Rhagolwg penwythnos UG Cymru

Triphwynt yn unig sy’n gwahanu’r tri ar y brig, ac mi fyddwn ni’n dilyn y ras am y bencampwriaeth ar Sgorio gyda’r gêm rhwng Y Barri a Chei Connah yn fyw ar S4C nos Sadwrn cyn i’r Seintiau fentro i’r Oval yn fyw ar Facebook nos Lun.

Nos Wener, 22 Chwefror

Y Bala v Y Drenewydd | Nos Wener – 19:45
Yn dilyn nifer o ohiriadau mae dros pump wythnos wedi mynd heibio ers gêm ddiwethaf Y Bala yn Uwch Gynghrair Cymru.

Fe gollodd Y Bala eu tair gêm gynghrair ym mis Ionawr gan ildio o leiaf tair gôl ym mhob un o’r gemau rheiny, a tydi criw Colin Caton heb gadw llechen lân yn UGC ers mis Tachwedd (Bala 3-0 Met).

Mae’r Drenewydd wedi colli wyth o’u 13 gêm oddi cartref y tymor yma (62%), a dyw’r Robinaid heb ennill dim un o’u pum gêm gynghrair ddiwethaf ar Faes Tegid (ers Ebrill 2015).

Gan bod dipyn o fwlch yn gwahanu’r tri uchaf a gweddill clybiau’r Chwech Uchaf, bydd gan y ddau glwb yma un lygad ar y gemau ail gyfle, tra bydd Y Bala hefyd yn paratoi am eu gêm fawr yn rownd wyth olaf Cwpan Cymru yn erbyn Met Caerdydd ymhen pythefnos.

Gemau diwethaf:
Y Bala 3-2 Y Drenewydd (12/10/18)
Y Drenewydd 2-0 Y Bala (01/09/18)

Rhediad diweddar yn UGC:
Y Bala: ✅✅❌❌❌
Y Drenewydd: ❌➖❌❌✅

Dydd Sadwrn, 23 Chwefror

Aberystwyth v Met Caerdydd | Dydd Sadwrn – 14:30
Mae hon am fod yn gêm allweddol yn y ras am y gemau ail gyfle rhwng y ddau glwb yn y 7fed a’r 8fed safle.

Byddai buddugoliaeth i’r myfyrwyr yn eu codi wyth pwynt uwchben Aberystwyth a byddai’n anodd gweld unrhyw glwb yn eu dal wedi hynny.

Mae Met Caerdydd wedi ennill 3-0 ym mhump o’u chwe gêm gynghrair ddiwethaf, ac wedi ennill 3-1 yn erbyn Aberystwyth yng Nghwpan Cymru yn ystod y rhediad hwnnw!

Mae’r blaenwr Adam Roscrow yn sicr wedi dod o hyd i’w esgidiau sgorio gan ei fod wedi rhwydo wyth gôl yn wyth gêm ddiwethaf Met Caerdydd.

Mae Aberystwyth wedi colli wyth o’u 10 gêm ddiwethaf, ond gyda 15 pwynt yn gwahanu’r Gwyrdd a’r Duon a’r ddau isaf, mae Aber i weld yn weddol ddiogel am dymor arall.

Mae Met Caerdydd wedi ennill pob un o’u tair gêm flaenorol yn erbyn Aberystwyth ar Goedlan y Parc yn Uwch Gynghrair Cymru.

Gemau diwethaf:
Aberystwyth 1-3 Met Caerdydd (26/01/19) 4edd Rownd Cwpan Cymru
Met Caerdydd 2-3 Aberystwyth (11/11/18)
Aberystwyth 1-4 Met Caerdydd (17/08/18)

Rhediad diweddar yn UGC:
Aberystwyth: ❌❌➖✅❌
Met Caerdydd: ✅✅❌✅✅

Caerfyrddin v Derwyddon Cefn | Dydd Sadwrn – 14:30
Roedd ‘na fuddugoliaethau gwerthfawr i’r ddau glwb yma y penwythnos diwethaf i’w codi ymhellach o’r ddau isaf.

Dyw’r Derwyddon heb golli gêm gynghrair ar Barc Waun Dew ers pedair blynedd (Mawrth 2015).

James Davies sydd wedi sgorio’r gôl fuddugol i’r Derwyddon ar eu dau hymweliad diwethaf â Pharc Waun Dew.

