Rhagolwg penwythnos Cymru Premier JD

A34I3445e

Mae mis cynta’r tymor wedi hedfan heibio ac mae golwg gyfarwydd ar y tabl bellach wedi i’r Seintiau ddringo i’r copa yng nghanol wythnos.

Nos Wener, 13 Medi

Cei Connah v Aberystwyth | Nos Wener – 19:45
Mae Cei Connah yn un o dri chlwb sydd heb golli gêm gynghrair hyd yma, ond er hynny mae’r Nomadiaid yn y 5ed safle, driphwynt y tu ôl i’r Seintiau ar ôl cael tair gem gyfartal ym mis Awst.

Yn dilyn y dair gêm gyfartal mae hogiau Andy Morrison wedi ennill eu tair gêm ganlynol o 1-0 – dwy gêm gynghrair yn erbyn Y Bala a’r Derwyddon yn ogystal â buddugoliaeth gartref yn erbyn Cove Rangers yng Nghwpan Her yr Alban.

Cei Connah sydd â’r record amddiffynnol gryfaf yn y gynghrair ar ôl ildio dim ond dwy gôl mewn pum gêm hyd yma – ond does neb wedi sgorio llai na’r Nomadiaid chwaith (4 gôl).

Mae Aberystwyth wedi colli tair o’u pedair gêm ddiwethaf ac heb ennill yng Nglannau Dyfrdwy ers pedair blynedd (Hydref 2015).

Record cynghrair:
Cei Connah: ➖➖➖✅✅
Aberystwyth: ✅❌❌✅❌

Dydd Sadwrn, 14 Medi

Airbus UK v Y Barri | Dydd Sadwrn – 14:30
Cododd Airbus o waelod y tabl yn dilyn eu buddugoliaeth yn Aberystwyth y penwythnos diwethaf (Aber 1-2 Air) – eu buddugoliaeth gyntaf yn y Cymru Premier ers curo Aberystwyth ‘nôl ym mis Mawrth 2017.

Mae’r Barri’n dechrau’r penwythnos un pwynt o’r copa yn yr ail safle, ar ôl peidio a cholli dim un o’u pum gêm agoriadol (ennill 3, cyfartal 2).

Dyw Airbus a’r Barri erioed wedi cwrdd yn y Cymru Premier – syrthiodd Y Barri o’r gynghrair yn 2003/04 wrth i Airbus ennill dyrchafiad i’r brif adran, ac fe ddigwyddodd y gwrthwyneb yn 2016/17 – Airbus yn syrthio a’r Barri yn esgyn.

Record cynghrair:
Airbus UK: ❌❌❌❌✅
Y Barri: ✅✅➖✅➖

Caernarfon v Pen-y-bont | Dydd Sadwrn – 14:30
Er ennill dim ond un o’u pum gêm agoriadol mae Caernarfon yn dechrau’r penwythnos yn y Chwech Uchaf.

Does neb wedi sgorio llai na’r Cofis (4) sydd wedi methu a tharo’r rhwyd mewn tair o’u pum gêm cynghrair hyd yma.

Mae Pen-y-bont wedi llithro i waelod y tabl yn dilyn eu colled o 1-6 gartref yn erbyn Y Bala, ac er sgorio ym mhob un o’u gemau, mae criw Rhys Griffiths yn dal i aros am eu buddugoliaeth gyntaf yn y Cymru Premier.

Record cynghrair:
Caernarfon: ❌➖➖✅➖
Pen-y-bont: ❌❌➖❌❌

Derwyddon Cefn v Caerfyrddin | Dydd Sadwrn – 14:30
Ar ôl dechrau da i’r tymor mae’r Derwyddon wedi syrthio i’r 8fed safle ar ôl colli eu dwy gêm ddiwethaf.

Mae Caerfyrddin yn ail o’r gwaelod ar ôl methu ac ennill dim un o’u pum gêm gynghrair hyd yma (cyfartal 2, colli 3).

Enillodd y Derwyddon dair o’u pedair gêm gynghrair yn erbyn Caerfyrddin y tymor diwethaf.

Record cynghrair:
Derwyddon Cefn: ➖✅➖❌❌
Caerfyrddin: ❌❌➖❌➖

Y Drenewydd v Y Bala | Dydd Sadwrn – 14:30
Fel y Derwyddon mae’r Drenewydd wedi colli eu dwy gêm ddiwethaf a llithro i lawr y tabl ar ôl dechrau cadarnhaol i’r tymor.

Ac fel Cei Connah a Chaernarfon, dyw’r Robiniaid ond wedi sgorio pedair gôl mewn pum gêm hyd yma.

Dim ond y Seintiau (16) sydd wedi sgorio mwy na’r Bala (13) y tymor yma, ac mae Chris Venables yn eistedd ar frig y rhestr prif sgorwyr ar ôl rhwydo chwe gwaith yn barod.

Enillodd Y Bala dair o’u pum gêm yn erbyn Y Drenewydd y tymor diwethaf, yn cynnwys eu buddugoliaeth ar Barc Latham yn rownd gynderfynol y gemau ail gyfle ym mis Mai (Dre 1-2 Bala).

Record cynghrair:
Y Drenewydd: ➖✅➖❌❌
Y Bala: ✅✅➖❌✅

Nos Lun, 16 Medi

Met Caerdydd v Y Seintiau Newydd | Nos Lun – 20:00 Facebook Live
Nos Lun bydd dau o’r ceffylau blaen yn cwrdd ar Gampws Cyncoed gyda dim ond un pwynt yn gwahanu’r myfyrwyr a’r Seintiau ar ôl pum gêm o’r tymor newydd.

Enillodd Met Caerdydd o 4-1 yn eu gêm gartref ddiwethaf yn erbyn y Seintiau ym mis Medi diwethaf, sef eu buddugoliaeth gyntaf erioed yn erbyn criw Croesoswallt.

Honno oedd colled drymaf y Seintiau yn y Cymru Premier ers colli 5-2 yn erbyn Bangor ar benwythnos agoriadol tymor 2017/18.

Ildiodd y Seintiau 31% o’u goliau cynghrair y tymor diwethaf yn erbyn Met Caerdydd (5/16).

Mae Met yn un o dri chlwb sydd heb golli dim un o’u pum gêm agoriadol, ond roedd Christian Edwards yn rhybuddio ei hogiau o fod yn or-hyderus yn dilyn eu gêm gyfartal yn erbyn Caerfyrddin y penwythnos diwethaf.

Record cynghrair:
Met Caerdydd: ➖✅✅✅➖
Y Seintiau Newydd: ✅❌✅✅✅

Bydd uchafbwyntiau gemau’r penwythnos i’w gweld ar Sgorio ddydd Llun am 5:35 ar S4C.