Rhagolwg penwythnos Cymru Premier JD

wildey

Bydd y pedwar uchaf yn brwydro’n erbyn ei gilydd dros y penwythnos gyda Cei Connah yn croesawu’r Seintiau Newydd nos Wener cyn i Gaernarfon herio ceffylau blaen Y Barri brynhawn Sadwrn.

Nos Wener, 1 Tachwedd

Met Caerdydd v Pen-y-bont | Nos Wener – 19:45
Ar ôl ennill dim ond un o’u wyth gêm ddiwethaf mae angen buddugoliaeth ar Met Caerdydd i osgoi llithro lawr i’r hanner isaf.

Ond mae Pen-y-bont mewn mwy o dwll na’r myfyrwyr gan i dîm Rhys Griffiths ennill dim ond un o’u 12 gêm ddiwethaf.

Pen-y-bont yw’r unig dîm sydd yn dal i ddisgwyl am eu llechen lân gyntaf o’r tymor, ond does dim un clwb arall wedi llwyddo i sgorio ym mhob un o’u gemau yn UG Cymru.

Met Caerdydd enillodd y gêm gyfatebol wrth i Will Evans, Dylan Rees a Mael Davies daro i dîm Christian Edwards yn Stadiwm KYMCO (Pen 1-3 Met).

Record cynghrair diweddar:
Met Caerdydd: ✅➖➖❌❌
Pen-y-bont: ✅❌➖❌❌

Y Bala v Y Drenewydd | Nos Wener – 19:45
Yn dilyn dwy gêm galed yn erbyn Y Barri a’r Seintiau Newydd, mae pum gêm gynghrair nesaf Y Bala yn erbyn clybiau o hanner isa’r tabl, gan ddechrau yn erbyn Y Drenewydd nos Wener.

Ond dyw’r Robiniaid bellach ond dau bwynt tu ôl i Met Caerdydd yn y ras am y Chwech Uchaf yn dilyn eu buddugoliaeth yn erbyn y myfyrwyr y penwythnos diwethaf.

Does neb wedi sgorio llai o goliau na’r Drenewydd yn UG Cymru y tymor hwn (11 gôl mewn 12 gêm), ond fe wnaeth tîm Chris Hughes guro’r Bala yn gynharach y tymor hwn diolch i gôl hwyr George Harry (Dre 1-0 Bala).

Bu’r ddau dîm yma’n cystadlu yn rownd wyth olaf Cwpan Nathaniel MG nos Fawrth gyda’r Bala’n trechu Prestatyn tra bo’r Drenewydd wedi eu gyrru allan o’r gystadleuaeth gan STM Sports.

Record cynghrair diweddar:
Y Bala: ✅✅✅➖❌
Y Drenewydd: ❌❌✅❌✅

Cei Connah v Y Seintiau Newydd | Nos Wener – 20:00 (S4C)
Bydd dau o fawrion y cynghrair yn cyfarfod nos Wener am y tro cyntaf ers i’r Seintiau drechu Cei Connah o 3-0 yn rownd derfynol Cwpan Cymru ‘nôl ym mis Mai.

Er i Gei Connah wthio’r Seintiau’n galed am y bencampwriaeth y tymor diwethaf, fe orffennodd tîm Scott Ruscoe 12 pwynt uwchben hogiau Andy Morrison yn y diwedd, ond mae Cei Connah yn dechrau’r penwythnos yma un pwynt uwchben eu gwrthwynebwyr.

Dyw Cei Connah heb golli gêm gynghrair y tymor hwn, ond fe all y Seintiau ddringo i’r copa y penwythnos yma pe bae nhw’n ennill a’r Barri’n methu a churo’r Cofis ddydd Sadwrn.

Dau bwynt sy’n gwahanu’r tri uchaf, a chan fod Cei Connah yn herio’r Barri y penwythnos nesaf mae hi am fod yn bythefnos allweddol tua’r copa yn Uwch Gynghrair Cymru.

