Rhagolwg penwythnos Cymru Premier JD

IMG_1829

Pum gêm i fynd tan yr hollt a dim ond triphwynt sy’n gwahanu Derwyddon Cefn a’r Drenewydd yn y ras am y Chwech Uchaf.

Nos Wener, 20 Rhagfyr

Aberystwyth v Y Barri | Nos Wener – 19:45
Ar ôl dechrau rhagorol i’r tymor a threulio cyfnod ar y brig, mae’r Barri wedi colli chwech o’u saith gêm ddiwethaf gan lithro o’r copa i’r 5ed safle a chael eu gyrru allan o Gwpan Cymru gan Y Drenewydd.

Mae Aberystwyth yn y 9fed safle, ac wedi ennill dwy gêm yn olynol, ond heb gadw llechen lân yn eu saith gêm ddiwethaf.

Mae’r Barri wedi ennill eu pum gêm ddiwethaf yn erbyn Aberystwyth ac heb golli yn erbyn criw Ceredigion ers 16 blynedd (Rhagfyr 2003).

Record cynghrair diweddar:
Aberystwyth: ✅❌❌❌✅
Y Barri: ❌❌✅❌❌

Cei Connah v Y Bala | Nos Wener – 19:45
Yn dilyn eu buddugoliaeth yn erbyn Pen-y-bont nos Fawrth (4-0) mae’r Bala wedi dringo uwchben Cei Connah i’r ail safle ar ôl rhediad o bum buddugoliaeth a phum llechen lân yn olynol yn UG Cymru.

Aeth Cei Connah drwy hanner cynta’r tymor heb golli (16/32), cyn colli 2-0 yn erbyn y Derwyddon y penwythnos diwethaf.

Ond mae’n deg dweud y bydd Andy Morrison yn fwy ffyddiog na Colin Caton o ennill y gêm hon gan fod Y Bala ond wedi ennill un o’u 15 gêm ddiwethaf yn erbyn Cei Connah ym mhob cystadleuaeth.

Mae’r timau eisoes wedi cwrdd ddwywaith y tymor hwn – Cei Connah yn ennill a chadw llechen lân yn y gêm gynghrair ac yn rownd gynderfynol Cwpan Nathaniel MG.

Record cynghrair diweddar:
Cei Connah: ➖✅✅➖❌
Y Bala: ✅✅✅✅✅

Y Seintiau Newydd v Met Caerdydd | Nos Wener – 20:00 (S4C)
Mae’r Seintiau Newydd wedi codi i frig y tabl ar ôl rhediad gwych o wyth gêm gynghrair heb golli (ennill 7, cyfartal 1).

Tydi pethau heb fod yn mynd cystal i’r myfyrwyr sydd ond wedi ennill un o’u 10 gêm gynghrair ddiwethaf.

Ond dyw’r Seintiau Newydd heb ennill dim un o’u pum gêm ddiwethaf yn erbyn Met Caerdydd (cyfartal 4, colli 1).

Sgoriodd Keston Davies wedi 95 munud i gipio pwynt i’r Seintiau yn erbyn y myfyrwyr yng Nghampws Cyncoed ‘nôl ym mis Medi (Met 1-1 YSN).

Record cynghrair diweddar:
Y Seintiau Newydd: ➖✅✅✅✅
Met Caerdydd: ❌✅❌❌❌

Dydd Sadwrn, 21 Rhagfyr

Airbus UK v Derwyddon Cefn | Dydd Sadwrn – 14:30
Mae’r Derwyddon ar dân ac wedi ennill wyth o’u naw gêm ddiwethaf gan gymeryd cam sylweddol tuag at sichrau lle yn y Chwech Uchaf.

Mae Airbus wedi colli eu saith gêm ddiwethaf ac heb sgorio ers gôl George Peers yn eu colled yn erbyn Pen-y-bont ar y 9fed o Dachwedd (460 munud heb sgorio).

Dim syndod felly mae Airbus sydd wedi sgorio’r nifer lleiaf o goliau’n UG Cymru y tymor hwn (15 gôl mewn 17 gêm).

Record cynghrair diweddar:
Airbus UK: ❌❌❌❌❌
Derwyddon Cefn: ✅❌✅✅✅

Caerfyrddin v Caernarfon | Dydd Sadwrn – 14:30
Dyw Caerfyrddin heb ennill gêm gartref yn UG Cymru y tymor hwn felly bydd y Cofis yn hyderus cyn teithio i Shir Gar yn chwilio am eu buddugoliaeth gyntaf ar Barc Waun Dew ers Chwefror 2005.

Mae Caernarfon wedi codi i’r 4ydd safle ac mewn safle da i selio lle yn y Chwech Uchaf am yr ail dymor yn olynol.

Er i Nathan Craig sgorio hatric i Gaernarfon yn eu gêm ddiwethaf ar Barc Waun Dew, yr Hen Aur oedd yn fuddugol ‘nôl ym mis Tachwedd 2018 (Cfin 4-3 Cfon).

Record cynghrair diweddar:
Caerfyrddin: ❌✅❌❌❌
Caernarfon: ✅✅❌✅✅

Pen-y-bont v Y Drenewydd | Dydd Sadwrn – 14:30
Pum gêm i fynd tan yr hollt ac mae’r Drenewydd yn dechrau’r penwythnos driphwynt o dan y Chwech Uchaf, a gyda gemau ffafriol o’u blaenau tybed os all y Robiniaid sleifio i’r hanner uchaf cyn y toriad fis nesaf.

Mae’r timau yma eisoes wedi cwrdd ddwywaith y tymor hwn – gêm gyfartal yn y gynghrair cyn i’r Drenewydd guro Pen-y-bont yng Nghwpan Nathaniel MG.

Hon fydd y gêm gyntaf erioed rhwng y ddau dîm yn Stadiwm Gwydr SDM.

Record cynghrair diweddar:
Pen-y-bont: ➖✅❌➖❌
Y Drenewydd: ❌✅❌✅✅

Bydd uchafbwyntiau gemau’r penwythnos i’w gweld ar Sgorio ddydd Llun am 5:30 ar S4C.