Rhagolwg penwythnos UG Cymru

NCM_1104

Gemau cartref, ond gemau caled i’r tri uchaf y penwythnos yma…

Nos Wener, 8 Chwefror

Cei Connah v Caernarfon | Nos Wener – 19:45
Cei Connah sydd ar y copa, ac ar ôl colli gartref yn erbyn Caernarfon yn rhan gynta’r tymor, bydd y Nomadiaid yn benderfynol o dalu’r pwyth yn ôl nos Wener a churo’r Cofis yng Nglannau Dyfrdwy am y tro cyntaf yn UG Cymru ers 2008.

Dyw Caernarfon ond wedi colli un o’u 12 gêm ddiwethaf ym mhob cystadleuaeth, ac mae’r Canerîs ar rediad o bedair buddugoliaeth yn olynol ar ôl curo Caerfyrddin, Y Bala, Bangor a’r Barri yn yr wythnosau diwethaf.

Er eu bod ar y brig, dyw tîm Andy Morrison heb gadw llechen lân yn eu naw gêm ddiwethaf, ond bydd capten Cei Connah, George Horan yn anelu i wneud hynny nos Wener wrth iddo baratoi i ddechrau ei 250fed gêm i’r clwb yn UG Cymru.

Bydd y clybiau’n cwrdd eto fis nesaf yn rownd wyth olaf Cwpan Cymru.

Gemau diwethaf:
Caernarfon 0-0 Cei Connah (26/10/18)
Cei Connah 0-1 Caernarfon (11/09/18)

Rhediad diweddar yn UGC:
Cei Connah: ❌✅✅❌✅
Caernarfon: ➖➖✅✅✅

Llanelli v Aberystwyth | Nos Wener – 19:45
Mae Llanelli’n parhau i fod chwe phwynt o dan diogelwch y 10fed safle yn dilyn eu gêm ddi-sgôr yn erbyn y Derwyddon y penwythnos diwethaf.

Bydd Andy Hill yn hynod siomedig ar ôl i Leon Britton dorri ei droed ar y Graig brynhawn Sadwrn yn ei ail gêm i’r clwb.

Gêm gyfartal gafodd Aberystwyth y penwythnos diwethaf hefyd i ddod a rhediad o saith colled yn olynol i ben.

Dyw Aber ond dau bwynt y tu ôl i Met Caerdydd yn y ras am y gemau ail gyfle ac fe all y Gwyrdd a’r Duon ddringo i’r 7fed safle nos Wener.

Mae Aber wedi ennill y ddwy gêm flaenorol rhwng y timau o dair gôl i un.

Gemau diwethaf:
Llanelli 1-3 Aberystwyth (26/10/18)
Aberystwyth 3-1 Llanelli (31/08/18)

Rhediad diweddar yn UGC:
Llanelli: ➖❌✅❌➖
Aberystwyth: ❌❌❌❌➖

Y Seintiau Newydd v Y Drenewydd | Nos Wener – 19:45
Mae’r Seintiau Newydd ar garlam, wedi ennill chwe gêm yn olynol a bellach dim ond dau bwynt y tu ôl i’r ceffylau blaen gyda gêm wrth gefn.

Ers eu gêm gyfartal yn erbyn Y Bala ym mis Rhagfyr mae’r Seintiau wedi ennill pum gêm gynghrair yn olynol gan sgorio 23 o goliau (4.6 gôl y gêm) ac heb ildio unwaith!

Mae’r Drenewydd yn dal i aros am eu buddugoliaeth cyntaf yn 2019, ac ar ôl colli 4-0 yn Neuadd y Parc fis diwethaf, fe all hi fod yn noson hir arall i hogiau Chris Hughes nos Wener.

