Rhagolwg penwythnos agoriadol UG Cymru

gemau’r penwythnos 16-18 16.9

Mae’r tymor newydd wedi cyrraedd a bydd y newydd ddyfodiaid, Pen-y-bont ac Airbus UK yn dechrau eu hymgyrch gyda gemau cartref ar benwythnos agoriadol Uwch Gynghrair Cymru 2019/20.

Nos Wener, 16 Awst

Aberystwyth v Caerfyrddin | Nos Wener – 19:45
Bydd y tymor yn dechrau fel y gorffennodd y diwethaf i ddau o dimau Dyfed wrth i Aberystwyth herio Caerfyrddin ar y penwythnos agoriadol.

Yr Hen Aur oedd yn fuddugol pan aeth y ddau dîm benben yn eu gêm olaf o’r tymor diwethaf gyda Liam Thomas yn taro hatric mewn buddugoliaeth swmpus o 6-2 i Gaerfyrddin ar Barc Waun Dew.

Ar ôl treulio’r tymhorau diwethaf yn y Chwech Isaf, y nod i’r ddau glwb eleni bydd ceisio sicrhau lle yn rhan ucha’r tabl er mwyn cystadlu yn y gemau ail gyfle ym mis Mai.

Mae Aberystwyth wedi arwyddo’r ymosodwr Luke Boundford o’r Drenewydd, ac mae’r amddiffynnwr profiadol Stuart J Jones wedi dychwelyd i’r clwb ar ôl cyfnod gyda’r Bala, ynghŷd a Malcolm Melvin, Joe Phillips a Porya Ahmadi sydd i gyd yn ôl gyda’r Gwyrdd a’r Duon am yr eildro.

Bydd tîm Neville Powell yn sicr yn gweld colli’r cefnwr dylanwadol Declan Walker sydd wedi gadael y gynghrair i ymuno â Stalybridge Celtic.

O ran Caerfyrddin, mae’r asgellwr Chris Jones wedi ymuno o Lanelli tra bod Luke Cummings (Y Barri) a Mael Davies (Met Caerdydd) wedi gadael dros yr haf.

Airbus UK v Y Bala | Nos Wener – 19:45
Ar ôl dau dymor i lawr yng Nghynghrair Gogledd Cymru mae Airbus wedi esgyn yn ôl i Uwch Gynghrair Cymru JD.

Ond mae’r rheolwr Steve O’Shaughnessy wedi gwneud sawl newid i’r garfan enillodd y gynghrair o 18 pwynt y tymor diwethaf, gan gael gwared o’r chwaraewyr ymosodol Asa Hamilton, Joe Chaplin, Lewis Buckley a Leo Riley.

Yn cyrraedd Brychdyn yn eu lle y mae cyn-seren y Seintiau, Alex Darlington, ynghŷd â Jake Phillips, Jordan Evans ac Andy Owens.

Mae digon o newidiadau wedi bod yn Y Bala hefyd, gyda Louis Robles, Steve Leslie a Lee Molyneux yn sgorio ar eu hymddangosiad cyntaf i’w clwb newydd yn erbyn Gresffordd yng Nghwpan Nathaniel MG y penwythnos diwethaf (7-0).

Gorffenodd criw Colin Caton yn 6ed y tymor diwethaf, sef eu safle isaf ers pum mlynedd, gan fethu a sicrhau lle’n Ewrop am y tro cyntaf ers 2014.

Bydd bechgyn Y Bala yn anelu i ddychwelyd i’r tri uchaf y tymor hwn ac yn gobeithio am ddechrau cadarn i’r tymor yn Stadiwm Grŵp Hollingsworth nos Wener.

Y Drenewydd v Derwyddon Cefn | Nos Wener – 19:45
Fe ddylai hi fod yn gêm agos ar Barc Latham nos Wener gan fod y pum gêm ddiwethaf rhwng Y Drenewydd a’r Derwyddon wedi gorffen yn gyfartal.

Ond gan i’r Robiniaid orffen yn 5ed y tymor diwethaf, a’r Derwyddon yn gorffen dim ond un safle uwchben y cwymp, mae disgwyl i’r Drenewydd fod yn ffefrynnau ar gyfer y gêm hon.

Wedi dweud hynny, mae’r Drenewydd wedi gorfod ffarwelio gyda Steve Leslie (Y Bala), Callum Roberts (Cei Connah), Porya Ahmadi (Aberystwyth) a Luke Boundford (Aberystwyth) dros yr haf.

Mae Chris Hughes wedi arwyddo’r ymosodwyr Ian Sheridan o’r Bala a George Harry o Landudno, yn ogystal â Sean McAllister o Gaer a Lifumpa Mwnadwe ar fenthyg o’r Amwythig.

Dyw’r Derwyddon heb ennill gêm gynghrair oddi cartref yn erbyn Y Drenewydd ers 12 blynedd (Mawrth 2007).

Pen-y-bont v Y Barri | Nos Wener – 20:00 (S4C)
Mae Pen-y-bont yn paratoi am eu tymor cyntaf erioed yn UG Cymru ar ôl ennill pencampwriaeth Cynghrair De Cymru gan beidio a cholli gêm (ennill 25, cyfartal 5).

