Rhagolwg penwythnos Cymru Premier JD

Barry Vs Airbus UK10

Gêm fawr rhwng y ddau ar y gwaelod a dim ond dau bwynt sy’n gwahanu’r pedwar uchaf ar ddechrau penwythnos llawn o gemau yn y Cymru Premier.

Nos Wener, 20 Medi

Aberystwyth v Caernarfon | Nos Wener – 19:45
Ar ôl colli 1-0 yn erbyn y pencampwyr ar y penwythnos agoriadol, mae’r Cofis wedi mynd ar rediad arbennig o bum gêm heb golli (ennill 3, cyfartal 2).

Mae Aberystwyth ar y llaw arall wedi llithro lawr y tabl i’r nawfed safle ar ôl colli pedair o’u pum gêm ddiwethaf.

Enillodd Caernarfon 4-0 yn y gêm ddiwethaf rhwng y clybiau, tra bod Aberystwyth heb sgorio gôl gynghrair yn erbyn y Canerîs ers Tachwedd 2008.

Record cynghrair diweddar:
Aberystwyth: ❌❌✅❌❌
Caernarfon: ➖➖✅➖✅

Y Drenewydd v Cei Connah | Nos Wener – 20:00 (Facebook Live)
Mae’r Nomadiaid ar rediad o chwe gêm heb golli yn erbyn Y Drenewydd (ennill 5, cyfartal 1), a byddai buddugoliaeth ar Barc Latham nos Wener yn codi Cei Connah i frig y tabl dros nos.

Mae Cei Connah yn un o dri chlwb sydd heb golli dim un o’u chwe gêm agoriadol, a does neb wedi ildio llai o goliau na hogiau Andy Morrison (3 gôl mewn 6 gêm).

Fydd hi’n her i’r Robiniaid felly, sef y clwb sydd wedi sgorio’r nifer lleiaf o goliau’r tymor yma (5 gôl mewn 6 gêm).

Record cynghrair diweddar:
Y Drenewydd: ✅➖❌❌✅
Cei Connah: ➖➖✅✅✅

Dydd Sadwrn, 21 Medi

Caerfyrddin v Y Seintiau Newydd | Dydd Sadwrn – 14:30
Methodd y Seintiau i fachu ar y cyfle i ddringo i’r copa nos Lun diwethaf, ac roedden nhw’n lwcus i sicrhau pwynt yn y funud olaf yn erbyn Met Caerdydd diolch i beniad hwyr Keston Davies ar Gampws Cyncoed.

Dyw Caerfyrddin heb gael y dechrau gorau i’r tymor ac ar ôl chwe gêm mae’r Hen Aur yn dal i aros am eu buddugoliaeth gyntaf yn y gynghrair (cyfartal 3, colli 3).

Mae Caerfyrddin wedi colli eu pedair gêm ddiwethaf yn erbyn Y Seintiau Newydd gan ildio 19 o goliau (4.75 gôl y gem).

Record cynghrair diweddar:
Caerfyrddin: ❌➖❌➖➖
Y Seintiau Newydd: ❌✅✅✅➖

Pen-y-bont v Airbus UK | Dydd Sadwrn – 14:30
Mae hi’n argoeli i fod yn gêm allweddol rhwng y newydd-ddyfodiaid yn Stadiwm KYMCO gan fod Pen-y-bont ac Airbus wedi cael amser caled ers codi i’r uwch gynghrair ac mae’r ddau’n dechrau’r penwythnos yn y ddau safle isaf.

Pen-y-bont sydd ar waelod y tabl ar ôl cipio dim ond un pwynt hyd yma (cyfartal 1, colli 5), tra bod Airbus hefyd wedi colli pum gêm, ond wedi ennill unwaith yn erbyn Aberystwyth.

Rhagfyr 2016 oedd y tro diwethaf i’r timau gwrdd, hynny yn nhrydedd rownd Cwpan Cymru pan achosodd Pen-y-bont dipyn o sioc drwy ennill 4-1 yn erbyn Airbus oedd un cynghrair uwch eu pennau bryd hynny.

Record cynghrair diweddar:
Pen-y-bont: ❌➖❌❌❌
Airbus UK: ❌❌❌✅❌

Y Bala v Met Caerdydd | Dydd Sadwrn – 14:30
Ar ôl dechrau’r tymor ar dân, mae’r Bala wedi disgyn i’r 5ed safle ar ôl ennill dim ond un o’u pedair gem ddiwethaf (vs Pen-y-bont).

Mae criw Christian Edwards yn un o’r tri chlwb sydd heb golli dim un o’u chwe gêm agoriadol, ac mi fyddan nhw’n siomedig o fod wedi ildio mor hwyr yn erbyn y Seintiau nos Lun (Met 1-1 YSN).

Mae Met Caerdydd yn mentro yn ôl i Faes Tegid am y tro cyntaf ers y fuddugoliaeth hanesyddol honno i’r myfyrwyr ar giciau o’r smotyn yn rownd derfynol y gemau ail gyfle ym mis Mai.

Record cynghrair diweddar:
Y Bala: ✅➖❌✅❌
Met Caerdydd: ✅✅✅➖➖

Dydd Sul, 22 Medi

Y Barri v Derwyddon Cefn | Dydd Sul – 14:30
Y Barri sy’n dechrau’r penwythnos ar frig y tabl ar ôl dechrau rhagorol i’r tymor (ennill 4, cyfartal 2), ac mi fydd Gavin Chesterfield yn disgwyl aros ar y copa cyn herio’r clwb sydd ond wedi ennill unwaith y tymor yma.

Sgoriodd Ramirez Howarth hatric hyfryd i’r Derwyddon yn erbyn Caerfyrddin y penwythnos diwethaf, ond doedd hynny ddim yn ddigon i selio’r triphwynt (Cefn 3-3 Cfin), ac mae hogiau Huw Griffiths bellach ar rediad o bedair gêm heb ennill.

Enillodd Y Barri eu tair gêm yn erbyn y Derwyddon y tymor diwethaf (2 UGC, 1 Cwpan Cymru).

Record cynghrair diweddar:
Y Barri: ✅➖✅➖✅
Derwyddon Cefn: ✅➖❌❌➖

Bydd uchafbwyntiau gemau’r penwythnos i’w gweld ar Sgorio ddydd Llun am 5:35 ar S4C.