Rhagolwg penwythnos Cymru Premier JD

NCM_0750

Pedwar pwynt sy’n gwahanu’r pump uchaf yn Uwch Gynghrair Cymru ac mae hi’n gyntaf yn erbyn ail ar Barc Jenner brynhawn Sadwrn, tra bydd y Derwyddon yn ceisio ennill eu pedwaredd gêm yn olynol i ddod yn hafal â Met Caerdydd yn y ras am y Chwech Uchaf.

Nos Wener, 8 Tachwedd

Y Drenewydd v Caernarfon | Nos Wener – 19:45
Ar ôl buddugoliaeth gyfforddus yn erbyn Y Barri y penwythnos diwethaf bydd y Cofis yn gobeithio codi’n hafal ar bwyntiau gyda’r clybiau sydd ar y copa nos Wener.

Naw gêm sydd gan Gaernarfon i fynd tan yr hollt, ac mae’r gemau rheiny i gyd yn erbyn clybiau sydd yn îs na’r Cofis yn y tabl.

Yn y ras am y Chwech Uchaf, dyw’r Drenewydd ond driphwynt y tu ôl i’r myfyrwyr sydd yn y 6ed safle.

Ond does neb wedi sgorio llai o goliau na’r Drenewydd yn UG Cymru y tymor hwn (11 gôl mewn 13 gêm), felly bydd angen i’r Robiniaid ddechrau tanio os am osgoi eu trydedd colled yn olynol yn erbyn y Caneris.

Record cynghrair diweddar:
Y Drenewydd: ❌✅❌✅❌
Caernarfon: ✅❌❌✅✅

Aberystwyth v Y Bala | Nos Wener – 20:00 (S4C)
Sgoriodd Aberystwyth bum gwaith yn erbyn Airbus ddydd Sadwrn diwethaf i sicrhau eu buddugoliaeth gyntaf yn UG Cymru ers mis Awst.

Ers colli 2-0 yn erbyn Y Bala ym mis Medi dyw Aberystwyth heb golli dim un o’u chwe gêm ddiwethaf ym mhob cystadleuaeth.

Mae Aberystwyth wedi ennill chwe gêm y tymor yma (ym mhob cystadleuaeth), gyda dim ond un o rheiny yn cael ei ennill gartref ar Goedlan y Parc (heb ennill adref ers gêm gynghrair gynta’r tymor vs Caerfyrddin).

Hon fydd yr ail o bum gêm yn olynol sydd gan Y Bala yn erbyn clybiau o’r hanner isaf ac os gall criw Colin Caton ennill pob un o’r gemau hynny yna fyddan nhw’n sicr ddim yn bell o’r brig.

Record cynghrair diweddar:
Aberystwyth: ➖➖➖➖✅
Y Bala: ✅✅➖❌✅

Dydd Sadwrn, 9 Tachwedd

Airbus UK v Pen-y-bont | Dydd Sadwrn – 14:30
Bydd hi’n gêm bwysig tua’r gwaelod rhwng y ddau newydd-ddyfodiaid sydd yn brwydro i aros yn y gynghrair ar ôl dechrau caled i fywyd yn UG Cymru.

Dyw Pen-y-bont ond wedi ennill un o’u 12 gêm gynghrair y tymor yma, a daeth y fuddugoliaeth honno yn erbyn Airbus ‘nôl ym mis Medi (Pen 3-1 Air).

Mae Airbus wedi colli naw allan o’u 13 gêm gynghrair (hafal gyda Chaerfyrddin am y nifer fwyaf yn UGC), a thîm O’Shaughnessy sydd wedi cael y nifer lleiaf o gemau cyfartal (1).

Er y rhediad sâl, Pen-y-bont yw’r unig glwb i sgorio ym mhob un o’u gemau cynghrair y tymor yma, ond nhw hefyd yw’r unig glwb sydd heb gadw llechen lân.

Record cynghrair diweddar:
Airbus UK: ➖❌✅❌❌
Pen-y-bont: ❌➖❌❌➖


Derwyddon Cefn v Met Caerdydd | Dydd Sadwrn – 14:30
Ar ôl ennill tair gêm yn olynol yn UG Cymru am y tro cyntaf ers 2003, byddai buddugoliaeth arall i’r Derwyddon brynhawn Sadwrn yn eu codi’n hafal ar bwyntiau gyda Met Caerdydd yn y 6ed safle.

