Rhagolwg penwythnos Cymru Premier JD

venners

Ar ôl ennill wyth gêm yr un y tymor yma, dim ond pedwar pwynt sy’n gwahanu’r pedwar uchaf. Mae tri o’r pedwar uchaf yn chwarae gemau cartref dros y penwythnos, tra bydd Y Barri yn teithio i’r Graig gan geisio osgoi trydedd colled yn olynol.

Nos Wener, 15 Tachwedd

Cei Connah v Y Drenewydd | Nos Wener – 19:45
Mae ceffylau blaen Cei Connah ar eu rhediad hiraf erioed heb golli yn UG Cymru (14 gêm), ac ar ôl trechu’r Barri ar Barc Jenner y penwythnos diwethaf (0-4) bydd y Nomadiaid yn llawn hyder cyn herio’r Drenewydd.

Enillodd y Robiniaid 3-1 yn erbyn Caernarfon y penwythnos diwethaf i godi’n hafal ar bwyntiau gyda Met Caerdydd yn y 6ed safle.

Ond dyw Cei Connah heb golli dim un o’u saith gêm ddiwethaf yn erbyn Y Drenewydd (ennill 5, cyfartal 2), a tydi tîm Chris Hughes heb ennill ar Lannau Dyfrdwy ers Awst 2015.

Record cynghrair diweddar:
Cei Connah: ✅✅➖➖✅
Y Drenewydd: ✅❌✅❌✅

Y Seintiau Newydd v Aberystwyth | Nos Wener – 19:45
Mae’r Seintiau Newydd yn dechrau’r penwythnos yn y 4ydd safle (gyda gêm wrth gefn), ac yn dilyn rhediad o bedair gêm heb golli bydd Scott Ruscoe yn gobeithio camu’n nes at y copa nos Wener.

Roedd hi’n brynhawn i’w anghofio i Aberystwyth yn y gêm gyfatebol gan iddyn nhw ddioddef eu colled drymaf erioed yn UG Cymru (Aber 1-10 YSN).

Dim syndod felly mae’r Seintiau Newydd sydd â’r record ymosodol orau’n y gynghrair (sgorio 2.6 gôl y gêm), ac Aberystwyth sydd â’r amddiffyn gwannaf (ildio 2.6 gôl y gêm).

Record cynghrair diweddar:
Y Seintiau Newydd: ❌✅✅✅➖
Aberystwyth: ➖➖➖✅❌

Y Bala v Airbus UK | Nos Wener – 20:00 (S4C)
Hon fydd y drydedd o bum gêm yn olynol sydd gan Y Bala yn erbyn clybiau o’r hanner isaf ac os gall criw Colin Caton ennill pob un o’r gemau hynny yna fyddan nhw’n sicr ddim yn bell o’r brig.

Mae’r Bala wedi bod ar dân o flaen gôl yn ddiweddar – Chris Venables a Louis Robles wedi sgorio 26 gôl rhyngddyn nhw ym mhob cystadleuaeth, tra bo prif sgorwyr Airbus, Andy Owens a George Peers wedi sgorio dim ond naw gôl rhyngddynt.

Y Bala (31) wedi sgorio mwy na dwywaith cyfanswm goliau Airbus (15) yn UGC y tymor yma.

Mae Airbus wedi colli 10 o’u 14 gêm gynghrair (y nifer fwyaf yn UGC), a thîm O’Shaughnessy sydd wedi cael y nifer lleiaf o gemau cyfartal (1).

Record cynghrair diweddar:
Y Bala: ✅➖❌✅✅
Airbus UK: ❌✅❌❌❌

Dydd Sadwrn, 16 Tachwedd

Derwyddon Cefn v Y Barri | Dydd Sadwrn – 14:30
Ar ôl ennill tair gêm yn olynol yn UG Cymru am y tro cyntaf ers 2003, bydd Huw Griffiths yn anelu i barhau â’r rhediad cryf i gadw pwysau ar Met Caerdydd a’r Drenewydd yn y ras am y Chwech Uchaf.

Mae’r Barri wedi ennill eu pedair gêm ddiwethaf yn erbyn y Derwyddon, ond dyw Dreigiau Gavin Chesterfield heb fod ar eu gorau’n ddiweddar gan ildio wyth gôl yn eu dwy gêm ddiwethaf (ildio dim ond saith gôl mewn 11 gêm cyn hynny).

Bydd Y Barri’n gobeithio osgoi colli tair gêm yn olynol yn UG Cymru am y tro cyntaf ers bron i ddwy flynedd (Ionawr 2018).

Record cynghrair diweddar:
Derwyddon Cefn: ❌❌✅✅✅
Y Barri: ✅➖✅❌❌

Met Caerdydd v Caerfyrddin | Dydd Sadwrn – 14:30
Bydd Kristian O’Leary yn cymryd yr awennau i Gaerfyrddin am y tro cyntaf brynhawn Sadwrn wrth i’r Hen Aur chwilio am eu buddugoliaeth gyntaf o’r tymor.

Dyw Met Caerdydd ond wedi ennill un o’u naw gêm ddiwethaf ym mhob cystadleuaeth, ond wedi dweud hynny, dim ond Cei Connah sydd wedi colli llai o gemau cynghrair na’r myfyrwyr (2).

Mae goliau hwyr wedi bod yn gostus i dîm Christian Edwards yn ddiweddar – wedi ildio ar ôl 90 munud yn eu tair gêm gartref ddiwethaf yn UGC (yn erbyn Y Seintiau Newydd, Cei Connah a Phen-y-bont) gan golli pump o bwyntiau.

Mae hanner gemau Met Caerdydd wedi gorffen yn gyfartal y tymor yma (6/12), ac mae angen troi’r gemau cyfartal yn fuddugoliaethau os am ddal gafael ar eu lle yn y Chwech Uchaf.

Record cynghrair diweddar:
Met Caerdydd: ➖➖❌❌➖
Caerfyrddin: ❌❌➖❌❌

Bydd uchafbwyntiau gemau’r penwythnos i’w gweld ar Sgorio ddydd Llun am 5:30 ar S4C.