Rhagolwg penwythnos UG Cymru

ba r tns

Nos Sadwrn mi fydd Y Seintiau Newydd yn teithio i Barc Jenner gan obeithio sicrhau eu hwythfed pencampwriaeth yn olynol, ac hynny’n fyw ar S4C am 7:15.

Ond fe all y Seintiau gael eu coroni’n bencampwyr mor gynnar a nos Wener os bydd Cei Connah yn colli’n y Bala – y gêm honno’n fyw arlein am 7:45.

Nos Wener, 12 Ebrill

Aberystwyth v Derwyddon Cefn | Nos Wener – 19:45
Mae Aberystwyth wedi ennill pump o’u chwe gêm ddiwethaf ac wedi dringo i’r 7fed safle yn y ras am y gemau ail gyfle.

Daeth eu hunig golled yn ystod y rhediad hwnnw oddi cartref yn erbyn Derwyddon Cefn, sef y clwb sydd wedi ennill pob un o’u tair gêm yn erbyn Aberystwyth y tymor hwn.

Fel Aberystwyth, mae’r Derwyddon yn mwynhau rhediad rhagorol ac heb golli dim un o’u pum gêm ddiwethaf (ennill 4, cyfartal 1).

Gemau diwethaf:
Derwyddon Cefn 3-1 Aberystwyth (15/02/19)
Aberystwyth 0-2 Derwyddon Cefn (21/12/18)
Derwyddon Cefn 1-0 Aberystwyth (05/10/18)

Rhediad diweddar yn UGC:
Aberystwyth: ❌✅✅✅✅
Derwyddon Cefn: ✅✅➖✅✅

Caernarfon v Y Drenewydd | Nos Wener – 19:45
Gyda Caernarfon a’r Drenewydd yn hafal ar bwyntiau yn y 4ydd a’r 5ed safle, mae hon am fod yn gêm allweddol i weld pwy fydd â’r fantais o chwarae gartref yn y gemau ail gyfle.

Bydd y clybiau sy’n gorffen yn 4ydd a 5ed yn chwarae gartref yn rownd gynderfynol y gemau ail gyfle, ac yna’r clwb orffenodd uchaf fydd yn chwarae gartref yn y ffeinal.

Mae’r Cofis wedi ennill dwy o’u tair gêm ddiwethaf, y ddwy gartref ar yr Oval yn erbyn Cei Connah (1-0) a’r Bala (1-0).

Ond Y Drenewydd yw’r unig glwb sydd wedi ennill pob un o’u gemau yn erbyn y Canerîs y tymor hwn.

Gemau diwethaf:
Y Drenewydd 3-2 Caernarfon (16/02/19)
Caernarfon 0-3 Y Drenewydd (19/10/18)
Y Drenewydd 2-0 Caernarfon (17/08/18)

Rhediad diweddar yn UGC:
Caernarfon: ❌❌✅❌✅
Y Drenewydd: ✅➖✅❌❌

Y Bala v Cei Connah | Nos Wener – 19:45 (Facebook Live)
Bydd Y Seintiau Newydd yn gwisgo eu sgarffiau du a gwyn nos Wener gan y byddai buddugoliaeth i’r Bala yn sicrhau’r bencampwriaeth i griw Croesoswallt am yr wythfed tymor yn olynol.

Ond mae’r hyder yn isel yn ystafell newid hogiau Colin Caton ar y funud gan fod Y Bala wedi colli chwech o’u saith gêm ddiwethaf gan ildio 12 gôl yn eu dwy gêm ddiwethaf.

Dyw’r Bala heb ennill gartref ers curo Cei Connah ar ddydd San Steffan.

Mae Cei Connah wedi gwthio’r Seintiau’n bellach nac y mae nhw wedi cael eu gwthio ers tymhorau, ond ar ôl canlyniad siomedig y Nomadiaid ar yr Oval nos Wener diwethaf mae’n edrych fel bod carfan Andy Morrison wedi colli gafael ar y bencampwriaeth.

Ond os gall y Nomadiaid osgoi colled nos Wener yna bydd hynny’n golygu y bydd y ras am y bencampwriaeth wedi mynd yn bellach nac y mae wedi mynd ers 2011/12 pan enillodd YSN 5-0 yn erbyn Bangor ar benwythnos ola’r tymor i sicrhau y gyntaf o’u saith pencampwriaeth yn olynol.

Dywedodd Andy Morrison wedi’r golled 1-0 yn erbyn Caernarfon: “The Championship’s gone, it’s as simple as that, we’ve got to go now and cement 2nd place and make sure we’re in the Irn Bru Cup next year.”

Y ddau uchaf fydd yn sicrhau lle yng Nghwpan Irn Bru y tymor nesaf cyn i’r rheol newid y tymor canlynol pan mae enillwyr Cwpan y Gynghrair fydd yn ymuno â’r pencampwyr yng Nghwpan Irn Bru.

Dyw Cei Connah ond wedi ennill un o’u pedair gêm ddiwethaf oddi cartref yn UG Cymru.

Gemau diwethaf:
Cei Connah 1-0 Y Bala (08/03/19)
Cei Connah 4-1 Y Bala (01/01/19)
Y Bala 2-1 Cei Connah (26/12/18)
Y Bala 0-1 Cei Connah (30/10/18) Trydedd Rownd Cwpan Nathaniel MG

Rhediad diweddar yn UGC:
Y Bala: ❌✅❌❌❌
Cei Connah: ➖✅❌✅❌

Dydd Sadwrn, 13 Ebrill

Caerfyrddin v Llanelli | Dydd Sadwrn – 14:30
Ar ôl colli’n Aberystwyth y penwythnos diwethaf mae Llanelli’n sicr o syrthio o UG Cymru ar ddiwedd y tymor.

