Rhagolwg penwythnos UG Cymru

Bydd Sgorio’n fyw o gartre’r pencampwyr nos Sadwrn pan fydd Y Seintiau Newydd yn croesawu Caernarfon cyn cael eu dwylo ar dlws Uwch Gynghrair Cymru am yr wythfed tymor yn olynol.

Ond dros y penwythnos mae yna gemau allweddol i’w chwarae yn y ras am y gemau ail gyfle ac yn y ras i orffen yn ail, er mwyn sicrhau lle yng Nghwpan Irn Bru.

Nos Wener, 19 Ebrill

Y Drenewydd v Y Bala | Dydd Gwener – 14:30
Ar ôl tair colled yn olynol am y tro cyntaf ers Hydref 2016 bydd Y Drenewydd yn gobeithio am fuddugoliaeth yn erbyn Y Bala i godi hyder cyn y gemau ail gyfle.

Dyw’r Bala chwaith heb fod yn tanio’n ddiweddar gyda criw Colin Caton wedi colli saith o’u wyth gêm ddiwethaf ym mhob cystadleuaeth.

Mae’r Bala wedi gorffen yn y pedwar uchaf ym mhob un o’r pedwar tymor diwethaf, a gyda’r pedwerydd safle bellach allan o’u gafael, dyma eu tymor salaf yn UG Cymru ers gorffen yn 8fed yn 2013/14.

Ond bydd bois y Bala yn poeni dim am hynny os medran nhw ennill y gemau ail gyfle a chyrraedd Ewrop am y pumed tymor yn olynol.

Gemau diwethaf:
Y Bala 2-2 Y Drenewydd (22/02/19)
Y Bala 3-2 Y Drenewydd (12/10/18)
Y Drenewydd 2-0 Y Bala (01/09/18)

Rhediad diweddar yn UGC:
Y Drenewydd: ➖✅❌❌❌
Y Bala: ✅❌❌❌❌

Dydd Sadwrn, 20 Ebrill

Cei Connah v Y Barri | Dydd Sadwrn – 14:30
Mae Cei Connah a’r Barri eisoes wedi sicrhau eu lle’n Ewrop, ond y targed i’r ddau glwb erbyn hyn yw gorffen yn yr ail safle er mwyn selio lle yng Nghwpan Her Irn Bru.

Byddai gêm gyfartal i Gei Connah yn ddigon i sicrhau’r ail safle, ac yn dilyn eu llwyddiant yn Nghwpan Irn Bru eleni, bydd Andy Morrison yn awyddus i brofi ei hun yn y gystadleuaeth unwaith eto’r tymor nesaf.

Mae’r Nomadiaid wedi cyrraedd Ewrop am y pedwerydd tymor yn olynol, tra bo’r Barri’n dychwelyd i Ewrop am y tro cyntaf ers 16 mlynedd.

Y Barri yw’r unig glwb sydd heb golli yn erbyn Cei Connah yn UG Cymru y tymor hwn.

Gemau diwethaf:
Y Barri 1-1 Cei Connah (23/02/19)
Cei Connah 2-2 Y Barri (10/11/18)
Y Barri 2-0 Cei Connah (01/09/18)

Rhediad diweddar yn UGC:
Cei Connah: ✅❌✅❌✅
Y Barri: ❌❌✅✅❌

Derwyddon Cefn v Caerfyrddin | Dydd Sadwrn – 14:30
Bydd Caerfyrddin yn gobeithio dringo uwchben y Derwyddon i’r 9fed safle brynhawn Sadwrn.

Ond mae hogiau Huw Griffiths wedi ennill pob un o’u tair gêm flaenorol yn erbyn yr Hen Aur y tymor hwn, a dyw Caerfyrddin heb sgorio ar y Graig ers pedair blynedd.

Mae’r Derwyddon wedi mynd ar rediad o chwe gêm heb golli am y tro cyntaf ers Hydref 2017 (ennill 4, cyfartal 2).

Gemau diwethaf:
Caerfyrddin 0-1 Derwyddon Cefn (23/02/19)
Caerfyrddin 2-3 Derwyddon Cefn (10/11/18)
Derwyddon Cefn 4-0 Caerfyrddin (15/09/18)

Rhediad diweddar yn UGC:
Derwyddon Cefn: ✅➖✅✅➖
Caerfyrddin: ❌❌❌✅✅

Llanelli v Llandudno | Dydd Sadwrn – 14:30
Bydd y ddau glwb yma’n syrthio o’r gynghrair ar ddiwedd y tymor, ond bydd Llanelli a Llandudno’n awyddus i beidio gorffen ar waelod y domen.

