Rhagolwg penwythnos Cymru Premier JD

Barry Vs Penbont16

Dwy gêm fawr yn yr uwch gynghrair – cyfle i Ben-y-bont ddringo o’r ddau isaf a brwydr rhwng Met Caerdydd a’r Derwyddon yn y ras am y Chwech Uchaf.

Nos Wener, 22 Tachwedd

Y Barri v Pen-y-bont | Nos Wener – 20:00 (S4C)
Wedi rhediad arbennig o 11 gêm gynghrair heb golli ar ddechrau’r tymor, mae’r Barri yn mynd trwy gyfnod anodd bellach ac wedi colli eu tair gêm ddiwethaf gan lithro o’r copa i’r 4ydd safle.

Mae Pen-y-bont, sydd yn y ddau isaf, wedi sgorio mwy o goliau (19) na’r Barri y tymor hwn (18), ac hynny ar ôl chwarae un gêm yn llai na’r Dreigiau!

Dyw Pen-y-bont ond wedi ennill dwy o’u 13 gêm gynghrair y tymor yma, a’r ddwy fuddugoliaeth yna’n erbyn Airbus UK, yn cynnwys eu gêm ddiwethaf.

Byddai gêm gyfartal yn ddigon i godi Pen-y-bont o’r ddau isaf am y tro cyntaf ers mis Medi.

Bydd Y Barri’n benderfynol o beidio colli pedair gêm yn olynol yn UG Cymru am y tro cyntaf ers bron i 16 blynedd (Ionawr 2004).

Record cynghrair diweddar:
Y Barri: ➖✅❌❌❌
Pen-y-bont: ➖❌❌➖✅

Dydd Sadwrn, 23 Tachwedd

Met Caerdydd v Derwyddon Cefn | Dydd Sadwrn – 14:30
Mae’r Derwyddon ar dân ac wedi ennill pedair gêm yn olynol am y tro cyntaf erioed yn Uwch Gynghrair Cymru gan ddringo uwchben Met Caerdydd i’r 6ed safle.

Mae’r ddau glwb yn hafal ar bwyntiau a gwahaniaeth goliau ar ôl chwarae 13 gêm yr un y tymor hwn, ond mae’r gwynt yn hwyliau’r Derwyddon tra bo’r myfyrwyr yn dioddef cyfnod anodd ar y cae.

Dyw Met Caerdydd heb ennill dim un o’u wyth gêm ddiwethaf, gan golli tair o’u pedair gêm ddiwethaf (sgorio un gôl mewn pedair gêm).

Cafodd y ddwy gêm flaenorol rhwng y clybiau y tymor yma eu gohirio – y gyntaf yng Nghyncoed gan fod cit y ddau dîm yn rhy debyg – a’r eildro ar y Graig oherwydd yr eira!

Record cynghrair diweddar:
Met Caerdydd: ➖❌❌➖❌
Derwyddon Cefn: ❌✅✅✅✅

Bydd uchafbwyntiau gemau’r penwythnos i’w gweld ar Sgorio ddydd Llun am 5:30 ar S4C.