Rhagolwg penwythnos UG Cymru

A34I9087e
Cai Thomas

Cai Thomas

Dydd Gwener, 5 Ebr 2019, 13:19

Wrth i ddiwedd tymor Uwch Gynghrair Cymru agosáu, mae pethau’n poethi ar ddau ben y tabl. Byddai buddugoliaeth i Gaerfyrddin yn golygu bydd Uwch Gynghrair Cymru yn ffarwelio â Llanelli a Llandudno.

Mae cyfle hefyd i’r Nomadiaid ychwanegu pwysau ar Y Seintiau Newydd – bydda’ ennill ar yr Oval yn codi bechgyn Andy Morrison o fewn pwynt i fechgyn Scott Ruscoe cyn i’r Seintiau chwarae ddydd Sadwrn.

Nos Wener, 5 Ebrill

Aberystwyth v Llanelli | Nos Wener – 19:45

Gyda dim ond pedair gêm yn weddill, mae diogelwch yn Uwch Gynghrair Cymru allan o ddwylo Llanelli.

Hyd yn oed os yw’r Cochion yn trechu Aberystwyth, byddai buddugoliaeth i’r Hen Aur yn erbyn Llandudno yn gweld bechgyn Andy Hill yn syrthio.

Mae Llanelli angen ennill er mwyn osgoi syrthio nos Wener.

Ar ôl cyhoeddi fod Matthew Bishop wedi dychwelyd i Goedlan y Parc fel rheolwr, mi fydd Aber yn gobeithio bydd ei brofiad yn medru gwthio’r tîm yr holl ffordd yn y ras am y seithfed safle.

Dim ond bwlch o ddau bwynt sy’n gwahanu Met ac Aber, a byddai buddugoliaeth nos Wener yn codi bechgyn Bishop uwchben y myfyrwyr tan ddydd Sadwrn o leiaf.

Mae Llanelli wedi colli pum gêm yn olynol yn Uwch Gynghrair Cymru tra bod Aber wedi ennill pedair o’u pum gêm ddiwethaf – arwyddion llwm i Lanelli felly?

Mae Aberystwyth wedi ennill pob gêm yn erbyn Llanelli’r tymor hwn, gan sgorio o leiaf 3 gôl ym mhob un o’r gemau yma.

Y bytholwyrdd Geoff Kellaway wedi sgorio ym mhob un o’r gemau.

Gemau diwethaf:
Llanelli 2-4 Aberystwyth (08/02/19)
Llanelli 1-3 Aberystwyth (26/10/18)
Aberystwyth 3-1 Llanelli (31/08/18)

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Aberystwyth: ✅❌✅✅✅
Llanelli: ❌❌❌❌❌

Caernarfon v Cei Connah | Nos Wener – 19:45 (Facebook Live)

Wrth i dymor pêl-droed domestig Cymru bron a darfod, mae’n deg dweud byddai rhywbeth llai na triphwynt yn annigonol i fechgyn Andy Morrison, yn enwedig wrth ystyried fod YSN ar dân yn y gynghrair.

Byddai buddugoliaeth i’r Canerîs yn eu gadael yn hafal ar bwyntiau gyda’r Drenewydd (4ydd) wrth i’r Cofis geisio gorffen mor uchel ag sy’n bosib er mwyn sicrhau’r fantais o chwarae gartref yn y gemau ail gyfle.

Ers yr hollt, mae Caernarfon wedi ei chael hi’n anodd yn erbyn goreuon y gynghrair.

Yn eu pum gêm ddiwethaf yn UGC, dyw’r Cofis ddim ond wedi ennill unwaith tra bod y Nomadiaid wedi colli dim ond un o’u pum gêm ddiwethaf yn y gynghrair.

Mae ychydig dros fis wedi bod ers i gamerâu Sgorio ddarlledu’r frwydr ddiwethaf rhwng y ddau dîm ar yr Oval – ergyd odidog Rob Hughes a gôl ail hanner Michael Wilde yn ddigon i sicrhau safle’r Nomadiaid yn Rownd Gynderfynol Cwpan Cymru.

Bydd Andy Morrison yn gobeithio am ganlyniad tebyg yn fyw ar Facebook Sgorio nos Wener.

Gemau diwethaf:
Caernarfon 1-2 Cei Connah (01/03/19) Rownd Wyth Olaf Cwpan Cymru
Cei Connah 6-2 Caernarfon (08/02/19)
Caernarfon 0-0 Cei Connah (26/10/18)
Cei Connah 0-1 Caernarfon (12/09/18)

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Caernarfon: ❌❌❌✅❌
Cei Connah: ✅➖✅❌✅

Dydd Sadwrn, 6 Ebrill

Caerfyrddin v Llandudno | Dydd Sadwrn – 14:30

Ai dyma’r penwythnos y bydd Llandudno’n syrthio o’r Uwch Gynghrair?

Byddai buddugoliaeth i’r Hen Aur ar Barc Waun Dew yn gwneud yn siwr o hynny.

Ond ar ôl mynd ar rediad o 17 gêm heb fuddugoliaeth rhwng Medi-Chwefror, mae pethau wedi gwella i Landudno.

Gyda dwy fuddugoliaeth a gêm gyfartal yn eu pum gêm ddiwethaf yn UGC, mae’n edrych yn debygol fod Tudno wedi ei gadael hi’n rhy hwyr.

Dyw Caerfyrddin heb fod ar eu gorau’n ddiweddar – wedi colli pedair o’u pum gêm ddiwethaf yn y gynghrair.

