, ond wedi 32 o gemau cynghrair heb guro’r Seintiau daeth y rhediad hwnnw i ben i’r Bala nos Wener (Bala 3-1 YSN).

Enillodd Y Barri 3-1 gartref yn erbyn Aberystwyth hefyd, felly mae record y ddau glwb yma sydd ar y brig yn hollol hafal wedi dwy gêm – chwarae 2: ennill 2, sgorio 5, ildio 2.

Fe enillodd Y Barri dair o’u pedair gêm yn erbyn Y Bala y tymor diwethaf, yn cynnwys y fuddugoliaeth honno ar Faes Tegid i sicrhau lle’r Dreigiau yn Ewrop am y tro cyntaf ers 16 blynedd (Bala 2-5 Barr).

Y Drenewydd v Pen-y-bont | Dydd Llun – 14:30
Mae Pen-y-bont wedi cael dechrau caled i’w cyfnod yn y Cymru Premier ac wedi colli eu dwy gêm agoriadol yn erbyn Y Barri a Met Caerdydd.

A dyw hi ddim yn mynd llawer haws i dîm Rhys Griffiths fydd yn herio’r Drenewydd ddydd Llun, clwb sydd heb golli hyd yma’r tymor hwn.

Bydd y Robiniaid â’u llygad ar Ewrop y tymor hwn, tra byddai Pen-y-bont yn fwy na bodlon o aros i fyny yn eu tymor cyntaf yn y brif adran.

Bydd uchafbwyntiau’r gemau i’w gweld ar wefan Sgorio ddydd Mawrth.