Rownd Gynderfynol Cwpan Nathaniel MG

untitled-360CE (1)

Dim ond pedwar clwb sy’n weddill yng Nghwpan Nathaniel MG, ac mi fydd un tîm yn cyrraedd y rownd derfynol am y tro cyntaf yn eu hanes.

Ar ôl i’r rheolau newid ar ddechrau’r tymor, mi fydd enillwyr eleni yn cael y fraint o gystadlu yng Nghwpan Her Yr Alban y tymor nesaf.

Dydd Sadwrn, 23 Tachwedd

Cei Connah v Y Bala | Dydd Sadwrn – 14:30
Mi fydd Cei Connah yn gobeithio cyrraedd rownd derfynol Cwpan y Gynghrair am y tro cyntaf ers ennill y gwpan yn 1996 – yr unig dro i’r Nomadiaid gyrraedd ffeinal y gystadleuaeth.

Y Bala fydd yn eu herio ar Lannau Dyfrdwy gyda’r gobaith o gyrraedd y ffeinal a chipio’r tlws am y tro cyntaf yn eu hanes.

Fe gyrhaeddodd criw Colin Caton y rownd derfynol ddwywaith yn olynol rhwng 2013-15 ond yn colli’r ddwy gêm (vs Caerfyrddin a’r Seintiau Newydd), felly mi fydd Y Bala yn gobeithio am lwyddiant ar y trydydd cynnig y tro hwn.

Mae’n deg dweud y bydd Andy Morrison yn fwy ffyddiog na Colin Caton o ennill y gêm hon – dyw’r Bala ddim ond wedi ennill un o’u 14 gêm ddiwethaf yn erbyn Cei Connah ym mhob cystadleuaeth.

Mae’r timau eisoes wedi cwrdd yn yr Uwch Gynghrair eleni, peniad Michael Wilde yn ddigon i drechu’r Bala ar Faes Tegid – Y Bala 0-1 Cei Connah (30/08/19)

Dyna oedd y sgôr pan wnaeth y timau gyfarfod yn 3edd rownd Cwpan Nathaniel MG y tymor diwethaf hefyd – Andy Owens yn sgorio’n y funud olaf i yrru’r Bala allan o’r gystadleuaeth.

Mae Cei Connah wedi curo Y Rhyl, Cegidfa ac Y Fflint i gyrraedd y rownd gynderfynol eleni, tra bod Y Bala wedi curo Gresffordd, Bangor a Phrestatyn.

STM Sports v Aberystwyth | Dydd Sadwrn – 14:30
Er bod Aber yn brwydro tua’r gwaelod yn yr Uwch Gynghrair, mae gan fechgyn Matthew Bishop gyfle mawr i gyrraedd rownd derfynol Cwpan y Gynghrair am y tro cyntaf yn eu hanes brynhawn Sadwrn.

STM Sports sy’n sefyll o’u blaenau – tîm di-ofn a dewr sy’n cystadlu yn y gystadleuaeth am y tro cyntaf erioed.

Mi fydd y clwb o Gaerdydd yn gobeithio efelychu llwyddiant Cambrian a Clydach y llynedd – tîm o Gynghrair De Cymru yn curo pedwar tîm o Uwch Gynghrair Cymru i gyrraedd rownd derfynol y gystadleuaeth y tymor diwethaf.

Mae STM Sports wedi curo Pontypridd, Cwmbrân Celtic, Hwlffordd a’r Drenewydd i gyrraedd y rownd gynderfynol, tra bod Aber wedi curo Cambrian a Clydach, Met Caerdydd a Chaerfyrddin.

Bydd uchafbwyntiau rownd gynderfynol Cwpan Nathaniel MG i’w gweld ar Sgorio nos Lun am 5:30 ar S4C.