Rhagolwg penwythnos Cymru Premier JD

IMG_3814

Ceffylau blaen Y Barri ar daith i Barc Latham, y Cofis yn croesawu’r pencampwyr a bydd y Derwyddon yn herio’r Bala’n fyw arlein.

Nos Wener, 4 Hydref

Caernarfon v Y Seintiau Newydd | Nos Wener – 19:45
Mae Caernarfon ar eu rhediad hiraf heb golli yn UG Cymru ers 2003 (7 gêm), ond daeth eu colled ddiwethaf ar y penwythnos agoriadol yn erbyn eu gwrthwynebwyr y penwythnos yma, Y Seintiau Newydd (YSN 1-0 Cfon).

A bydd Scott Ruscoe yn disgwyl ymateb gan ei garfan yn dilyn eu colled yn erbyn Y Barri ddydd Sadwrn diwethaf (YSN 0-1 Barri).

Daeth colled fwyaf holl hanes Caernarfon ar yr Oval yn erbyn y Seintiau yn 2005 – YSN yn ennill 0-7 yn cynnwys hatric gan Marc Lloyd Williams a dwy gôl gan Michael Wilde.

Record cynghrair diweddar:
Caernarfon: ✅➖✅✅✅
Y Seintiau Newydd: ✅✅➖✅❌

Pen-y-bont v Aberystwyth | Nos Wener – 19:45
Mae Aberystwyth ar rediad truenus ar ôl colli chwech o’u saith gêm gynghrair ddiwethaf, a bydd y Gwyrdd a’r Duon yn syrthio i’r ddau isaf pe bae nhw’n colli yn Stadiwm KYMCO nos Wener.

Tydi’r ddau glwb heb lwyddo i gadw llechen lân yn UG Cymru y tymor hwn ac er ei bod hi’n gynnar yn y tymor gall y gêm hon fod yn un allweddol yn y ras i osgoi’r cwymp.

Hon fydd y gêm gyntaf erioed rhwng y ddau glwb a byddai buddugoliaeth i Pen-y-bont yn gallu eu codi o’r ddau isaf i’r 8fed safle.

Record cynghrair diweddar:
Pen-y-bont: ❌❌❌✅❌
Aberystwyth: ✅❌❌❌❌

Derwyddon Cefn v Y Bala | Nos Wener – 20:00 (Facebook Live)
Dyw’r Derwyddon ond wedi sgorio wyth gôl y tymor hwn, ond mae saith o rheiny wedi cael eu sgorio mewn gemau cartref felly bydd rhaid i’r Bala fod yn wyliadwrus nos Wener.

Dyw hogiau Huw Griffiths ond wedi ennill unwaith y tymor hwn ac mae’r Derwyddon bellach ar rediad o bum gêm heb fuddugoliaeth (colli 3, cyfartal 2).

Y tîm cartref sydd yn tueddu i ennill y gemau rhwng y ddau dîm yma – y tîm oddi cartref heb ennill dim un o’r naw gêm ddiwethaf rhwng y clybiau (ers Medi 2014 – Cefn 0-1 Bala).

Record cynghrair diweddar:
Derwyddon Cefn: ➖❌❌➖❌
Y Bala: ❌✅❌❌✅

Dydd Sadwrn, 5 Hydref

Airbus UK v Met Caerdydd | Dydd Sadwrn – 14:30
Mae Met eisoes wedi curo Airbus y tymor hwn diolch i gôl Chris Baker (Met 1-0 Air), ond dim ond unwaith mae’r timau wedi cwrdd ym Mrychdyn, ac honno oedd gêm gyntaf y myfyrwyr yn yr uwch gynghrair ‘nôl yn Awst 2016 (Air 1-0 Met).

Roedd hi’n fuddugoliaeth fawr i Airbus yn erbyn Caerfyrddin y penwythnos diwethaf gyda Hogiau’r Maes Awyr yn dringo i’r 9fed safle.

Mae Met Caerdydd yn un o dri chlwb sydd heb golli gêm gynghrair y tymor yma, ond ar ôl y camddealltwriaeth gyda’r cit y penwythnos mae’r myfyrwyr bellach bum pwynt o’r copa gyda gêm wrth gefn.

Record cynghrair diweddar:
Airbus UK: ❌✅❌❌✅
Met Caerdydd: ✅✅➖➖✅

Caerfyrddin v Cei Connah | Dydd Sadwrn – 14:30
Caerfyrddin yw’r unig glwb sydd heb ennill dim un o’u wyth gêm agoriadol yn y gynghrair y tymor yma, tra bod Cei Connah yn dal heb golli hyd yma.

Cyfartal 1-1 oedd hi yn y gêm gyfatebol rhwng y timau’n gynharach yn y tymor, ond ar ôl ennill pedair o’u pum gêm gynghrair ddiwethaf bydd Andy Morrison yn disgwyl dim llai na triphwynt ar Barc Waun Dew brynhawn Sadwrn.

Dyma rediad hiraf Caerfyrddin heb fuddugoliaeth yn UG Cymru ers Medi-Rhagfyr 2017 pan aethon nhw am 13 gêm heb ennill a gorffen y tymor yn yr 11eg safle, ond osgoi’r cwymp ar draul Bangor aeth i lawr am fethu sicrhau trwydded ddomestig.

Record cynghrair diweddar:
Caerfyrddin: ❌➖➖❌❌
Cei Connah: ✅✅✅➖✅

Y Drenewydd v Y Barri | Dydd Sadwrn – 14:30
Mae’r Barri’n dechrau’r penwythnos bedwar pwynt yn glir ar frig y tabl yn dilyn eu buddugoliaeth yn erbyn Y Seintiau Newydd ddydd Sadwrn diwethaf.

Dyw Dreigiau Gavin Chesterfield heb golli dim un o’u wyth gêm gynghrair (ennill 6, cyfartal 2) ac ar ôl pum llechen lân yn olynol dyw’r Barri heb ildio mewn 7 awr o 50 munud o bêl-droed yn UG Cymru.

Mae record cartref Y Drenewydd yn un cadarn gan fod y Robiniaid ond wedi colli tair o’u 21 gêm gartref ddiwethaf yn UG Cymru.

Record cynghrair diweddar:
Y Drenewydd: ❌❌✅➖❌
Y Barri: ✅➖✅✅✅

Bydd uchafbwyntiau gemau’r penwythnos i’w gweld ar Sgorio ddydd Llun am 5:35 ar S4C.