Mymryn o obaith i Landudno wrth ystyried hyn tybed?

Gemau diwethaf:
Llandudno 3-1 Caerfyrddin (09/02/19)
Llandudno 1-2 Caerfyrddin (17/11/18)
Caerfyrddin 0-0 Llandudno (18/08/18)

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Caerfyrddin: ❌✅❌❌❌
Llandudno: ✅❌✅➖❌

Derwyddon Cefn v Met Caerdydd | Dydd Sadwrn – 14:30
Ar ôl y siom o golli yn erbyn Cei Connah yn Rownd Gynderfynol Cwpan Cymru, mae cyfle i Met daro’n ôl yn UGC dros y penwythnos.

Dim ond dau bwynt sy’n gwahanu Met ac Aber, felly bydd rhaid i’r myfyrwyr ennill ar y Graig os yw Aber yn curo Llanelli nos Wener er mwyn aros yn seithfed.

Yn dilyn eu rhediad gwych o ganlyniadau diweddar, mae safle’r Derwyddon Cefn yn y gynghrair ar gyfer tymor nesaf yn ddiogel.

Dim ond Met Caerdydd sydd wedi llwyddo i guro’r Hynafiaid yn eu saithgêm ddiwethaf yn UGC.

Mae Met yn mwynhau cyfnod llewyrchus yn y gynghrair ar hyn o’r bryd hefyd – wedi ennill saith o’u naw gêm ddiwethaf yn UGC gan gynnwys llechen lân ym mhob un o’r buddugoliaethau yma!

Dyw Derwyddon Cefn heb guro Met y tymor hwn.

Gemau diwethaf:
Met Caerdydd 3-0 Derwyddon Cefn (10/02/19)
Derwyddon Cefn 1-1 Met Caerdydd (20/10/18)
Met Caerdydd 1-0 Derwyddon Cefn (18/08/18)

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Derwyddon Cefn: ❌✅✅➖✅
Met Caerdydd: ✅✅❌✅✅

Y Bala v Y Barri | Dydd Sadwrn – 14:30
Er gwaethaf y siom o fethu cyrraedd ffeinal Cwpan Cymru, mae cyfle i’r Barri gyrraedd Ewrop ar y penwythnos.

Os yw’r Dreigiau’n cael pwynt ar Faes Tegid ac os yw’r Drenewydd yn colli yn erbyn YSN, bydda’r Barri yn sicrhau’r trydydd safle.

Y golled o saith gôl i ddim yn erbyn Y Seintiau Newydd nos Fercher yw’r golled fwyaf yn holl hanes Y Bala yn UGC, ac bydd Colin Caton yn gobeithio am ymateb positif dydd Sadwrn.

Dyw’r ddau dîm heb fod ar eu gorau yn UGC yn ddiweddar – dim ond un buddugoliaeth yr un yn eu pum gêm ddiwethaf yn UGC.

Mae sgorio goliau’n broblem fawr i’r Bala ar hyn o’r bryd – dim ond wedi sgorio pum gôl mewn chwe gêm gynghrair ers yr hollt – anaf y blaenwr Steven Tames yn amlwg wedi cael effaith ar eu perfformiadau.

Dim ond un gêm mae’r Bala wedi ei hennill ers yr hollt – yn erbyn Y Barri ar Barc Jenner ychydig wythnosau’n ôl.

Gemau diwethaf:
Y Barri 0-2 Y Bala (16/03/19)
Y Bala 0-1 Y Barri (27/10/18)
Y Barri 3-2 Y Bala (19/08/18)

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Y Bala: ❌❌✅❌❌
Y Barri: ➖➖❌❌✅

Y Drenewydd v Y Seintiau Newydd | Dydd Sadwrn – 14:30
Ar ôl rhwydo saith gwaith ar Faes Tegid nos Fercher, mae’r Seintiau Newydd wedi agor bwlch o bedwar pwynt ar y brig gyda dim ond pedair gêm yn weddill.

Mi fydd bechgyn Scott Ruscoe’n mynd mewn i’r gêm yma llawn hyder – dyw’r Seintiau Newydd heb golli ar Barc Latham ers dydd San Steffan 2013!

Os yw Cei Connah’n colli ar yr Oval nos Wener, mae cyfle i’r Seintiau greu bwlch o saith pwynt ar gopa’r gynghrair!

Y Drenewydd yw’r gwrthwyneb – tîm sydd heb guro’r Seintiau o gwbl y tymor hwn.

Ond mi fydd hi’n sicr yn her i’r Seintiau ar y penwythnos – dyw’r Drenewydd ddim ond wedi colli un gêm gynghrair gartref y tymor hwn – Parc Latham yn amlwg wedi bod yn gadarnle i’r Robiniaid eleni!

Erbyn y gêm dydd Sadwrn, mi fydd hi’n 148 o ddiwrnodau ers i’r Seintiau golli gêm yn UGC (0-1 vs Caernarfon, 09/11/18)!

Gemau diwethaf:
Y Seintiau Newydd 5-0 Y Drenewydd (08/02/19)
Y Seintiau Newydd 4-0 Y Drenewydd (04/01/19)
Y Drenewydd 1-1 Y Seintiau Newydd (27/10/18)

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Y Drenewydd: ❌✅➖✅❌
Y Seintiau Newydd: ➖✅✅✅✅

Bydd uchafbwyntiau holl gemau UG Cymru i’w gweld ar Sgorio bob prynhawn Llun am 5:35 ar S4C.