Record cynghrair diweddar:
Cei Connah: ✅✅✅✅➖
Y Seintiau Newydd: ❌❌✅✅✅

Dydd Sadwrn, 2 Tachwedd

Airbus UK v Aberystwyth | Dydd Sadwrn – 14:30
Mae dwy ffordd o edrych ar record ddiweddar Aberystwyth – ar un llaw mae’r Gwyrdd a’r Duon ar rediad cryf o bum gêm heb golli ym mhob cystadleuaeth – ond ar y llaw arall, dyw’r clwb o Geredigion heb ennill gêm gynghrair ers mis Awst (8 gêm ers hynny).

Mae Airbus wedi colli wyth o’u 12 gêm gynghrair y tymor yma, ond fe wnaeth tîm Steve O’Shaughnessy drechu Aberystwyth yn y gêm gyfatebol ar Goedlan y Parc (Aber 1-2 Air).

Bydd bechgyn Brychdyn yn hyderus gan iddyn nhw ennill eu tair gêm ddiwethaf yn erbyn Aberystwyth.

Enillodd Aberystwyth yn erbyn Caerfyrddin yn rownd wyth olaf Cwpan Nathaniel MG nos Fawrth, hynny ar ôl cael pwynt gwerthfawr yn erbyn Cei Connah y penwythnos diwethaf – ond ar ôl methu ac ennill gemau cynghrair yn erbyn Caerfyrddin, Pen-y-bont ac Airbus dros y deufis diwethaf mae Aber wedi syrthio i’r 10fed safle.

Record cynghrair diweddar:
Airbus UK: ✅➖❌✅❌
Aberystwyth: ❌➖➖➖➖

Caernarfon v Y Barri | Dydd Sadwrn – 14:30
Y Barri sy’n dechrau’r penwythnos ar frig y tabl gyda gêm wrth gefn, ond mae nhw’n wynebu dipyn o her ar yr Oval yn erbyn y Cofis sydd heb golli gêm gartref yn UG Cymru y tymor yma.

Di-sgôr oedd hi yn y gêm gyfatebol ar Barc Jenner – Caernarfon a’r Bala yw’r unig ddau glwb i gael pwynt o’u gemau yn erbyn Y Barri hyd yma.

Dyw’r Barri heb golli gêm gynghrair oddi cartref ers colli 3-0 yn erbyn Y Drenewydd ym mis Mawrth.

Mae pythefnos caled o flaen Gavin Chesterfield a’r criw gan eu bod yn croesawu Cei Connah i Barc Jenner ddydd Sadwrn nesaf – os all Y Barri barhau yn ddi-guro trwy’r cyfnod hwnnw, byddai hynny’n siwr o blesio rheolwr y Dreigiau.

Record cynghrair diweddar:
Caernarfon: ✅✅❌❌✅
Y Barri: ✅✅✅➖✅

Caerfyrddin v Derwyddon Cefn | Dydd Sadwrn – 14:30
Ar ôl cyfnod siomedig mae’r Derwyddon wedi codi stêm gan ennill eu dwy gêm ddiwethaf a dringo i’r 8fed safle, dim ond pum pwynt tu ôl i Met Caerdydd yn y ras am y Chwech Uchaf.

Caerfyrddin sydd ar waelod y tabl ar ôl methu ac ennill dim un o’u 12 gêm gynghrair y tymor hwn ac roedd ‘na fwy o rwystredigaeth i’r Hen Aur nos Fawrth wrth iddyn nhw golli 0-3 yn erbyn Aberystwyth yng Nghwpan Nathaniel MG.

Dyw Caerfyrddin heb sgorio yn eu tair gêm ddiwethaf, ac ar ôl sgorio dim ond dwy gôl yn eu chwe gêm ddiwethaf mae angen i dîm Danny Thomas ddechrau tanio reit handi!

Roedd hi’n dipyn o gêm rhwng y ddau dîm ar y Graig yn gynharach y tymor yma (Cefn 3-3 Cfin), ble sgoriodd Ramirez Howarth hat-tric hyfryd i’r Derwyddon gyda un o’r goliau yn cael ei dewis fel enillydd Gôl y Mis Medi.

Record cynghrair diweddar:
Caerfyrddin: ❌❌❌➖❌
Derwyddon Cefn: ❌❌❌✅✅

Bydd uchafbwyntiau gemau’r penwythnos i’w gweld ar Sgorio ddydd Llun am 5:30 ar S4C.