Rhagolwg penwythnos Cymru Premier JD

Barry Vs Druids48

Bydd y ddau ar y brig yn mynd benben yn Neuadd y Parc, ond cyn hynny mae’r Canerîs yn croesawu’r Robiniaid i’r Oval yn fyw ar S4C nos Wener.

Nos Wener, 27 Medi

Y Bala v Aberystwyth | Nos Wener – 19:45
Mae Aberystwyth ar rediad truenus ar ôl colli pump o’u chwe gêm gynghrair ddiwethaf, ond bydd eu pennau’n uchel ar ôl gyrru deiliad Cwpan Nathaniel MG, Met Caerdydd, allan o’r gystadleuaeth nos Fawrth gyda Matthew Jones yn rhwydo unig gôl y gêm.

Mae’r Gwyrdd a’r Duon wedi ennill eu tair gêm ddiwethaf yn erbyn Y Bala gan sgorio o leiaf deirgwaith ym mhob un o’r dair gêm.

Mae’r Bala hefyd wedi llithro lawr y tabl ar ôl ennill dim ond un o’u pum gêm ddiwethaf, a dyw criw Colin Caton heb ennill gartref yn erbyn Aberystwyth ers bron i dair blynedd (Tachwedd 2016).

Record cynghrair diweddar:
Y Bala: ➖❌✅❌❌
Aberystwyth: ❌✅❌❌❌

Caernarfon v Y Drenewydd | Nos Wener – 20:00 (S4C)
Ar ôl colli 1-0 yn erbyn y pencampwyr ar y penwythnos agoriadol, mae’r Cofis wedi mynd ar rediad gwych o chwe gêm gynghrair heb golli (ennill 3, cyfartal 3), eu rhediad hiraf heb golli yn yr uwch gynghrair ers 2003.

Er hynny, colli oedd hanes y Cofis nos Fawrth wrth i Brestatyn o Gynghrair Gogledd Cymru eu trechu yng Nghwpan Nathaniel MG (Cfon 1-4 Pres).

Dyw’r Drenewydd ond wedi ennill un o’u pum gêm gynghrair ddiwethaf, ond er hynny, byddai buddugoliaeth yn eu codi’n hafal ar bwyntiau gyda’r Cofis.

Enillodd y Robiniaid dair o’u pedair gêm yn erbyn y Canerîs y tymor diwethaf, ond Caernarfon enillodd y gêm ddiwethaf rhwng y clybiau (Cfon 4-1 Dre).

Record cynghrair diweddar:
Caernarfon: ➖✅➖✅✅
Y Drenewydd: ➖❌❌✅➖

Dydd Sadwrn, 28 Medi

Airbus UK v Caerfyrddin | Dydd Sadwrn – 14:30
Am yr ail benwythnos yn olynol mae Airbus yn chwarae gêm allweddol yn erbyn un arall o’r clybiau sydd yn stryffaglu tua’r gwaelod, hynny ar ôl colled arall yn y gwpan yng nghanol wythnos yn erbyn Y Fflint o’r gynghrair îs.

Ar ôl colli 3-1 yn erbyn Pen-y-bont ddydd Sadwrn diwethaf, mae Airbus bellach ar waelod y tabl, yn hafal ar bwyntiau a gwahaniaeth goliau gyda Chaerfyrddin.

Caerfyrddin yw’r unig glwb sydd heb ennill dim un o’u saith gêm agoriadol yn y gynghrair y tymor yma ac mi fydd Neil Smothers yn benderfynol o newid hynny yn Stadiwm Grŵp Hollingsworth.

Record cynghrair diweddar:
Airbus UK: ❌❌✅❌❌
Caerfyrddin: ➖❌➖➖❌

Met Caerdydd v Derwyddon Cefn | Dydd Sadwrn – 14:30
Mae Met Caerdydd yn un o dri chlwb sydd heb golli dim un o’u saith gêm agoriadol ac mae wedi bod yn ddechrau rhagorol i’r clwb orffenodd yn 7fed y tymor diwethaf.

Dyw hogiau Huw Griffiths ond wedi ennill unwaith y tymor hwn ac mae’r Derwyddon bellach ar rediad o bum gêm heb fuddugoliaeth (colli 3, cyfartal 2).

Y tîm cartref sydd yn tueddu i ennill y gemau rhwng y ddau dîm yma – y tîm oddi cartref heb ennill dim un o’r chwe gêm ddiwethaf rhwng y clybiau.

Record cynghrair diweddar:
Met Caerdydd: ✅✅➖➖✅
Derwyddon Cefn: ➖❌❌➖❌

Y Seintiau Newydd v Y Barri | Dydd Sadwrn – 14:30
Neuadd y Parc yw lleoliad y gêm fawr ger y brig gyda’r Barri’n dechrau’r penwythnos ar y copa, un pwynt uwchben Y Seintiau Newydd.

Ar ôl saith gêm heb golli fe all y Barri osod marc sylweddol pe bae nhw’n gallu parhau â’u rhediad di-guro brynhawn Sadwrn.

Mae’r Seintiau wedi ennill pob un o’u gemau cartref hyd yma’r tymor hwn, tra bo’r Barri wedi ennill pob un o’u gemau oddi cartref yn y gynghrair.

Dyw’r Barri heb ildio yn eu pedair gêm ddiwethaf, ac ar ôl ildio dim ond pedair gwaith y tymor yma mae nhw’n hafal â Chei Connah am yr amddiffyn cryfaf yn y gynghrair.

Ond brynhawn Sadwrn mae’r Dreigiau ‘styfnig yn wynebu ymosodwyr cryfaf y gynghrair gan fod y Seintiau wedi sgorio 23 gôl mewn saith gêm hyd yma (3.3 gôl y gêm) – naw gôl yn fwy nac unrhyw dîm arall.

Enillodd Y Seintiau bedair o’u pum gêm yn erbyn Y Barri’r tymor diwethaf, gyda’r unig gêm arall yn gorffen yn gyfartal yn dilyn cic rydd hwyr Jonathan Hood yng Nghroesoswallt ym mis Chwefror.

Bydd Scott Ruscoe’n benderfynol o weld ei dîm yn ymateb brynhawn Sadwrn yn dilyn eu colled ar giciau o’r smotyn yn erbyn Bangor o Gynghrair Gogledd Cymru yng Nghwpan Nathaniel MG nos Fawrth.

Record cynghrair diweddar:
Y Seintiau Newydd: ✅✅✅➖✅
Y Barri: ➖✅➖✅✅

Dydd Sul, 29 Medi

Cei Connah v Pen-y-bont | Dydd Sul – 14:30
Yn dilyn eu buddugoliaeth gyntaf erioed yn y Cymru Premier y penwythnos diwethaf bydd Pen-y-bont yn gobeithio am berfformiad cystal yn eu gêm gyntaf erioed yn erbyn Cei Connah ddydd Sul.

Mae’r Nomadiaid yn un o dri chlwb sydd heb golli dim un o’u saith gêm agoriadol gyda dros hanner eu gemau’n gorffen yn gyfartal (4/7).

Dyw Cei Connah ond wedi ildio pedair gôl mewn saith gêm gynghrair, tra bod Pen-y-bont wedi ildio 18 o goliau hyd yma.

Record cynghrair diweddar:
Cei Connah: ➖✅✅✅➖
Pen-y-bont: ➖❌❌❌✅

Bydd uchafbwyntiau gemau’r penwythnos i’w gweld ar Sgorio ddydd Llun am 5:35 ar S4C.