Rhagolwg Uwch Gynghrair Cymru

NCM_4452
Sion Richards

Sion Richards

Dydd Gwener, 4 Ion 2019, 11:45

Rhagolwg Uwch Gynghrair Cymru JD. Bydd Sgorio yn darlledu’r gêm rhwng Aberystwyth a Chei Connah yn fyw ar Facebook nos Wener am 1945.

Nos Wener, 4 Ionawr

Aberystwyth v Cei Connah | Nos Wener – 19:45

Yn dilyn colled Y Barri ar Noswyl Calan, mae’r Nomadiaid wedi dychwelyd i frig y goeden gyda dwy gêm yn weddill cyn yr hollt! Dyw’r Nomadiaid ddim ond wedi colli 1 o’u 9 gêm ddiwethaf yn y gynghrair (vs Bala ar Ddydd San Steffan).

Ar ôl rhediad o ganlyniadau hunllefus, mae bechgyn Nev Powell wedi disgyn o’r Chwech Uchaf gyda’r hollt yn agosáu.

Mae Aber wedi colli 4 gêm gynghrair yn olynol am y tro cyntaf ers Ionawr 2015! Eu rhediad gwaethaf o’r tymor.

Y Nomadiad enillodd y gêm gyfatebol ym mis Awst, gyda goliau gan Michael Wilde a Michael Bakare yn ddigon i suddo Aberystwyth.

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Aberystwyth: ➖❌❌❌❌
Cei Connah: ✅✅✅❌✅

Y Seintiau Newydd v Y Drenewydd | Nos Wener – 19:45

Mae’r Seintiau yn y nefoedd ar hyn o’r bryd – tair buddugoliaeth yn olynol a heb golli gêm gynghrair ers cychwyn mis Tachwedd (0-1 vs Caernarfon).

Dim ond pwynt tu ôl Y Barri a dau bwynt tu ôl y Nomadiaid ar y brig yw bechgyn Scott Ruscoe yn dilyn eu perfformiadau safonol.

Mae’r Drenewydd ar rediad ardderchog hefyd – y Robiniaid wedi ennill 3 o’u 4 gemau diwethaf yn y gynghrair.

Ddaru’r Drenewydd guro’r Seintiau 4-2 yn y cyfarfod diwethaf rhwng y ddau dîm ar Neuadd y Parc ym mis Rhagfyr 2017! Goliau gan Ryan Sears, Luke Boundford (x2) a Nick Rushton yn cipio’r triphwynt i’r Robiniaid!

Doedd neb yn medru gwhanu’r ddau dîm yn y gêm gyfatebol ar ddechrau’r tymor (1-1, 27/10/18).

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Y Seintiau Newydd: ➖➖✅✅✅
Y Drenewydd: ❌✅➖✅✅

Dydd Sadwrn, 5 Ionawr

Caernarfon v Caerfyrddin | Dydd Sadwrn – 14:30

Gêm hollbwysig i Gaernarfon ar ol i’r Cofis fethu curo Llandudno ddwywaith dros yr wyl. Bydd triphwynt yn erbyn Caerfyrddin yn gam mawr tuag at sicrhau safle yn y Chwech Uchaf a cyfle i chwarae pêl-droed Ewropeaidd.

Yn eu herio fydd yr Hen Aur sydd ar eu rhediad hiraf heb golli yn y gynghrair (3 gêm).

Roedd llond troll o goliau yn y gêm gyfatebol ar ddechrau mis Tachwedd – Caerfyrddin yn ennill 4-3 er i Nathan Craig sgorio hatric i Gaernarfon!

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Caernarfon: ➖✅❌➖➖
Caerfyrddin: ➖❌➖➖✅

Derwyddon Cefn v Y Barri | Dydd Sadwrn – 14:30

Perfformiad siomedig ar Noswyl Calan gan Y Barri ar Gampws Cyncoed yn golygu fod y Dreigiau wedi syrthio i ail safle a dim ond pwynt uwch ben Y Seintiau Newydd yn drydydd. Y gêm yma oedd y tro gyntaf i’r Barri golli yn y gynghrair ers canol mis Tachwedd (0-2 vs YSN).

Dwy grasfa yn olynol gan Y Seintiau Newydd yn golygu fod Derwyddon Cefn wedi syrthio i ddegfed safle yn yr Uwch Gynghrair.

Gôl Mo Touray yn y funud olaf oedd y gwahaniaeth rhwng y ddau dîm yn y gêm gyfatebol ym mis Medi (2-1 ar Barc Jenner).

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Derwyddon Cefn: ➖❌✅❌❌
Y Barri: ✅✅✅✅❌

Llanelli v Llandudno | Dydd Sadwrn – 14:30

Gêm enfawr tua’r gwaelod yn y ras i osgoi’r cwymp!

Dau bwynt yn y ddwy gêm ddiwethaf i Tudno ond mae hi bellach yn 14 gêm gynghrair heb fuddugoliaeth i fechgyn Iwan Williams – rhediad gwaethaf yn hanes y clwb.
Yn eu herio yw bechgyn Andy Hill sydd heb ennill ers ganol mis Tachwedd (2-0 vs Derwyddon cefn).

Llanelli enillodd y gêm gyfatebol rhwng y ddau dîm ym mis Hydref – goliau gan James Loveridge a Jordan Follows oedd y gwahaniaeth.

Y gêm ar ddydd Sadwrn fydd y cyfarfod cyntaf yn UGC rhwng y ddau ar Barc Stebonheath.

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Llandudno: ❌❌❌➖➖
Llanelli: ➖❌❌➖❌

Met Caerdydd v Y Bala | Dydd sadwrn – 14:30

Canlyniad ardderchog i’r Met yn erbyn Y Barri ar Noswyl Calan wedi gweld y myfyrwyr yn symud o fewn triphwynt i Aberystwyth yn 7fed safle!

Ar ôl crasfa gan Gei Connah ar Ddydd Calan, mae’r Bala wedi syrthio i 5ed safle ond wedi sicrhau safle yn y Chwech Uchaf.

Bechgyn Colin Caton enillodd y triphywnt yn y gêm gyfatebol ar ddechrau mis Tachwedd. Goliau gan Sean Smith, Evan Horwood a prif sgoriwr y gynghrair Steven Tames oedd yn gwahanu’r ddau dîm.

Roedd hi’n gêm wych ar Gampws Cyncoed y tro diwethaf i’r ddau dîm gyfarfod mewn gêm gynghrair yn y brifddinas – 4-3 i Met gyda Ben Bowler yn sgorio’r gôl fuddugol i gipio’r triphwynt i’r myfyrwyr.

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Met Caerdydd: ➖✅❌❌✅
Y Bala: ➖➖✅✅❌