Mae digon o brofiad yng ngharfan Pen-y-bont gyda Luke Borrelli a Kieran Howard yn ddau sydd wedi chwarae dros 100 o gemau yr un yn UG Cymru.

Ond profiad eu rheolwr fydd yn hynod werthfawr i’r newydd-ddyfodiaid gan fod Rhys Griffiths wedi ennill Esgid Aur UGC am saith tymor yn olynol, gan ennill gwobr ‘Chwaraewr y Tymor UGC’ ar dri achlysur.

Bu’r Barri yn cystadlu’n Ewrop dros yr haf yn dilyn tymor llwyddiannus yn 2018/19 ble gorffenodd y Dreigiau yn y tri uchaf.

Ac er i hogiau Gavin Chesterfield golli yn erbyn Cliftonville, mi fydd y profiad o chwarae’n Ewrop yn un fydd y garfan yn gobeithio gallu ei hail-adrodd yr haf nesaf.

Mae Luke Cummings wedi symud i Barc Jenner i lenwi’r bwlch yn safle’r cefnwr de wedi ymadawiad Macauley Southam-Hales, a bydd Jack Compton, Keyon Reffell a Eli Phipps yn opsiynau ymosodol newydd i Gavin Chesterfield gan i gyfnod benthyciad Momodou Touray ddod i ben.

Bydd gêm gyntaf Pen-y-bont yn UG Cymru yn fyw ar S4C gyda’r darllediad yn dechrau am 19:55 nos Wener.

Dydd Sadwrn, 17 Awst

Cei Connah v Met Caerdydd | Dydd Sadwrn – 14:30
Wedi antur Ewropeaidd dros yr haf bydd y ddau glwb yma’n ysu am fwy y tymor nesaf.

Achosodd Cei Connah un o’r canlyniadau fwyaf annisgwyl erioed gan glwb o Gymru yn Ewrop wrth drechu Kilmarnock o 3-2 dros ddau gymal yn rownd ragbrofol gyntaf Cynghrair Europa ym mis Gorffennaf.

Colli yn erbyn Partizan oedd eu hanes yn y rownd ganlynol, ond roedd hi’n haf i’w chofio i’r Nomadiaid.

Bu Met Caerdydd yn anlwcus i golli ar reol oddi cartref yn erbyn Progres Niederkorn o Lwcsembwrg wedi i’r myfyrwyr selio eu lle’n Ewrop drwy guro’r Bala ar giciau o’r smotyn yn rownd derfynol y gemau ail gyfle.

Dyw Met Caerdydd erioed wedi ennill gêm gynghrair yn erbyn Cei Connah, ond fe wnaeth y myfyrwyr ennill rownd gynderfynol Cwpan Nathaniel MG oddi cartref yn erbyn y Nomadiaid y tymor diwethaf (0-1).

Mae nifer o chwaraewyr wedi gadael Glannau Dyfrdwy dros yr haf (Rob Hughes, Michael Parker, Jake Phillips, Andy Owens, John Danby, Jonny Spittle), tra bod Callum Roberts a Kris Owens wedi ymuno â charfan Andy Morrison.

Bydd rhaid i Met Caerdydd ymdopi heb eu prif ymosodwr Adam Roscrow wedi i’r blaenwr arwyddo i AFC Wimbledon dros yr haf – ond bydd Jordan Lam a Mael Davies yn gobeithio gallu llenwi ei esgidiau.

Dydd Sul, 18 Awst

Y Seintiau Newydd v Caernarfon | Dydd Sul – 14:30
Bydd Y Seintiau Newydd yn disgwyl dim llai na triphwynt yn erbyn y Cofis wrth i gewri Croesoswallt ddechrau eu hymgyrch i ad-ennill tlws UG Cymru am y nawfed tymor yn olynol.

Er i’r Seintiau gael eu gwthio’n galed gan Gei Connah a’r Barri y tymor diwethaf fe lwyddodd tîm Scott Ruscoe i orffen 12 pwynt yn glir ar y copa wedi’r cwbl.

Llwyddodd y Seintiau i guro Feronikeli yn Ewrop dros yr haf, ond roedd safon Copenhagen yn ormod i bencampwyr Cymru, ac mae’n ymddangos fel bod eu hymgyrch ar fin dod i ben ar ôl colli 5-0 yn y cymal cyntaf yn erbyn Ludogorets Razgrad.

Cafodd Caernarfon dymor arbennig y flwyddyn diwethaf gan orffen yn 4ydd yn eu tymor cyntaf yn ôl yn UG Cymru ar ôl naw blynedd o absenoldeb.

Mae rheolwr y Canerîs, Sean Eardley wedi ychwanegu Michael Pearson, Sam Jones a Gruff John i gryfhau ei garfan dros yr haf.

Mae’r Seintiau wedi arwyddo Keston Davies, Adam Hughes a Ryan Harrington i gystadlu gyda Blaine Hudson am le yng nghanol yr amddiffyn.

Bydd uchafbwyntiau holl gemau UG Cymru i’w gweld ar Sgorio bob prynhawn Llun am 5:35 ar S4C.