Dyw Met Caerdydd ond wedi ennill un o’u naw gêm ddiwethaf ym mhob cystadleuaeth, ond wedi dweud hynny, dim ond y ddau uchaf sydd wedi colli llai o gemau cynghrair na’r myfyrwyr (2).

Mae goliau hwyr wedi bod yn gostus i dîm Christian Edwards yn ddiweddar – wedi ildio ar ôl 90 munud yn eu tair gêm gartref ddiwethaf yn UGC (yn erbyn Y Seintiau Newydd, Cei Connah a Phen-y-bont) gan golli pump o bwyntiau.

Mae hanner gemau Met Caerdydd wedi gorffen yn gyfartal y tymor yma (6/12), ac mae angen troi’r gemau cyfartal yn fuddugoliaethau os am ddal gafael ar eu lle yn y Chwech Uchaf.

Record cynghrair diweddar:
Derwyddon Cefn: ❌❌✅✅✅
Met Caerdydd: ➖➖❌❌➖

Y Barri v Cei Connah | Dydd Sadwrn – 14:30
Mae’r ddau ar y brig yn mynd benben ar Barc Jenner brynhawn Sadwrn ac mae’n gêm allweddol yn y ras am y bencampwriaeth gan fod y ddau glwb yn hafal ar bwyntiau ar y copa.

Cei Connah sy’n dechrau’r penwythnos ar frig y tabl – yr unig glwb sydd heb golli gêm yn UG Cymru y tymor yma ac ar ôl methu a churo’r Dreigiau y tymor diwethaf, bydd Andy Morrison yn benderfynol o drechu bechgyn Y Barri ddydd Sadwrn.

Mae gan Y Barri gêm wrth gefn wrth gwrs, ond ar ôl colli am y tro cynta’r tymor hwn yn erbyn Caernarfon y penwythnos diwethaf bydd Gavin Chesterfield yn disgwyl ymateb gan ei chwaraewyr.

Roedd chwech o chwaraewyr canol cae Y Barri ddim ar gael y penwythnos diwethaf (Jordan Cotterill, Clayton Green, Troy Greening, Sion Spence, Callum Sainty, Robbie Patten), ond efallai mae absenoldeb y golwr ifanc George Ratcliffe oedd y golled fwyaf i’r Barri.

Record cynghrair diweddar:
Y Barri: ✅✅➖✅❌
Cei Connah: ✅✅✅➖➖

Y Seintiau Newydd v Caerfyrddin | Dydd Sadwrn – 14:30
Mae Caerfyrddin yn dal i aros am eu buddugoliaeth gyntaf o’r tymor a byddai’n dipyn o sioc pe bae’r rhediad hwnnw’n dod i ben yn Neuadd y Parc y penwythnos yma.

Dyw’r Hen Aur heb ennill yng Nghroesoswallt ers saith blynedd (Tachwedd 2012), ac mae’r pencampwyr wedi sgorio 25 o goliau yn eu pum gêm ddiwethaf yn erbyn Caerfyrddin (pum gôl y gêm ar gyfartaledd).

Dim ond un pwynt sydd rhwng y Seintiau a’r ddau glwb sydd ar y copa, felly pe bae’r gêm ar Barc Jenner yn gorffen yn gyfartal yna byddai gan hogiau Scott Ruscoe gyfle i ddringo i’r brig.

Y Seintiau Newydd sydd â’r record ymosodol orau’n y gynghrair (2.6 gôl y gêm), a bydd cydradd brif sgoriwr y cynghrair, Greg Draper yn gobeithio ychwanegu at ei gyfanswm (10 gôl) gan iddo sgorio chwe gôl yn ei bedair gêm ddiwethaf yn erbyn Caerfyrddin.

Record cynghrair diweddar:
Y Seintiau Newydd: ❌✅✅✅➖
Caerfyrddin: ❌❌➖❌❌

Bydd uchafbwyntiau gemau’r penwythnos i’w gweld ar Sgorio ddydd Llun am 5:30 ar S4C.