Gemau diwethaf:
Y Seintiau Newydd 4-0 Y Drenewydd (04/01/19)
Y Drenewydd 1-1 Y Seintiau Newydd (27/10/18)

Rhediad diweddar yn UGC:
Y Seintiau Newydd: ✅✅✅✅✅
Y Drenewydd: ✅✅❌➖❌

Dydd Sadwrn, 9 Chwefror

Llandudno v Caerfyrddin | Dydd Sadwrn – 14:30
Gyda naw gêm i fynd tan ddiwedd y tymor mae gan Llandudno fynydd i’w ddringo os am osgoi’r cwymp gan eu bod 10 pwynt o dan diogelwch y 10fed safle yn dilyn rhediad o 17 gêm gynghrair heb fuddugoliaeth.

Dyw Llandudno heb ennill yn UG Cymru ers ennill oddi cartref yn erbyn Met Caerdydd nôl ym mis Medi (Met 0-1 Llno).

Ar ôl ennill tair o’u pedair gêm gynghrair ddiwethaf mae Caerfyrddin wedi codi i fod o fewn triphwynt i Met Caerdydd yn y ras am y gemau ail gyfle.

Bu’r Hen Aur yn euog o ddefnyddio chwaraewr anghymwys mewn gêm yn erbyn Llanelli ar ddydd Calan ac mae’n bosib y bydd y clwb yn cael eu cosbi am hynny yn y dyddiau nesaf.

Gemau diwethaf:
Llandudno 1-2 Caerfyrddin (17/11/18)
Caerfyrddin 0-0 Llandudno (18/08/18)

Rhediad diweddar yn UGC:
Llandudno: ➖➖❌❌➖
Caerfyrddin: ➖✅❌✅✅

Y Barri v Y Bala | Dydd Sadwrn – 19:30 (S4C)
Nos Sadwrn bydd Y Barri’n gobeithio trechu’r Bala am y trydydd tro’r tymor hwn i aros yn y ras am y bencampwriaeth.

Mae’r Barri wedi ennill 10 o’u 11 gêm gartref yn UGC y tymor yma gyda dim ond YSN yn ennill oddi cartref ym Mharc Jenner hyd yn hyn.

Mae’r Bala wedi colli eu tair gêm gynghrair ddiwethaf gan ildio o leiaf tair gôl ym mhob un o’r gemau hynny a llithro i’r 6ed safle.

Gemau diwethaf:
Y Bala 0-1 Y Barri (27/10/18)
Y Barri 3-2 Y Bala (19/08/18)

Rhediad diweddar yn UGC:
Y Barri: ✅❌✅✅❌
Y Bala: ✅✅❌❌❌

Dydd Sul, 10 Chwefror

Met Caerdydd v Derwyddon Cefn | Dydd Sul – 14:30
Daeth rhediad Met Caerdydd o bum buddugoliaeth yn olynol i ben ar Barc Waun Dew brynhawn Sadwrn diwethaf (Cfin 1-0 Met), ond mae’r myfyrwyr yn parhau i fod ar frig y Chwech Isaf ar ddechrau’r penwythnos.

Mae’r Derwyddon yn dal i ddisgwyl am eu buddugoliaeth gyntaf yn 2019 ar ôl rhediad o chwe gêm heb ennill ym mhob cystadleuaeth.

Bydd Met Caerdydd yn gobeithio cyrraedd rownd derfynol y gemau ail gyfle am y trydydd tymor yn olynol, ond ar ôl colli’n y ffeinal yn erbyn y Derwyddon y tymor diwethaf, tybed os all Met fynd gam ymhellach eleni?

Gemau diwethaf:
Derwyddon Cefn 1-1 Met Caerdydd (20/10/18)
Met Caerdydd 1-0 Derwyddon Cefn (09/09/18)

Rhediad diweddar yn UGC:
Met Caerdydd: ❌✅✅✅❌
Derwyddon Cefn: ❌❌❌➖➖

Bydd uchafbwyntiau holl gemau UG Cymru i’w gweld ar Sgorio bob prynhawn Llun am 5:30 ar S4C.