Rhagolwg penwythnos UG Cymru

c4

Mae rhan gynta’r tymor ar fin dod i ben ac ar y penwythnos olaf cyn yr hollt mi fydd pob un o’r chwe gêm yn Uwch Gynghrair Cymru yn cael ei chwarae am 19:30 nos Sadwrn, gyda’r gêm rhwng Y Bala a Chaernarfon yn fyw ar S4C.

Nos Sadwrn, 12 Ionawr

Caerfyrddin v Cei Connah | Nos Sadwrn – 19:30
Dim ond dau bwynt sy’n gwahanu’r tri ar y brig a Nomadiaid Andy Morrison sydd yn arwain y pac yn dilyn eu buddugoliaeth swmpus yn Aberystwyth y penwythnos diwethaf (1-6).

Mae’r ceffylau blaen wedi ennill pump o’u chwe gêm gynghrair ddiwethaf i aros un pwynt uwchben Y Barri, a dau bwynt uwchben Y Seintiau Newydd.

Yn yr wyth tymor blaenorol ers ffurfio’r 12 Disglair, dim ond unwaith y mae’r tîm sydd ar y copa ar yr hollt wedi methu ac ennill y Bencampwriaeth, sef Bangor yn 2011/12 pan orffennon nhw’n ail y tu ôl i’r Seintiau Newydd.

Y Seintiau sydd wedi bod ar y brig ar yr hollt yn y chwe tymor wedi hynny gan ennill y Bencampwriaeth am saith tymor yn olynol.

Dyw Cei Connah ond wedi colli un o’u wyth gêm gynghrair ddiwethaf yn erbyn Caerfyrddin gan ennill 3-1 yn y gêm gyfatebol yn Stadiwm Glannau Dyfrdwy nôl ym mis Medi.

Mae’r Hen Aur chwe phwynt uwchben safleoedd y cwymp, a chwe phwynt o dan y 7fed safle, felly tybed os bydd Neil Smothers yn edrych dros ei ysgwydd neu’n llygadu lle yn y gemau ail gyfle.

Bydd y clybiau’n cwrdd eto ymhen pythefnos ar gyfer pedwaredd rownd Cwpan Cymru.

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Caerfyrddin: ❌➖➖✅❌
Cei Connah: ✅✅❌✅✅

Llandudno v Met Caerdydd | Nos Sadwrn – 19:30
Gyda 11 gêm i fynd tan ddiwedd y tymor mae gan Llandudno fynydd i’w ddringo os am osgoi’r cwymp gan eu bod naw pwynt o dan diogelwch y 10fed safle ar ôl rhediad o 15 gêm gynghrair heb fuddugoliaeth.

Dyw Llandudno heb ennill yn UG Cymru ers eu gêm ddiwethaf yn erbyn Met Caerdydd nôl ym mis Medi (Met 0-1 Llno).

Ar ôl gorffen yn y Chwech Uchaf yn eu ddau dymor blaenorol yn UG Cymru, mae Met Caerdydd wedi methu sicrhau lle yn yr hanner uchaf eleni ac am fod yn treulio ail ran y tymor yma yn y Chwech Isaf.

Ond ar ôl curo’r Barri (3-0) a’r Bala (3-0) yn eu dwy gêm ddiwethaf mae’r myfyrwyr wedi codi momentwm ac yn mynd i fod yn anelu am y 7fed safle er mwyn cyrraedd y gemau ail gyfle.

Mae’r goliau wedi bod yn brin yn y bum gêm blaenorol rhwng y ddau glwb yn UG Cymru gan bod dim un o’r ddau glwb wedi medru sgorio mwy nac unwaith mewn gêm yn erbyn ei gilydd hyd yn hyn.

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Llandudno: ❌❌➖➖❌
Met Caerdydd: ✅❌❌✅✅

Y Bala v Caernarfon | Nos Sadwrn – 19:30 (S4C)
Bydd hi’n 5ed yn erbyn 6ed ar Faes Tegid nos Sadwrn gyda’r Bala a Chaernarfon yn gobeithio gorffen rhan gynta’r tymor yn gryf cyn cystadlu yn y Chwech Uchaf.

Ar ôl curo Caerfyrddin 3-1 y penwythnos diwethaf fe sicrhaodd y Canerîs eu lle yn yr hanner uchaf yn eu tymor cyntaf ers dychwelyd i UG Cymru.