Mae hi wedi bod yn dymor heriol i’r cochion sydd ond wedi ennill pedair o’u 29 gêm cynghrair ers codi o Gynghrair y De dros yr haf.

Mae Caerfyrddin wedi llwyddo i osgoi’r cwymp a bydd Neil Smothers eisoes yn dechrau paratoi ar gyfer tymor arall yn y brif adran.

Sgoriodd Liam Thomas hatric yn y gêm ddiwethaf rhwng y clybiau, ac fe rwydodd eto yn erbyn Llandudno y penwythnos i ddod a’i gyfanswm y tymor yma i 19 gôl – y nifer fwyaf erioed i chwaraewr Caerfyrddin mewn tymor yn UG Cymru.

Gemau diwethaf:
Llanelli 0-3 Caerfyrddin (15/02/19)
Caerfyrddin 2-0 Llanelli (01/01/19)
Llanelli 1-1 Caerfyrddin (26/12/18)

Rhediad diweddar yn UGC:
Caerfyrddin: ✅❌❌❌✅
Llanelli: ❌❌❌❌❌

Llandudno v Met Caerdydd | Dydd Sadwrn – 14:30
Wedi pedair blynedd yn y brif adran fe ddisgynnodd y llen ar gyfnod Llandudno yn yr Uwch Gynghrair yn dilyn eu colled yn erbyn Caerfyrddin y penwythnos diwethaf.

Er arwyddo sawl enw adnabyddus i Barc Maesdu y tymor yma dyw Llandudno ond wedi ennill pedair o’u 29 gêm gynghrair y tymor yma, ac mi fydda nhw’n ymuno â chlybiau fel Bae Colwyn, Bangor a Rhyl yng Nghynghrair y Gogledd y tymor nesaf.

Yn eu hymdrech i gyrraedd y gemau ail gyfle fe wnaeth Met daro wal ar y Graig y penwythnos diwethaf a llithro i’r 8fed safle.

Dyw Met Caerdydd erioed wedi ildio gôl oddi cartref yn erbyn Llandudno yn UG Cymru.

Gemau diwethaf:
Met Caerdydd 3-0 Llandudno (16/02/19)
Llandudno 0-3 Met Caerdydd (12/01/19)
Met Caerdydd 0-1 Llandudno (16/09/18)

Rhediad diweddar yn UGC:
Llandudno: ❌✅➖❌❌
Met Caerdydd: ✅❌✅✅❌

Y Barri v Y Seintiau Newydd | Dydd Sadwrn – 19:30
Er gwaetha’r sylwadau bod safon y Seintiau wedi syrthio’r tymor yma, ma’i bellach yn edrych yn anochel y bydd criw Croesoswallt yn cael eu dwylo ar y tlws unwaith eto eleni.

Roedd y Seintiau mewn safle anghyfarwydd ym mis Ionawr, tu ôl i Gei Connah a’r Barri yn y 3ydd safle, ond ers eu colled ddiwethaf yn y gynghrair ym mis Tachwedd (0-1 vs Cfon), mae sêr Scott Ruscoe wedi ennill 12 o’u 15 gêm gynghrair a chael tair gêm gyfartal.

Yn eu 12 gêm gynghrair ddiwethaf mae’r Seintiau wedi cadw 10 llechen lân, gan sgorio 51 o goliau!

Gyda tair gêm gynghrair yn weddill mae Paul Harrison eisoes wedi cadw 18 llechen lân yn UG Cymru eleni gan dorri’r record am y nifer fwyaf mewn tymor ers cyfnod y 12 Disglair.

Mae’r chwaraewyr ymosodol hefyd wedi bod yn perfformio’n arbennig o dda gyda sawl aelod o’r garfan yn sgorio mwy o goliau’r tymor yma nac y mae nhw wedi ei wneud mewn unrhyw dymor blaenorol – Greg Draper (24), Ryan Brobbel (15), Aeron Edwards (11), Jamie Mullan (9).

Gyda rownd derfynol Cwpan Cymru i ddod, mae’n sicr yn gyfnod cyffrous yng Nghroesoswallt, ond mi fuodd yna ddathlu yn Y Barri’r penwythnos diwethaf hefyd.

Ar ôl trechu’r Bala mewn steil (2-5), mae’r Barri’n sicr o orffen yn y tri uchaf ac felly wedi selio eu lle’n Ewrop am y tro cyntaf ers 16 mlynedd.

Dywedodd Gavin Chesterfield wedi’r gêm yn Y Bala: “I got quite emotional if I’m honest with you, as a few of the boys did because we’ve just been on a hell of a journey. We didn’t have a kit six or seven years ago… and some of the those boys have lived every moment with us, and to be here today against an established Welsh Premier League team who’ve qualified for Europe countless times in recent years, and (for us) to get there is just hugely humbling and I’m delighted.”

Gyda dim ond triphwynt yn gwahanu’r Barri a Chei Connah ar ddechrau’r penwythnos, tybed os bydd y Dreigiau’n gallu dringo uwchben y Nomadiaid i gipio lle yng Nghwpan Irn Bru y tymor nesaf.

Gemau diwethaf:
Y Seintiau Newydd 2-2 Y Barri (16/02/19)
Y Barri 0-2 Y Seintiau Newydd (17/11/18)
Y Seintiau Newydd 5-1 Y Barri (12/08/18)

Rhediad diweddar yn UGC:
Y Barri: ➖❌❌✅✅
Y Seintiau Newydd: ✅✅✅✅✅

Bydd uchafbwyntiau holl gemau UG Cymru i’w gweld ar Sgorio bob prynhawn Llun am 5:35 ar S4C.