Rhagolwg penwythnos Cymru Premier JD

c11

Mae dau o chwaraewyr Y Barri wedi eu dewis i gynrychioli tîm Cymru dan 21 nos Wener, felly mae’r gêm rhwng Y Barri a Phen-y-bont wedi ei gohirio sy’n golygu y gall nifer o glybiau Uwch Gynghrair Cymru gau’r bwlch ar y ceffylau blaen y penwythnos yma.

Nos Wener, 11 Hydref

Derwyddon Cefn v Y Drenewydd | Nos Wener – 19:45
Mae’r Derwyddon wedi syrthio i’r 10fed safle yn dilyn rhediad o chwe gêm heb fuddugoliaeth, ac yn dilyn eu perfformiad siomedig yn erbyn Y Bala nos Wener diwethaf mae angen i hogiau Huw Griffiths godi gêr os am osgoi brwydr i aros yn y gynghrair.

Di pethau heb fynd yn rhy dda i’r Drenewydd yn ddiweddar chwaith gyda’r Robiniaid ond wedi ennill un o’u saith gêm gynghrair ddiwethaf.

Fe ddylai hi fod yn gêm agos ar Y Graig nos Wener gan fod y chwe gêm ddiwethaf rhwng Y Drenewydd a’r Derwyddon wedi gorffen yn gyfartal.

Record cynghrair diweddar:
Derwyddon Cefn: ❌❌➖❌❌
Y Drenewydd: ❌✅➖❌❌

Dydd Sadwrn, 12 Hydref

Aberystwyth v Met Caerdydd | Dydd Sadwrn – 14:30
Ar ôl dechrau cryf i’r tymor mae pethau wedi arafu i’r myfyrwyr sydd ond wedi ennill un o’u pum gêm ddiwethaf ym mhob cystadleuaeth.

Roedd Aberystwyth wedi colli pedair gêm gynghrair yn olynol cyn casglu pwynt ym Mhen-y-bont nos Wener diwethaf, ond ar ôl ildio yn y funud olaf bydd y Gwyrdd a’r Duon yn siomedig o beidio a sicrhau’r triphwynt.

Ond fe wnaeth Aberystwyth guro Met Caerdydd yn nhrydedd rownd Cwpan Nathaniel MG fis diwethaf (Met 0-1 Aber), sef unig buddugoliaeth Aberystwyth ers mis Awst.

Record cynghrair diweddar:
Aberystwyth: ❌❌❌❌➖
Met Caerdydd: ✅➖➖✅➖

Y Bala v Caerfyrddin | Dydd Sadwrn – 14:30
Bydd gan Y Bala gyfle i godi i’r ail safle wrth iddyn nhw anelu i’w gwneud hi’n dair buddugoilaeth yn olynol brynhawn Sadwrn.

Yr Hen Aur yw’r unig dîm sydd heb ennill dim un o’u naw gêm agoriadol yn y gynghrair y tymor yma, a gyda’r rheolwr Neil Smothers wedi cyhoeddi ei bod yn cymryd saib o’i gyfrifoldebau mae hi’n gyfnod ansicr yn Nghaerfyrddin.

Mae’r Bala wedi ennill eu tair gêm ddiwethaf yn erbyn Caerfyrddin, ers y fuddugoliaeth swmpus honno i’r Hen Aur ym Maes Tegid ‘nôl yn Hydref 2017 (Bala 0-4 Cfin).

Record cynghrair diweddar:
Y Bala: ✅❌❌✅✅
Caerfyrddin: ➖➖❌❌❌

Y Seintiau Newydd v Airbus UK | Dydd Sadwrn – 14:30
Mae’r Seintiau Newydd wedi colli eu tair gêm ddiwethaf ym mhob cystadleuaeth ac wedi llithro i’r pedwerydd safle, saith pwynt tu ôl i’r Barri ar y brig.

Dyw’r pencampwyr heb gadw llechen lân yn eu wyth gêm gynghrair ddiwethaf – eu rhediad hiraf ers tymor 2008/09.

Ond mae’r Seintiau wedi sgorio 13 gôl yn eu tair gêm ddiwethaf yn erbyn Airbus (4.3 gôl y gêm), a tydi Airbus erioed wedi ennill oddi cartref yn Neuadd y Parc.

Record cynghrair diweddar:
Y Seintiau Newydd: ✅➖✅❌❌
Airbus UK: ✅❌❌✅➖

Nos Fawrth, 15 Hydref

Cei Connah v Caernarfon | Nos Fawrth – 19:45
Bydd Cei Connah yn troi eu sylw at Gwpan Her yr Alban y penwythnos hwn, ond yn dilyn eu gêm yn erbyn Partick Thistle ddydd Sadwrn bydd y Nomadiaid yn wynebu’r Cofis mewn gêm hollbwysig nos Fawrth.

Dim ond pwynt sy’n gwahanu’r ddau glwb sydd wedi bod ar rediad rhagorol yn y gynghrair – Cei Connah yn dal heb golli gêm hyd yma, a Chaernarfon heb golli ers y penwythnos agoriadol (8 gêm).

Di-sgôr oedd hi yn y gêm gyfatebol ar yr Oval gyda Leo Smith yn methu cic o’r smotyn yn yr hanner cyntaf i’r Canerîs.

Record cynghrair diweddar:
Cei Connah: ✅✅➖✅✅
Caernarfon: ➖✅✅✅✅

Bydd uchafbwyntiau gemau’r penwythnos i’w gweld ar Sgorio ddydd Llun am 5:30 ar S4C.