Rhagolwg penwythnos Cymru Premier JD

1T9A0187

Hanner ffordd at yr hollt ac mae na fwlch wedi agor yn barod rhwng y clybiau sydd yn rhan ucha’r tabl a’r rhai sy’n brwydro i gyrraedd y Chwech Uchaf.

Nos Wener, 25 Hydref

Aberystwyth v Cei Connah | Nos Wener – 19:45
Mae Cei Connah wedi dringo i’r copa yn dilyn eu buddugoliaeth hwyr yn erbyn Met Caerdydd y penwythnos diwethaf.

Ger y gwaelod, mae Aberystwyth yn awchu am bwyntiau gan nad yw’r Gwyrdd a’r Duon wedi ennill dim un o’u saith gêm gynghrair ddiwethaf.

Mae’r Nomadiaid wedi ennill eu pedair gêm ddiwethaf yn erbyn Aberystwyth gan sgorio 16 gôl (4 gôl y gêm ar gyfartaledd).

Record cynghrair diweddar:
Aberystwyth: ❌❌➖➖➖
Cei Connah: ➖✅✅✅✅

Y Drenewydd v Met Caerdydd | Nos Wener – 19:45
Mae nifer wedi son bod y gynghrair fwy neu lai wedi ei sortio o ran pwy fydd yn sicrhau lle yn y Chwech Uchaf, ond bydd Y Drenewydd yn awyddus o newid hynny a chau’r bwlch o bum pwynt sydd rhwng y Robiniaid (7fed) a’r myfyrwyr (6ed) nos Wener.

Roedd Met Caerdydd yn anlwcus o ildio gôl i’w rhwyd eu hun yn y funud olaf yn erbyn Cei Connah y penwythnos diwethaf – eu colled cyntaf yn UG Cymru y tymor hwn.

Y tîm cartref sydd wedi ennill pob un o’r chwe gêm ddiwethaf rhwng y clybiau yma a gyda’r myfyrwyr ond wedi ennill un o’u saith gêm ddiwethaf ym mhob cystadleuaeth bydd Chris Hughes yn gobeithio bachu ar y cyfle i gau’r bwlch ar y Chwech Uchaf.

Record cynghrair diweddar:
Y Drenewydd: ➖❌❌✅❌
Met Caerdydd: ➖✅➖➖❌

Y Seintiau Newydd v Y Bala | Nos Wener – 19:45
Bydd Y Seintiau Newydd yn ysu i dalu’r pwyth yn ôl i’r Bala wedi i dîm Colin Caton guro’r pencampwyr mewn gêm gynghrair am y tro cyntaf yn eu hanes yn gynharach yn y tymor (Bala 3-1 YSN).

Mae’r Bala ar rediad o bum gêm heb golli a byddai buddugoliaeth nos Wener yn eu codi uwchben y Seintiau i’r 3ydd safle.

Ond Y Seintiau Newydd sydd â’r record ymosodol gryfaf yn y gynghrair (32 gôl mewn 11 gêm), 10 gôl yn fwy na’r clwb sydd yn ail ar y rhestr, sef Y Bala (22 gôl).

Record cynghrair diweddar:
Y Seintiau Newydd: ✅❌❌✅✅
Y Bala: ❌✅✅✅➖

Dydd Sadwrn, 26 Hydref

Caernarfon v Caerfyrddin | Dydd Sadwrn – 14:30
Yn dilyn rhediad rhagorol o wyth gêm gynghrair heb golled mae’r Cofis bellach wedi colli eu dwy gêm ddiwethaf gan lithro i’r 5ed safle.

Ond mae’r Canerîs mewn sefyllfa llawer gwell na Chaerfyrddin sydd ar waelod y tabl heb ennill dim un o’u 11 gêm gynghrair y tymor hwn.

Yn y naw gêm ddiwethaf rhwng y clybiau does dim un o’r ddau dîm wedi llwyddo i gadw llechen lân (ers Ionawr 2006, Cfon 0-2 Cfin).

Record cynghrair diweddar:
Caernarfon: ✅✅✅❌❌
Caerfyrddin: ❌❌❌❌➖

Y Barri v Airbus UK | Dydd Sadwrn – 14:30
Mae’r Barri’n dechrau’r penwythnos un pwynt tu ôl i Gei Connah ond gyda gêm wrth gefn ger copa’r cynghrair.

Tydi’r Barri heb golli’n y gynghrair y tymor yma, tra bod dim un clwb wedi colli mwy nac Airbus wedi 11 gêm (7 colled).

Dyw’r Barri ac Airbus erioed wedi cwrdd yn ar Barc Jenner yn y Cymru Premier – syrthiodd Y Barri o’r gynghrair yn 2003/04 wrth i Airbus ennill dyrchafiad i’r brif adran, ac fe ddigwyddodd y gwrthwyneb yn 2016/17 – Airbus yn syrthio a’r Barri yn esgyn.

Record cynghrair diweddar:
Y Barri: ✅✅✅✅➖
Airbus UK: ❌✅➖❌✅

Dydd Sul, 27 Hydref

Pen-y-bont v Derwyddon Cefn | Dydd Sul – 14:30
Ar ôl saith gêm heb fuddugoliaeth daeth y rhediad truenus i ben i’r Derwyddon y penwythnos diwethaf gyda hogiau Huw Griffiths yn curo’r Cofis yn gyfforddus ar y Graig (Cefn 3-1 Cfon).

Er bod Pen-y-bont wedi ennill dim ond un o’u 10 gêm gynghrair hyd yma, nhw yw’r unig glwb i sgorio ym mhob un o’u gemau yn UG Cymru y tymor hwn.

Ond y pen arall i’r cae mae’r problemau ym Mhen-y-bont gan mae criw Rhys Griffiths yw’r unig dîm sydd yn dal i ddisgwyl am eu llechen lân gyntaf o’r tymor.

Record cynghrair diweddar:
Pen-y-bont: ❌✅❌➖❌
Derwyddon Cefn: ➖❌❌❌✅

Bydd uchafbwyntiau gemau’r penwythnos i’w gweld ar Sgorio ddydd Llun am 5:30 ar S4C.