Trwy gyrraedd y Chwech Uchaf mae Caernarfon wedi sicrhau y byddan nhw’n gorffen yn eu safle uchaf ers 20 mlynedd, pan orffennon nhw’n 5ed yn 1998/99.

Dyw’r Cofis ond wedi colli un o’u naw gêm ddiwethaf ym mhob cystadleuaeth tra bo’r Bala wedi colli eu dwy gêm ddiwethaf.

Gêm gyfartal oedd hi yn y gêm gyfatebol ar yr Oval gyda Danny Brookwell yn serennu ac yn sgorio dwy gôl gampus i Gaernarfon.

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Y Bala: ➖✅✅❌❌
Caernarfon: ✅❌➖➖✅

Y Barri v Aberystwyth | Nos Sadwrn – 19:30
Mae’r Barri’n dynn ar sodlau Cei Connah ar ôl ennill pump o’u chwe gêm gynghrair ddiwethaf.

Drwy sicrhau eu lle yn y Chwech Uchaf mae’r Barri’n bendant o orffen yn eu safle uchaf ers tymor 2002/03, sef pan enillon nhw’r Bencampwriaeth ddiwethaf.

Yn dilyn rhediad ardderchog o bum buddugoliaeth yn olynol rhwng Hydref a Tachwedd, mae Aber bellach wedi llithro i’r hanner isaf ar ôl colli pum gêm gynghrair yn olynol.

Y Barri enillodd y gêm gyfatebol diolch i gôl Clayton Green, ond dyw criw Gavin Chesterfield heb gadw llechen lân ers mis Hydref felly bydd hynny’n sicr yn codi hyder Aberystwyth.

Tydi Aber heb ennill ar Barc Jenner ers 2003 pan sgoriodd Marc Lloyd-Williams a Bari Morgan i’r Gwyrdd a’r Duon (0-2).

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Y Barri: ✅✅✅❌✅
Aberystwyth: ❌❌❌❌❌

Y Drenewydd v Derwyddon Cefn | Nos Sadwrn – 19:30
Mae’r Drenewydd yn parhau i fod yr unig glwb sydd heb golli gartref yn UGC y tymor hwn ac mi fyddan nhw’n croesawu’r Derwyddon i Barc Latham nos Sadwrn.

Y Seintiau Newydd, Cei Connah a Chaerfyrddin yw’r unig glybiau sydd wedi gallu cipio pwynt ar Barc Latham y tymor yma.

Mae’r Derwyddon wedi colli eu tair gêm ddiwethaf gan ildio 15 o goliau (cyfartaledd o 5 gôl y gêm).

Mae’r bedair gêm ddiwethaf rhwng y clybiau yma wedi gorffen yn gyfartal yn cynnwys y gêm gyfatebol ar y Graig yn gynharach yn y tymor.

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Y Drenewydd: ✅➖✅✅❌
Derwyddon Cefn: ❌✅❌❌❌

Y Seintiau Newydd v Llanelli | Nos Sadwrn – 19:30
Mae’r Seintiau ar garlam ac yn barod i fanteisio os bydd y ddau ar y brig yn baglu.

Ar ôl dechrau sigledig i’r tymor mae’r pencampwyr wedi ennill eu pedair gêm ddiwethaf gan beidio ildio unwaith, ac mae’r Seintiau’n edrych fel petae nhw nôl i’w hen arferion erbyn hyn.

Ond mae ychwanegiad Leon Britton i garfan Llanelli wedi codi hwyliau’r hogiau, a gyda chyn-gapten Abertawe yng nghanol cae fe enillodd y cochion y penwythnos diwethaf am y tro cyntaf ers mis Tachwedd.

Mae’r Seintiau eisoes wedi curo Llanelli unwaith y tymor hwn, ac mae dros 12 mlynedd ers i Lanelli ennill ddiwethaf oddi cartref yn erbyn Y Seintiau Newydd.

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Y Seintiau Newydd: ➖✅✅✅✅
Llanelli: ❌❌➖❌✅

Bydd uchafbwyntiau holl gemau UG Cymru i’w gweld ar Sgorio bob prynhawn Llun am 5:30 ar S4C.