Rhagolwg gemau nos Wener

untitled-349CE

Mae’n mynd i fod yn benwythnos prysur i glybiau’r Cymru Premier sydd yn chwarae set llawn o gemau ar nos Wener cyn chwarae eto brynhawn Llun.

Nos Wener, 23 Awst

Caernarfon v Cei Connah | Nos Wener – 19:45
Ar ôl colli’r penwythnos diwethaf yn erbyn y pencampwyr, dyw pethau ddim yn mynd llawer haws i hogiau Sean Eardley fydd yn herio’r clwb orffenodd yn ail y tymor diwethaf yn eu gêm nesaf.

Roedd y Cofis yn teimlo’n anlwcus i adael Neuadd y Parc yn waglaw ar ôl perfformiad cadarn yn erbyn Y Seintiau Newydd ar y penwythnos agoriadol (YSN 1-0 Cfon).

Chafodd Cei Connah ddim y dechrau delfrydol chwaith gan iddyn nhw gael gêm gyfartal 1-1 yn erbyn Met Caerdydd y Sadwrn diwethaf.

Fe wnaeth y clybiau yma gwrdd bum gwaith y tymor diwethaf ac roedd eu record benben yn hafal – Caernarfon yn ennill dwy, Cei Connah yn ennill dwy ac un gêm gyfartal.

Derwyddon Cefn v Airbus UK | Nos Wener – 19:45
Bydd Airbus yn gwneud y daith fer i’r Graig nos Wener yn chwilio am eu buddugoliaeth gyntaf yn y Cymru Premier ers 2017.

Ar ôl hanner cyntaf siomedig yn erbyn Y Bala, fe ddangosodd Airbus yn yr ail hanner fod ganddyn nhw’r gallu i gystadlu yn y cynghrair yma eleni (Air 1-2 Bala).

Gorffennodd hi’n ddi-sgôr rhwng Y Drenewydd a’r Derwyddon ar y penwythnos agoriadol – y chweched gêm gyfartal yn olynol rhwng y ddau glwb!

Er bod Airbus wedi ennill ambell i gêm gwpan ar Y Graig dros y tymhorau diwethaf, tydyn nhw heb ennill gêm gynghrair oddi cartref yn erbyn y Derwyddon ers Rhagfyr 2008.

Pen-y-bont v Met Caerdydd | Nos Wener – 19:45
Bydd Pen-y-bont yn teimlo’n rhwystredig o fod wedi colli eu gêm gyntaf yn y Cymru Premier ar ôl rheoli cyfnodau o’r gêm yn erbyn Y Barri y penwythnos diwethaf (Pen 1-2 Barr).

Ond gall Rhys Griffiths gymryd balchder o berfformiad ei dîm, yn enwedig wrth ystyried fod Llanelli, ddaeth i fyny o Gynghrair De Cymru y tymor blaenorol, wedi colli 7-0 ar benwythnos agoriadol y tymor diwethaf.

Bydd Christian Edwards yn ddigon bodlon gyda pwynt yn erbyn Cei Connah y penwythnos diwethaf, ond anelu am y triphwynt fydd y myfyrwyr y nos Wener yma.

Y tro diwethaf i’r timau gwrdd oedd yn Rhagfyr 2017 yn nhrydedd rownd Cwpan Cymru 2017/18 pan enillodd Met Caerdydd 1-3 yn Stadiwm KYMCO.

Y Bala v Y Seintiau Newydd | Nos Wener – 19:45
Ar ôl buddugoliaeth i’r ddau dîm yma’r penwythnos diwethaf, bydd record 100% o leiaf un o’r clybiau yn dod i ben nos Wener.

Y pencampwyr fydd y ffefrynnau gan iddyn nhw daro saith gôl ar eu hymweliad diwethaf i Faes Tegid, sef colled trymaf Y Bala erioed yn y Cymru Premier (Bala 0-7 YSN).

Cafodd golwr newydd Y Bala, Josh Tibbetts gêm ragorol y penwythnos diwethaf, ac roedd yr enwau newydd Louis Robles, Lee Molyneux a Steve Leslie hefyd yn amlwg yn eu gêm gynghrair gyntaf i griw Colin Caton.

Dydi’r Seintiau Newydd erioed wedi colli yn erbyn Y Bala yn y Cymru Premier (chwarae 32: ennill 21, cyfartal 11, colli 0).

Y Barri v Aberystwyth | Nos Wener – 19:45
Dyma ddau glwb arall enillodd ar y penwythnos agoriadol, a bydd record 100% o leiaf un o’r clybiau yma hefyd yn dod i ben nos Wener.

Roedd rheolwr Aberystwyth, Matthew Bishop yn hapus gyda perfformiad ei flaenwyr, Marc Williams a Luke Boundford yn erbyn Caerfyrddin gan i goliau’r ddau sicrhau bod Aber yn mynd i frig y tabl wedi’r penwythnos agoriadol (Aber 3-2 Cfin).

Dyw’r Barri heb golli dim un o’u chwe gêm yn erbyn Aberystwyth ers dychwelyd i’r Cymru Premier yn haf 2017 (ennill 4, cyfartal 2).

Tydi Aberystwyth heb ennill ar Barc Jenner ers 2003 pan sgoriodd Marc Lloyd-Williams a Bari Morgan i’r Gwyrdd a’r Duon (0-2).

Caerfyrddin v Y Drenewydd | Nos Wener – 20:00 (S4C)
Bydd yr Hen Aur yn croesawu’r Drenewydd i Barc Waun Dew nos Wener gyda’r ddau dîm yn chwilio am eu buddugoliaeth gyntaf yn nhymor newydd Cymru Premier.

Rhaid i’r Robiniaid gadw llygad ar Liam Thomas, gan fod blaenwr talentog Caerfyrddin wedi sgorio pum gôl yn y bedair gêm ddiwethaf yn erbyn Y Drenewydd, ac wedi rhwydo 14 gôl yn ei 13 gêm gynghrair ddiwethaf.

Ar ôl gêm ddi-sgôr yn erbyn y Derwyddon, bydd rheolwr Y Drenewydd, Chris Hughes, yn gobeithio y bydd ei flaenwyr newydd Lifumpa Mwandwe, Ian Sheridan a George Harry yn dechrau tanio nos Wener.

Dyw Caerfyrddin heb golli dim un o’u pedair gêm ddiwethaf yn erbyn Y Drenewydd – ers Tachwedd 2017 (Cfin 0-2 Dre).

Bydd uchafbwyntiau holl gemau nos Wener i’w gweld ar Sgorio brynhawn Llun am 5:35 ar S4C.