Rhagolwg penwythnos UG Cymru

Barry vs Aber 54 v2

Mae ail ran y tymor yn dechrau’r wythnos yma a gyda dim ond dau bwynt yn gwahanu’r tri uchaf mae hi’n gaddo i fod yn gyfnod cyffrous yn Uwch Gynghrair Cymru.

Nos Iau, 31 Ionawr

Y Bala G-G Y Seintiau Newydd | Nos Iau – 19:45
Y GÊM WEDI EI GOHIRIO OHERWYDD YR EIRA

Rhediad diweddar yn UGC:
Y Bala: ✅✅❌❌❌
Y Seintiau Newydd: ✅✅✅✅✅

Nos Wener, 1 Chwefror

Aberystwyth v Llandudno | Nos Wener – 19:45
Ar ôl sicrhau eu lle yn rownd wyth olaf Cwpan Cymru y penwythnos diwethaf bydd Llandudno yn gobeithio y bydd y fuddugoliaeth yn erbyn Llangefni yn gallu eu hysgogi i ddringo’r tabl yn Uwch Gynghrair Cymru.

Gyda 10 gêm i fynd tan ddiwedd y tymor mae gan Llandudno fynydd i’w ddringo os am osgoi’r cwymp gan eu bod 10 pwynt o dan diogelwch y 10fed safle yn dilyn rhediad o 16 gêm gynghrair heb fuddugoliaeth.

Dyw Llandudno heb ennill yn UG Cymru ers ennill oddi cartref yn erbyn Met Caerdydd nôl ym mis Medi (Met 0-1 Llno).

Bydd Aberystwyth ar y llaw arall yn gobeithio cystadlu am y 7fed safle er mwyn sicrhau lle yn y gemau ail gyfle i gyrraedd Ewrop.

Ond mae’r clwb o Geredigion ar rediad trychinebus hefyd, ac wedi colli eu saith gêm ddiwethaf ym mhob cystadleuaeth.

Bydd Marc Williams yn camu i’r maes yn lliwiau Aber am y tro cyntaf wedi iddo ymuno o Fangor a tybed os gall y blaenwr greu argraff yn syth yn erbyn ei gyn-glwb.

Declan Walker yw’r unig chwaraewr i sgorio yn y gemau rhwng y ddau dîm y tymor yma.

Gemau diwethaf:
Llandudno 0–1 Aberystwyth (20/10/18)
Aberystwyth 1–0 Llandudno (10/08/18)

Rhediad diweddar yn UGC:
Aberystwyth: ❌❌❌❌❌
Llandudno: ❌➖➖❌❌

Dydd Sadwrn, 2 Chwefror

Caernarfon v Y Barri | Dydd Sadwrn – 14:30
Y Barri sydd ar gopa’r cynghrair, a gyda gêm y Seintiau wedi ei gohirio, mae gan y Dreigiau gyfle i agor bwlch ar y brig.

Dyw Caernarfon ond wedi colli un o’u 11 gêm ddiwethaf ym mhob cystadleuaeth, ac fe ddaeth y golled honno oddi cartref yn erbyn Y Barri ym mis Rhagfyr.

Mae’r Barri wedi ennill wyth o’u naw gêm ddiwethaf ym mhob cystadleuaeth ac yn llygadu eu pencampwriaeth cyntaf ers 2003.

Y Barri a’r Drenewydd yw’r unig ddau glwb i ennill eu dwy gêm gynghrair yn erbyn Caernarfon y tymor hwn.

Gemau diwethaf:
Y Barri 2-1 Caernarfon (22/12/18)
Caernarfon 0-1 Y Barri (15/09/18)

Rhediad diweddar yn UGC:
Caernarfon: ❌➖➖✅✅
Y Barri: ✅✅❌✅✅

Caerfyrddin v Met Caerdydd | Dydd Sadwrn – 14:30
Mae hi wedi bod yn bythefnos buddiol i Met gan i’r myfyrwyr godi Cwpan Nathaniel MG a sicrhau eu lle yn rownd wyth olaf Cwpan Cymru yn eu dwy gêm ddiwethaf.

Mae hogiau Christian Edwards ar rediad o bum buddugoliaeth yn olynol ym mhob cystadleuaeth ac yn dechrau ail ran y tymor driphwynt yn glir o’r gweddill yn y ras am y 7fed safle.

Bydd Met Caerdydd yn gobeithio cyrraedd rownd derfynol y gemau ail gyfle am y trydydd tymor yn olynol tra bydd Caerfyrddin yn anelu i orffen yn uwch na’r tymor diwethaf (11eg).

Gemau diwethaf:
Met Caerdydd 1-1 Caerfyrddin (28/10/18)
Caerfyrddin 2-0 Met Caerdydd (01/09/18)

Rhediad diweddar yn UGC:
Caerfyrddin: ➖➖✅❌✅
Met Caerdydd: ❌❌✅✅✅

Derwyddon Cefn v Llanelli | Dydd Sadwrn – 14:30
Bydd hi’n dipyn o gêm ar y Graig rhwng dau glwb sydd yn brwydro i osgoi’r cwymp gyda dim ond chwe phwynt yn gwahanu’r Derwyddon (10fed) a Llanelli (11eg).

Mae’r Derwyddon yn dal i ddisgwyl am eu buddugoliaeth gyntaf yn 2019 ar ôl rhediad o bum gêm heb ennill ym mhob cystadleuaeth.

Ers curo’r Derwyddon ym mis Tachwedd, dyw Llanelli ond wedi ennill un o’u wyth gêm ers hynny.

Derwyddon Cefn yw’r unig glwb i golli eu dwy gêm gynghrair yn erbyn Llanelli yn rhan gynta’r tymor.

Gemau diwethaf:
Llanelli 2-0 Derwyddon Cefn (17/11/18)
Derwyddon Cefn 2-3 Llanelli (18/08/18)

Rhediad diweddar yn UGC:
Derwyddon Cefn: ✅❌❌❌➖
Llanelli: ❌➖❌✅❌

Y Drenewydd v Cei Connah | Dydd Sadwrn – 14:30
Ar ôl arwain y pac am gyfnod fe lithrodd Cei Connah i’r trydydd safle yn dilyn colled annisgwyl yn erbyn Caerfyrddin ar benwythnos olaf rhan gynta’r tymor.

Y Drenewydd yw’r unig glwb sydd heb golli gartref yn UG Cymru y tymor yma, a bydd y Robiniaid yn ceisio cau’r bwlch ar y tri uchaf brynhawn Sadwrn.

Bydd Rio Ahmadi yn debygol o chwarae ei gêm gyntaf i’r Drenewydd, tra bydd Andy Morrison yn gobeithio y bydd ei gefnwr newydd Priestley Farquharson ar gael i Gei Connah.

Gemau diwethaf:
Y Drenewydd 1-1 Cei Connah (21/11/18)
Cei Connah 3-1 Y Drenewydd (14/09/18)

Rhediad diweddar yn UGC:
Y Drenewydd: ➖✅✅❌➖
Cei Connah: ✅❌✅✅❌

Bydd uchafbwyntiau holl gemau UG Cymru i’w gweld ar Sgorio bob prynhawn Llun am 5:30 ar S4C.