Rhagolwg penwythnos Cymru Premier JD

Barry Vs TNS Away28

Hanner ffordd trwy’r tymor ac mae’r Seintiau Newydd wedi dringo i’r copa, ond mae Cei Connah a’r Bala yn dynn ar eu sodlau.

Nos Wener, 13 Rhagfyr

Caernarfon v Airbus UK | Nos Wener – 19:45
Dyw Caernarfon heb golli gartref yn Uwch Gynghrair Cymru y tymor hwn gan ennill eu chwe gêm gynghrair ddiwethaf ar yr Oval.

Does neb wedi sgorio llai nac ildio mwy nag Airbus sydd wedi colli eu chwe gêm ddiwethaf gan lithro i’r ddau isaf yn Uwch Gynghrair Cymru.

Dyw Caernarfon heb golli dim un o’u tair gêm ddiwethaf yn erbyn Airbus (ers 2009), gan sgorio tair gôl ym mhob un o’u tair gêm ddiwethaf yn erbyn bechgyn y Maes Awyr.

Record cynghrair diweddar:
Caernarfon: ❌✅✅❌✅
Airbus UK: ❌❌❌❌❌

Derwyddon Cefn v Cei Connah | Nos Wener – 19:45
Hanner ffordd drwy’r tymor a dyw Cei Connah ond un pwynt y tu ôl i’r Seintiau Newydd yn y ras am y bencampwriaeth.

Mae’r Nomadiaid wedi ennill eu tair gêm ddiwethaf yn erbyn Derwyddon Cefn yn cynnwys eu buddugoliaeth 1-0 yn Stadiwm Glannau Dyfrdwy y tymor hwn diolch i gôl Priestley Farquharson.

Mae’r Derwyddon wedi ennill chwech o’u saith gêm gynghrair ddiwethaf gan godi i’r Chwech Uchaf, tra bo Cei Connah yn dal heb golli’n y gynghrair y tymor yma.

Record cynghrair diweddar:
Derwyddon Cefn: ✅✅❌✅✅
Cei Connah: ➖➖✅✅➖

Y Barri v Y Seintiau Newydd | Nos Wener – 20:00 (S4C)
Mae’r Barri wedi colli pump o’u chwe gêm ddiwethaf gan lithro o’r copa i’r 4ydd safle a chael eu gyrru allan o Gwpan Cymru gan Y Drenewydd.

Dyw tîm Scott Ruscoe heb golli dim un o’u saith gêm gynghrair ddiwethaf (ennill 6, cyfartal 1) gan ddringo i frig y tabl, a tydi’r pencampwyr heb golli ar Barc Jenner ers 2001.

Mae’r Barri eisoes wedi curo’r pencampwyr unwaith y tymor hwn – bollten gan Evan Press yn sicrhau’r fuddugoliaeth i’r Dreigiau yn Neuadd y Parc.

Record cynghrair diweddar:
Y Barri: ❌❌❌✅❌
Y Seintiau Newydd: ✅➖✅✅✅

Dydd Sadwrn, 14 Rhagfyr

Met Caerdydd v Aberystwyth | Dydd Sadwrn – 14:30
Yn dilyn naw gêm heb golli ar ddechrau’r tymor dyw Met Caerdydd ond wedi ennill un o’u naw gêm gynghrair ddiwethaf gan lithro i’r Chwech Isaf.

Ar ôl colli eu tair gêm gynghrair ddiwethaf dyw Aberystwyth ond driphwynt uwchben y ddau isaf ar ddechrau’r penwythnos.

Enillodd Met Caerdydd (vs Pontypridd) ac Aberystwyth (vs Rhuthun) yng Nghwpan Cymru brynhawn Sadwrn i sicrhau lle ym 4edd rownd y cwpan.

Record cynghrair diweddar:
Met Caerdydd: ➖❌✅❌❌
Aberystwyth: ➖✅❌❌❌

Y Bala G-G Pen-y-bont | Dydd Sadwrn – 14:30
Y gêm wedi ei gohirio gan fod Pen-y-bont yn ail-chwarae eu gêm gwpan yn erbyn Porthmadog.

Y Drenewydd v Caerfyrddin | Dydd Sadwrn – 14:30
Ar ôl ennill dim ond un o’u 16 gêm gynghrair hyd yma, roedd na fwy o siom i hogiau’r Hen Aur nos Wener diwethaf gan iddyn nhw golli 0-4 yn erbyn Rhydaman yng Nghwpan Cymru.

Enillodd Y Drenewydd eu gêm gwpan wrth ennill 0-1 yn Y Barri am yr ail wythnos yn olynol.

Mae’r Drenewydd wedi ennill a cholli bob yn ail yn eu wyth gêm gynghrair ddiwethaf, felly ar ôl curo’r Barri yn eu gêm gynghrair ddiwethaf, os yw’r patrwm am barhau yna Caerfyrddin fyddai’n fuddugol ddydd Sadwrn!

Record cynghrair diweddar:
Y Drenewydd: ✅❌✅❌✅
Caerfyrddin: ❌❌✅❌❌

Bydd uchafbwyntiau gemau’r penwythnos i’w gweld ar Sgorio ddydd Llun am 5:30 ar S4C.