Rhagolwg penwythnos UG Cymru

Mae’r ddau ar y copa’n cwrdd yn Stadiwm Glannau Dyfrdwy brynhawn Sadwrn ac mi fydd camerau Sgorio yno i weld os mae Cei Connah yntau’r Seintiau Newydd fydd yn cymryd cam yn nes at sicrhau’r bencampwriaeth.

Nos Wener, 8 Mawrth

Aberystwyth v Caerfyrddin | Nos Wener – 19:45
Dyw Aberystwyth ond dau bwynt y tu ôl i Met Caerdydd yn y ras am y 7fed safle a bydd y Gwyrdd a’r Duon yn gobeithio cadw’r pwysau ar y myfyrwyr nos Wener.

Mae Caerfyrddin wedi ennill a cholli bob yn ail yn eu wyth gêm ddiwethaf ym mhob cystadleuaeth, felly os yw’r patrwm am barhau yna’r Hen Aur fydd yn fuddugol ar Goedlan y Parc.

Does dim llawer yn gwahanu’r ddau glwb yma gan bod y bedair gêm gynghrair ddiwethaf rhwng y ddau dîm wedi gorffen yn gyfartal.

Dyw Aber heb ennill dim un o’u chwe gêm gartref ddiwethaf yn erbyn Caerfyrddin, ers 1 Ionawr, 2015 (Aber 5-3 Cfin).

Gemau diwethaf:
Aberystwyth 1-1 Caerfyrddin (30/11/18)
Caerfyrddin 2-2 Aberystwyth (22/09/18)

Rhediad diweddar yn UGC:
Aberystwyth: ❌➖✅❌✅
Caerfyrddin: ✅✅❌✅❌

Caernarfon v Y Bala | Nos Wener – 19:45
Mae’r Cofis yn cael amser caled yn y Chwech Uchaf, ac wedi colli pedair gêm yn olynol am y tro cyntaf ers naw blynedd.

Ond dyw pethau ddim yn fêl i gyd yn Y Bala chwaith, gan nad yw criw Colin Caton wedi ennill gêm gynghrair yn 2019 (colli 4, cyfartal 1), ac heb gadw llechen lân yn UGC ers mis Tachwedd.

Dau bwynt sy’n gwahanu’r ddau dîm, ac fe all gorffen yn 5ed yn hytrach na 6ed sicrhau gêm gartref yn y gemau ail gyfle felly mae ‘na ddigon yn y fantol.

Gemau diwethaf:
Y Bala 1-3 Caernarfon (12/01/19)
Caernarfon 2-2 Y Bala (05/10/18)

Rhediad diweddar yn UGC:
Caernarfon: ✅✅❌❌❌
Y Bala: ❌❌❌ ➖❌

Derwyddon Cefn v Llandudno | Nos Wener – 19:45
Ar ôl ildio wyth gartre’n erbyn y Seintiau yng Nghwpan Cymru y penwythnos diwethaf, bydd Llandudno’n falch o droi eu sylw yn ôl at y cynghrair gan obeithio cau’r bwlch ar Gaerfyrddin, sydd naw pwynt uwch eu pennau yn niogelwch y 10fed safle.

Ond bydd hi ddim yn hawdd yn erbyn y Derwyddon, sydd wedi ennill dwy gêm yn olynol am y tro cyntaf y tymor hwn (vs Aber a Cfin).

Dyw Llandudno heb ennill dim un o’u chwe gêm ddiwethaf yn erbyn hogiau Huw Griffiths (cyfartal 3, colli 3).

Gemau diwethaf:
Llandudno 0-0 Derwyddon Cefn (26/10/18)
Derwyddon Cefn 2-1 Llandudno (01/09/18)

Rhediad diweddar yn UGC:
Derwyddon Cefn: ➖➖❌✅✅
Llandudno: ❌➖✅❌✅

Llanelli v Met Caerdydd | Nos Wener – 19:45
Gyda dim ond chwe gêm yn weddill, mae’n edrych yn ddu ar Lanelli sydd yn dechrau’r penwythnos ar waelod y tabl, 11 o bwyntiau o dan diogelwch y 10fed safle.

Gall myfyrwyr Christian Edwards gymeryd cam yn nes at y gemau ail gyfle gyda buddugoliaeth ar Barc Stebonheath nos Wener.

Dyw Llanelli ond wedi ennill 2 o’u 25 gêm ddiwethaf ym mhob cystadleuaeth.

Gemau diwethaf:
Met Caerdydd 4-0 Llanelli (14/12/18)
Llanelli 0-2 Met Caerdydd (12/10/18)

Rhediad diweddar yn UGC:
Llanelli: ❌➖❌❌❌
Met Caerdydd: ✅❌✅✅❌

Dydd Sadwrn, 9 Mawrth

Y Drenewydd v Y Barri | Dydd Sadwrn – 14:30
Ar ôl tair gêm gynghrair heb ennill mae’r Barri’n dechrau’r penwythnos chwe phwynt o dan Cei Connah sydd ar y copa.

Dyw’r Drenewydd ond wedi ennill un o’u chwe gêm ddiwethaf ym mhob cystadleuaeth ac mae criw Chris Hughes yn gobeithio codi momentwm cyn y gemau ail gyfle.

Mae’n debygol y bydd Neil Mitchell yn dechrau ei 200fed gêm i’r Drenewydd yn UG Cymru.

Gemau diwethaf:
Y Barri 4-1 Y Drenewydd (01/12/18)
Y Drenewydd 2-0 Y Barri (06/10/18)

Rhediad diweddar yn UGC:
Y Drenewydd: ➖❌❌✅➖
Y Barri: ✅✅❌➖➖

Cei Connah v Y Seintiau Newydd | Dydd Sadwrn – 17:15 (S4C)
Am gêm sydd ganddon ni o’n blaenau nos Sadwrn pan fydd Cei Connah yn gobeithio agor bwlch o bum pwynt ar y copa.

Mae Cei Connah ddau bwynt uwchben y pencampwyr ond mae gan y Seintiau gêm wrth gefn.

Mae’r Seintiau ar rediad o 13 o gemau heb golli, yn cynnwys eu buddugoliaeth ryfeddol ddiwethaf oddi cartref yn erbyn Llandudno yng Nghwpan Cymru (1-8) ble sgoriodd Greg Draper bump o goliau.

Tydi pethau ddim yn mynd yn rhy ddrwg i dîm Andy Morrison chwaith sydd ar rediad o saith gêm heb golli (ennill 6, cyfartal 1).

Y Seintiau Newydd sydd wedi ennill pencampwriaeth Uwch Gynghrair Cymru am y saith tymor diwethaf yn olynol, ond yw’r deyrnasiaeth ar fin dod i ben…?

Gemau diwethaf:
Y Seintiau Newydd 3-0 Cei Connah (20/10/18)
Cei Connah 1-0 Y Seintiau Newydd (19/08/18)

Rhediad diweddar yn UGC:
Cei Connah: ❌✅✅ ➖✅
Y Seintiau Newydd: ✅✅✅➖✅

Bydd uchafbwyntiau holl gemau UG Cymru i’w gweld ar Sgorio bob prynhawn Llun am 5:30 ar S4C.