Mae’n rhaid i Lanelli ddydd Sadwrn ennill os am unrhyw obaith o beidio gorffen ar waelod y tabl.

Sgoriodd Alun Webb hatric i Landudno yn y gêm ddiwethaf rhwng y clybiau.

Gemau diwethaf:
Llandudno 4-2 Llanelli (23/02/19)
Llanelli 2-1 Llandudno (05/01/19)
Llandudno 1-2 Llanelli (06/10/18)

Rhediad diweddar yn UGC:
Llanelli: ❌❌❌❌❌
Llandudno: ✅➖❌❌❌

Met Caerdydd v Aberystwyth | Dydd Sadwrn – 14:30
Hon yw gêm fawr y penwythnos yn y Chwech Isaf gan y byddai triphwynt i’r myfyrwyr yn sicrhau eu lle yn y gemau ail gyfle.

Mae Aber ar rediad o bum gêm heb golli, ond yn dilyn eu gêm ddi-sgôr yn erbyn y Derwyddon y penwythnos diwethaf fe lithrodd y Gwyrdd a’r Duon i’r 8fed safle.

Mae Met Caerdydd wedi gorffen yn 6ed yn eu dau dymor blaenorol yn UG Cymru, ond dyw Aberystwyth heb orffen yn uwch na’r 8fed safle ers tymor 2014/15.

Dyw Met Caerdydd heb ennill gartref yn erbyn Aberystwyth ers Medi 2016.

Gemau diwethaf:
Aberystwyth 2-0 Met Caerdydd (23/02/19)
Aberystwyth 1-3 Met Caerdydd (26/01/19) 4edd Rownd Cwpan Cymru
Met Caerdydd 2-3 Aberystwyth (11/11/18)
Aberystwyth 1-4 Met Caerdydd (17/08/18)

Rhediad diweddar yn UGC:
Met Caerdydd: ❌✅✅❌✅
Aberystwyth: ✅✅✅✅➖

Y Seintiau Newydd v Caernarfon | Nos Sadwrn – 19:30 (S4C)
Ar ôl curo’r Barri y penwythnos diwethaf, mae’r Seintiau wedi cael eu coroni’n bencampwyr UG Cymru am yr wythfed tymor yn olynol, ac mi fydd criw Croesoswallt yn cael eu dwylo ar y tlws yn dilyn y gêm fyw yn Neuadd y Parc nos Sadwrn.

Roedd y Seintiau mewn safle anghyfarwydd ym mis Ionawr, tu ôl i Gei Connah a’r Barri yn y 3ydd safle, ond ers eu colled ddiwethaf yn y gynghrair ym mis Tachwedd, sef y tro diwethaf i Gaernarfon ymweld â Chroesoswallt, mae sêr Scott Ruscoe wedi ennill 13 o’u 16 gêm gynghrair a chael tair gêm gyfartal.

Yn eu 13 gêm gynghrair ddiwethaf mae’r Seintiau wedi cadw 11 llechen lân, gan sgorio 55 o goliau!

Gyda dwy gêm gynghrair yn weddill mae Paul Harrison eisoes wedi cadw 19 llechen lân yn UG Cymru eleni gan dorri’r record am y nifer fwyaf mewn tymor ers cyfnod y 12 Disglair.

Mae’r chwaraewyr ymosodol hefyd wedi bod yn perfformio’n arbennig o dda gyda sawl aelod o’r garfan yn sgorio mwy o goliau’r tymor yma nac y mae nhw wedi ei wneud mewn unrhyw dymor blaenorol – Greg Draper (25), Ryan Brobbel (15), Aeron Edwards (12), Jamie Mullan (10).

Bydd Caernarfon yn chwilio am eu trydedd buddugoliaeth yn olynol wrth i’r Cofis anelu i orffen yn y pedwar uchaf yn eu tymor cyntaf yn ôl yn UG Cymru.

Gemau diwethaf:
Caernarfon 0-3 Y Seintiau Newydd (25/02/19)
Y Seintiau Newydd 0-1 Caernarfon (09/11/18)
Caernarfon 0-3 Y Seintiau Newydd (31/08/18)

Rhediad diweddar yn UGC:
Y Seintiau Newydd: ✅✅✅✅✅
Caernarfon: ❌✅❌✅✅

Bydd uchafbwyntiau holl gemau UG Cymru i’w gweld ar Sgorio bob prynhawn Llun am 5:35 ar S4C.