Bu’r Hen Aur yn euog o ddefnyddio chwaraewr anghymwys mewn gêm yn erbyn Llanelli ar ddydd Calan ac mae’r clwb wedi derbyn cosb o driphwynt.

Gemau diwethaf:
Caerfyrddin 2-3 Derwyddon Cefn (10/11/18)
Derwyddon Cefn 4-0 Caerfyrddin (15/09/18)

Rhediad diweddar yn UGC:
Caerfyrddin: ❌✅✅❌✅
Derwyddon Cefn: ❌➖➖❌✅

Llandudno v Llanelli | Dydd Sadwrn – 14:30
Bydd y ddau isaf yn mynd benben brynhawn Sadwrn a byddai colled i’r naill dîm na’r llall yn eu gadael mewn sefyllfa truenus ar waelod y tabl.

Llanelli sydd wedi ennill y ddwy gêm flaenorol rhwng y clybiau’r tymor hwn gyda James Loveridge yn sgorio deirgwaith yn erbyn Llandudno.

Mae Llandudno wedi cyhoeddi na fydd eu rheolwr Iwan Williams yn cymeryd yr awennau am weddill y tymor oherwydd rhesymau personol.

Gemau diwethaf:
Llanelli 2-1 Llandudno (05/01/19)
Llandudno 1-2 Llanelli (06/10/18)

Rhediad diweddar yn UGC:
Llandudno: ❌❌➖✅❌
Llanelli: ✅❌➖❌❌

Y Barri v Cei Connah | Nos Sadwrn – 19:30 (S4C)
Bydd dau o’r tri uchaf yn cwrdd ar Barc Jenner nos Sadwrn mewn gêm hollbwysig yn y ras am y bencampwriaeth.

Gyda wyth gêm yn weddill, triphwynt yn unig sy’n gwahanu’r Barri (3ydd) a’r clwb ar y copa, Cei Connah.

Mae’r Barri wedi ennill 10 o’u 11 gêm gartref yn UGC y tymor yma gyda dim ond YSN yn ennill oddi cartref ym Mharc Jenner hyd yn hyn.

Cei Connah sydd ar y copa, ond er eu bod ar y brig, dyw tîm Andy Morrison heb gadw llechen lân yn eu 11 gêm ddiwethaf, ers curo Llandudno 3-0 ar y 1af o Ragfyr.

Sgoriodd Jonathan Hood gic rydd arbennig i’r Barri yn yr eiliadau olaf i gipio pwynt yn erbyn Y Seintiau Newydd y penwythnos diwethaf gan gadw eu gobeithion o gystadlu am y bencampwriaeth yn fyw.

Gemau diwethaf:
Cei Connah 2-2 Y Barri (10/11/18)
Y Barri 2-0 Cei Connah (01/09/18)

Rhediad diweddar yn UGC:
Y Barri: ❌✅✅❌➖
Cei Connah: ✅✅❌✅✅

Nos Lun, 25 Chwefror

Caernarfon v Y Seintiau Newydd | Nos Lun – 19:45 (Facebook Live)
Bydd Sgorio’n fyw o’r Oval nos Lun pan fydd y Seintiau’n mentro i Gaernarfon yn chwilio am driphwynt i aros yn dynn ar sodlau Cei Connah.

Daeth rhediad rhagorol y Seintiau o saith buddugoliaeth yn olynol i ben yn erbyn Y Barri’r penwythnos diwethaf yn dilyn gôl ddramatig hwyr Jonathan Hood.

Ond dyw’r Seintiau heb golli gêm gynghrair ers y tro diwethaf iddyn nhw herio Caernarfon, ac hynny ym mis Tachwedd.

Er colli yn erbyn y Cofis yn Neuadd y Parc, dyw criw Croesoswallt heb golli gêm gynghrair ar yr Oval ers dros 20 mlynedd (Rhagfyr 1998).

Gemau diwethaf:
Y Seintiau Newydd 0-1 Caernarfon (09/11/18)
Caernarfon 0-3 Y Seintiau Newydd (31/08/18)

Rhediad diweddar yn UGC:
Caernarfon: ✅✅✅❌❌
Y Seintiau Newydd: ✅✅✅✅➖

Bydd uchafbwyntiau holl gemau UG Cymru i’w gweld ar Sgorio bob prynhawn Llun am 5:30 ar S4C.