Rhagolwg penwythnos Cymru Premier JD

27

Pedwar pwynt sy’n gwahanu’r pedwar uchaf yn Uwch Gynghrair Cymru – bydd Y Barri’n croesawu’r Drenewydd i Barc Jenner brynhawn Sadwrn tra bod Cei Connah, Y Seintiau Newydd a’r Bala i gyd ar daith y penwythnos yma.

Nos Wener, 29 Tachwedd

Aberystwyth v Derwyddon Cefn | Nos Wener – 19:45
Roedd ‘na siom enfawr i Aberystwyth y penwythnos diwethaf wrth iddyn nhw fethu cyfle i gyrraedd rownd derfynol Cwpan y Gynghrair am y tro cyntaf yn eu hanes, gan golli 2-1 yn erbyn STM Sports o Gynghrair De Cymru yn y rownd gynderfynol.

Daeth rhediad rhagorol y Derwyddon i ben yn erbyn Met Caerdydd ddydd Sadwrn – roedd tîm Huw Griffiths wedi ennill pedair yn olynol cyn colli 2-1 yng Nghyncoed a gorffen y gêm gyda naw dyn ar ôl i Michael Pritchard a Alec Mudimu gael eu hel o’r maes.

Dyw Aber ond wedi ennill tair o’u 15 gêm gynghrair y tymor yma, a daeth un o’r buddugoliaethau hynny ar y Graig yn erbyn y Derwyddon yn gynharach yn y tymor (Cefn 1-2 Aber).

Record cynghrair diweddar:
Aberystwyth: ➖➖✅❌❌
Derwyddon Cefn: ✅✅✅✅❌

Caernarfon v Met Caerdydd | Nos Wener – 20:00 (S4C)
Ar ôl tair wythnos o saib bydd y Cofis yn ysu i ddychwelyd i’r Oval nos Wener wrth i Met Caerdydd fentro i Gaernarfon am y tro cyntaf ers curo’r Caneris yn rownd gynderfynol y gemau ail gyfle ‘nôl ym mis Mai.

Roedd Met ar rediad truenus o saith gêm heb ennill cyn trechu’r Derwyddon y penwythnos diwethaf diolch i goliau gwych gan Chris Baker ac Eliot Evans (Met 2-1 Cefn).

Os all y myfyrwyr ennill o ddwy gôl neu fwy yna bydd Met Caerdydd yn dringo uwchben Caernarfon i’r 5ed safle.

Record cynghrair diweddar:
Caernarfon: ❌❌✅✅❌
Met Caerdydd: ❌❌➖❌✅

Dydd Sadwrn, 30 Tachwedd

Airbus UK v Y Seintiau Newydd | Dydd Sadwrn – 14:30
Mae’r Seintiau ar rediad o bum gêm heb golli ac yn dynn ar sodlau Cei Connah tua’r brig, gyda gêm wrth gefn.

Does neb wedi colli mwy o gemau nac Airbus y tymor hwn (11/15), yn cynnwys eu pedair gêm ddiwethaf yn olynol.

Enillodd YSN 6-2 yn y gêm gyfatebol wrth i Greg Draper daro pedair yn Neuadd y Parc, ac mae’r pencampwyr wedi sgorio 19 gôl yn eu pedair gêm ddiwethaf yn erbyn Airbus (4.75 gôl y gêm).

Record cynghrair diweddar:
Airbus UK: ✅❌❌❌❌
Y Seintiau Newydd: ✅✅✅➖✅

Caerfyrddin v Y Bala | Dydd Sadwrn – 14:30
Ar ôl methu ac ennill dim un o’u 13 gêm gynghrair agoriadol, fe lwyddodd yr Hen Aur i guro Met Caerdydd yn eu gêm ddiwethaf, sef gêm gyntaf Kristian O’Leary wrth y llyw.

Mae’r Bala wedi ennill eu pedair gêm ddiwethaf yn erbyn Caerfyrddin – y dair gêm ddiwethaf yn gorffen yn 2-1 i’r Bala.

Dyw’r Bala heb golli dim un o’u saith gêm ddiwethaf ar Barc Waun Dew (ennill 6, cyfartal 1).

Record cynghrair diweddar:
Caerfyrddin: ❌➖❌❌✅
Y Bala: ➖❌✅✅✅

Pen-y-bont v Cei Connah | Dydd Sadwrn – 14:30
Mae Cei Connah’n dechrau’r penwythnos driphwynt yn glir ar y copa, ac heb golli dim un o’u 15 gêm agoriadol yn UG Cymru.

Bydd y Nomadiaid yn llawn hyder ar ôl trechu’r Bala ddydd Sadwrn diwethaf i selio lle yn rownd derfynol Cwpan Nathaniel MG am y tro cyntaf ers 1996.

Dyw Pen-y-bont ond wedi ennill dwy o’u 14 gêm gynghrair y tymor yma – y ddwy fuddugoliaeth yna’n erbyn Airbus UK.

Record cynghrair diweddar:
Pen-y-bont: ❌❌➖✅❌
Cei Connah: ✅➖➖✅✅

Y Barri v Y Drenewydd | Dydd Sadwrn – 14:30
Cododd Y Barri i’r ail safle ar ôl curo Pen-y-bont nos Wener diwethaf (3-0) gan ddod a rhediad o dair colled yn olynol i ben.

Mae’r Drenewydd wedi ennill a cholli bob yn ail yn eu saith gêm gynghrair ddiwethaf, felly ar ôl colli yng Nghei Connah yn eu gêm ddiwethaf, os yw’r patrwm am barhau yna’r Drenewydd fyddai’n fuddugol ddydd Sadwrn!

Does neb wedi sgorio llai o goliau na’r Drenewydd yn UGC y tymor hwn – 15 gôl mewn 15 gem.

Record cynghrair diweddar:
Y Barri: ✅❌❌❌✅
Y Drenewydd: ❌✅❌✅❌

Bydd uchafbwyntiau gemau’r penwythnos i’w gweld ar Sgorio ddydd Llun am 5:30 ar S4C.